Kovaa.com

Arab Drifting ....... Crash

[link]http://video.google.ca/videoplay?docid=2189276827920193277[/link]umm...this is also...umm...drifting
[link]http://video.google.ca/videoplay?docid=7059941107499998028[/link]

Ghost Girl Caght on Camera in Cemetery


[link]http://www.filecabi.net/host/file/girlbemetary/wmv[/link]

Golf MKI with 560 BHP video .

[link]http://aqua.bassino.free.fr/iso.wmv[/link]
^^That's the video, 23 MB, a pass by at very high speed, filmed on a bridge over the highway, Incar video of acceleration and doing 305 kph on the highway, and accelerating up.

Virtual tuning 2

[link]http://www.cvsr.net/php/createaride.php[/link]

Two incar laps from 996 Techart 2 at Ahvenisto racetrack

Two incar laps from 996 Techart 2 at Ahvenisto racetrack. Car used normal road-tires and lapped in the 1:32 second range. Dual-cam footage


http://carfreaks.net/video/cf-techart-ahvenisto-xvid.avi

Clip Size: 44mb
Video codec: Xvid

http://carfreaks.net/cf-films

Porsche GT1 and Koenig Ferrari F50

Hello, everybody!
I found some magazine scans on the internet. There are Top Gear articles featuring the Porsche 911 GT1 and the Koenig Ferrari F50. There are fantastic cars.
Enjoy them!

Here are the links:

Porsche 911 GT1: [link]http://speed.supercars.net/Board?viewThread=y&fID=3&tID=94246[/link]

Koenig Ferrari F50: [link]http://speed.supercars.net/Board?viewThread=y&fID=3&tID=94526[/link]

PORSCHE 997 S VS 977

[link]http://www.fastdrive.org/request.php?359[/link]

Murciélago(NO NO NO!!!!!!!!)

[link]http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=2793[/link]

Flying Rally EVO 7! (Video)

Flying Rally EVO 7! (Video)

this is beautiful
incar!
outcar!
Driver is driving like professional!

[link]http://www.allmotorlink.com/galli_video/gigi_6.wmv [/link]

Zonda F onboard

Small video and not the best quality, but it sounds brilliant!

[link]http://www.carburetti.com/files/Filmer/pagani.mov[/link]

Clubloose 2009


http://vimeo.com/8410880


Vaimo 1.0

Esimerkki yhdestä yleisimmistä ongelmista, joihin haetaan apua tekniseltä tuelta:

Kysymys:

Hyvä tekninen tuki,
Päivitin viime vuonna Tyttöystävä 1.0 -ohjelman Vaimo 1.0 -ohjelmaksi. Pian
huomasin, että ohjelma alkoi käyttäytyä odottamattomalla tavalla. Se ryhtyi
tekemään lapsia, mikä vei valtavasti kovalevytilaa ja koneen resursseja.
Tällaisesta ilmiöstä ei ollut ohjekirjassa minkäänlaista mainintaa.

Lisäksi Vaimo 1.0 asentaa itsensä kaikkiin muihin ohjelmiin ja käynnistyy
aina, kun kone ladataan. Se on ryhtynyt valvomaan kaikkia muita
järjestelmän osia. Sellaiset ohjelmat kuin Pokeri-ilta 10.3 sekä Kaljaretki
2.5 eivät enää toimi, vaan kaatavat järjestelmän aina kun niitä yrittää
käynnistää.

En voi näköjään myöskään poistaa Vaimo 1.0:aa tietokoneeltani.. Olen
ajatellut siirtyä takaisin Tyttöystävä 1.0:n käyttöön, mutta Vaimo-ohjelman
yhteydessä päivitys ei toimi. Voitteko auttaa minua?


Vastaus:

Hyvä Vaimo 1.0:n käyttäjä,
Tämä on yleisimpiä ongelmia, joista miehet valittavat, mutta kysymyksessä
on täydellinen väärinkäsitys.

Monet päivittävät Tyttöystävän Vaimoksi luullen, että se on pelkkä
hupiohjelma. Vaimo 1.0 on kuitenkin käyttöjärjestelmä, ja se on suunniteltu
pyörittämään ja valvomaan kaikkia muita ohjelmia.

Varoitus! Älkää yrittäkö poistaa Vaimo 1.0:aa. Siitä syntyy yleensä
katastrofi. Jos teette niin, saattaa kiintolevynne ja/tai levykeasemanne
tuhoutua.

Ette voi palata takaisin Tyttöystävä 1.0 -ohjelmaan, sillä Vaimo 1.0:aa ei
ole suunniteltu tekemään sellaista. Jotkut ovat yrittäneet asentaa Vaimo
2.0:n, mutta se aiheuttaa enemmän ongelmia kuin alkuperäinen järjestelmä.
Katsokaa
käsikirjasta kohtaa Elatustuki.

Jotkut ovat yrittäneet asentaa Tyttöystävä 2.0:n pyörimään taustalla, mutta
Vaimo 1.0 yleensä saa sen selville, ja kone ilmoittaa järjestelmävirheestä.

Jotkut ovat yrittäneet asentaa myös sellaisia ohjelmia kuin Avioero tai
Syrjähyppy, mutta heidän koneisiinsa on sen jälkeen ilmaantunut hankala
virus.

Ehdotankin, että pidätte Vaimo 1.0:n ja yritätte sopeutua tilanteeseen.
Kehotan teitä myös lukemaan ohjeista kohdan, joka koskee yleisiä
suojausvirheitä (YSV).

Teidän on otettava vastuu kaikista virheistä ja pulmista, joita ilmaantuu.
Paras tapa on painaa heti ohjelman Anteeksi-painiketta, jos järjestelmä
menee jumiin. Järjestelmä toimii hyvin niin kauan kuin otatte vastaan
kaikki
syytökset, joita YSV esittää. Vaimo 1.0 on hieno ohjelma, mutta se vaatii
jatkuvaa ylläpitoa.

Toivotamme onnea!

-Tekninen tuki

post: SCOF

Gumball 2006 TangoSpeed vid 240M

[link]http://video.tangospeed.com/[/link]

Maybe you remember them from Gumball

Renault Clio racing on Mont Dore (3 min's 50 sec video) !!

[link]http://aurelie.tamberi.free.fr/Videos/2004%20Mont%20Dore.zip[/link]
= Incar Renault Clio
= doing a lap on Mont Dore
= .zip file
= 22 MB
= 3 minutes 50 seconds of video
= Enjoy

Attck in Black -- New Candian Band I'm going to see

[link]http://youtube.com/watch?v=pyk-4lIdlEU[/link]


See if you like it

Autovero hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi

Autovero hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi

01.11.2007 | Tiedote 109/2007


[quote]Hallitus esittää, että henkilöautoista ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava autovero ja rekisterissä olevista henkilöautoista vuosittain kannettava ajoneuvovero porrastettaisiin auton polttoaineen ominaiskulutusta vastaavien hiilidioksidipäästöjen perusteella. Samalla henkilöautojen autoveron tasoa alennettaisiin keskimäärin noin kuudenneksella. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa asiaa koskevat lakiesitykset eduskunnalle 2.11.

Autoveron muutos tulisi voimaan 1.1.2008, mutta ajoneuvoveroa koskeva muutos tulisi voimaan myöhemmin, arviolta vuonna 2010.

Hallitusohjelman mukaan liikenteen verotusta kehitetään päästöjen vähentämiseksi sekä energian säästämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Veromuutosten avulla kuluttajia ohjattaisiin valitsemaan automalleja, jotka kuluttavat vähän polttoainetta. Samalla nopeutettaisiin autokannan uusiutumista uusinta tekniikkaa edustaviin autoihin. Tämä vähentäisi autojen haitallisia pakokaasupäästöjä, kuten typen oksideja ja terveydelle haitallisia hiukkaspäästöjä.

Jokainen ajoneuvossa käytetty bensiinilitra tuottaa hiilidioksidia 2 350 grammaa ja dieselöljylitra vastaavasti 2 660 grammaa. Autojen polttoaineen ominaiskulutuksen pienentäminen on yksi keino ilmaston muutoksen kannalta haitallisten hiilidioksidipäästöjen kasvun hillinnässä.

Henkilöautojen polttoainetaloudellisuus on parantunut moottoreiden kehittymisen myötä. Autojen paino, keskimääräinen koko ja moottoriteho ovat kuitenkin kasvaneet, mikä on syönyt osan tekniikan kehityksen tuottamasta hyödystä. Uusien henkilöautojen polttoaineen ominaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt eivät ole juurikaan laskeneet viime vuosina. Suomessa uusien henkilöautojen ominaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat Euroopan korkeimpia, eikä Suomi nykyisellä kehityksellä tule pääsemään Euroopan unionissa asetettuihin tavoitteisiin.

Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennettä tuetaan jo vuodesta 2009 alkaen

Autoilun veromuutosten yhteydessä hallitus päätti aientaa hallitusohjelmaan kirjatun suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tuen aloittamisen vuoteen 2009.

Vähän polttoainetta kuluttavista autoista vähemmän veroa

Veromuutokset suosisivat vähän polttoainetta kuluttavia henkilöautomalleja. Kuluttajilla olisi autoa hankkiessaan mahdollisuus hyötyä alemmista veroista valitsemalla kokoluokkaa pienempi auto taikka saman kokoluokan autoista dieselversio tai mallisarjan vaihtoehdoista vähemmän polttoainetta kuluttava auto. Myös saman kokoluokan autojen välillä on selkeitä polttoainekulutus- ja päästöeroja muun muassa auton käyttövoimasta, moottoritilavuudesta, tehosta ja varustelutasosta riippuen.

Vaikka dieselöljyn litrakohtaiset hiilidioksidipäästöt ovat bensiiniä suurempia, dieselkäyttöiset henkilöautot hyötyisivät päästöperusteisesta verotuksesta vastaaviin bensiinimalleihin verrattuna dieselmoottorin paremman hyötysuhteen takia.

Muutosten seurauksena paljon polttoainetta kuluttavien henkilöautojen autovero ja ajoneuvovero nousisivat nykyisestä. Myös kookkaista autoista on kuitenkin mahdollisuus valita vähemmän polttoainetta kuluttava malli tarvitsematta tinkiä auton kuljetuskyvystä. Esimerkiksi niin sanotuissa tila-autoissa, joissa on kuljettajan lisäksi paikka seitsemälle matkustajalle, on useissa automerkeissä mahdollisuus valita polttoainetehokas vaihtoehto.

Veromuutosten seurauksena kuluttajilla olisi selkeä taloudellinen peruste valita vähän polttoainetta kuluttava auto. Polttoainekulutus vaikuttaisi auton hankintavaiheessa maksettavan autoveron lisäksi vuosittaiseen ajoneuvoveroon. Tämän lisäksi polttoaineen ominaiskulutuksella on suora vaikutus auton polttoainekustannuksiin.

Liitteessä 3 olevaan taulukkoon on koottu esimerkkejä eräiden myydyimpien uusien automallien tarjolla olevista vähän ja paljon polttoainetta kuluttavista versioista. Taulukosta käyvät ilmi myös kunkin version osalta ehdotettu autoveron muutosprosentti, autoveron muutoksesta johtuva laskennallinen vaikutus kuluttajahintaan sekä ehdotettu vuotuinen ajoneuvovero samoin kuin vuotuiset polttoainekustannukset keskimääräisellä 18 000 kilometrin vuotuisella ajomäärällä. Järkeviä autovalintoja tekevillä kuluttajilla olisi mahdollisuus suunnata kulutustaan uudella tavalla. Erityisesti tästä hyötyisivät ne kotitaloudet, joiden kulutusrakenteessa autoilulla on suuri osuus.

Uudistettuja veroperusteita sovellettaisiin kaikkiin muutosten voimaantulon jälkeen verotettaviin henkilöautoihin. Verotus perustuisi sekä auto- että ajoneuvoverotuksessa auton valmistajan autolle ilmoittamiin yhdistettyä kaupunki- ja maantieajon polttoainekulutusta vastaaviin hiilidioksidipäästöihin. Niistä autoista, joista päästötietoa ei ole saatavissa, verotus perustuisi auton painoon eli kokonaismassaan. Käytännössä viimeksi mainittu koskisi ennen vuotta 2001 käyttöönotettuja henkilöautoja.

Hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus koskisi vain henkilöautoja, koska toistaiseksi ainoastaan niiden päästöjen mittaaminen on yhdenmukaistettu. Pakettiautot otettaisiin vero-ohjauksen piiriin myöhemmin.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Merja Sandell, puh. (09) 160 33061

[/quote]

Lainattu:

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20071101Henkil/name.jsp

Esimerkkejä muutosesitysten vaikutuksista:
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20071101Henkil/011107__Liite_3.xls

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20071101Henkil/Liite_1.autovero.doc

Laid by the best

Laid by the best


http://www.planetperplex.com/en/img.php?id=263


This ad appeared in the British Yellow Pages The title is of course already double in itself. But if you turn the image upside down and cover part of it, you can see a young girl fingering herself. I think this is the most convincing example of a subliminal ad, possibly also a joke. What else would the image of a drinking woman be doing on an ad for flooring ?

Good link about the M3 E30 - lots of pics

Don't know if it has been posted before - but at least it was new in my archives Here you'll find LOTS of pics of the BMW M3 E30!

... especially dedicated to ARMAN

[link]http://www.m3bmw.com/gallery/[/link]

... red, black, white, others, wheels, engines... whatever you want!!

Cool Wallpapers

[link]http://www.caedes.net[/link]
you have to become a member after a while but take a look

UK police stopping a car

[link]http://www.youtube.com/watch?v=Ezx5s95Yz98[/link]

Would be interesting to know what they did to the guy after they got him out.

Autojen purkuosia netissä

Porschen purkuosia netistä. Löysin linkin josta kyseistä tavaraa löytää. Vaikuttaisi olevan todella hyvä valikoima
http://www.911pcar.com/Porsche_Parts/porsche_parts_engines_996.htm

Autojen tekniikka osaa Taiwanista, kuvia osista jne

http://www.a-oktw.com.tw/product2.htm

Tässä olisi Japanilaisiin autoihin purkuosia USA:sta, erittäin hyvä valikoima, kuvien kera. Sivustokin on todella hieno

http://www.jdmsource.ca/v2/product.asp?ID=55

Japan girls with cars exclusive site

[link]http://homepage1.nifty.com/j-girl/[/link]

Civic Type R racing against Lotus Elise on track (incar CTR)

[link]http://www.hondaclub.it/video/raven_misano.wmv[/link]
Very nice video !!! it's about 5 min' long, of a Civic type R racing against a Lotus Elise on a track.
Enjoy !!

Nice promo video from VKDesign

Nice promo video from VKDesign
http://www.vkdesign.nl/portfolio/port3beier/vkd_promo_debeier1.wmv

200MB size, but behind fast link.

Norjalaista autopoppoota (video)

Norjalaista autopoppoota (video)
http://www.osenworks.no/filmer/Gbkristansand.and.NorPerfTrailer.ow.avi

Video on 90.3 MB kooltaan.

Subaru duck call BoV

[link]http://www.hpfactoryltd.com/videos/wrxduck.wmv[/link]

Audi Quattro A2 Rallye - Walter Röhrl takes it for a spin

[img]http://www.riechert-racing.de/audi_rally_cars_de/audi-galerie/markt/auto/a2_uri/a2_uri_002.jpg[/img]

[link]http://video.google.com/videoplay?docid=-1022009985865916757&q=sport+quattro[/link]

car for sale here:

[link]http://www.riechert-racing.de/audi_rally_cars_de/auto_urquattro_a2.php[/link]

New Ford Commercial

Pretty cool....

[link]http://video.google.com/videoplay?docid=4045366825177635520&q=police+chase+GT500[/link]

A Cool gun...!!

[link]http://www.danerd.com/Show.php?vid=1405&ref=13[/link]

Colourful Photos

Nice photos !

[link]http://www.craigwolf.com/Album9.htm[/link]

Kuvia hienosti tehdystä autotallista

niin on.. Jos tulee parannuksia mieleen niin kommentoikaa, vaikka olisi ihan älyttömiäkin. Siitä voi sitten saada vaikka muut jotain visioita, jos joskus omaa autotallia rakentavat :)

Kohtuu kiva talli varsinkin jos kaikki autotkin sisältys vielä siihen :D

Tollasessa tallissa kelpais rakennella.

ihan kifa,

no ehkä ton nosturin olisin vaihtanut 2 pilari nosturiin. ainakin minusta käytännöllisempi

Mun mielestä tosta puuttuu enää rasvamonttu sen hallinostimen alta jolloin hallinostimella talvisäilössä olevan auton alla voisi huoltaa talviatoa montun kautta, vekslaamatta autoja. Samalla se \"rasvamonttu\" toimisi sellaisiena viileä kaappina missä väliaikaisesti voisi pitää vaikka kyläjuhlien virvokkeita viilenemässä

Hmm totta, ehkä siinä kaksipilarinosturi versiossa on enemmän työtilaa ja nostokohdat valittavissa, renkaat samantien vapaat.

Tuollainen nelipilarinosturi on nopeampi ja simppelimpi käyttää. Huoltamot käyttävät tuollaisia aika usein pikahuolloissa, joissa autoihin vaihdetaan vain öljyt ja mahdollisesti nesteitä, sekä 4-pilarinosturia käytetään usein pyörien kulmien suuntaus alustana. Nelipilari nostureihin saa sellaisen todella kätevän pikatunkin, jota voi liikutella auton alla. Sen avulla pystyy kikkailemaan monta muuta juttua kätevämmin mitä 2-pilarinosturilla.

Tässä talli tapauksessa ehkä nelipilarinosturi on tukevampi :) jos ajattelee niin, että joku auto on useita kuukausia ilmassa nosturilla ja sen alla toinen auto.

Hissi ullakolle

Tämä kyseinen topikki oli jo tässä foorumissa parikuukautta sitten, mutta huomasin, että silloiseen topickiin verrattuna tässä on täydellisempi kuvasarja autotallista, joka lähentelee täydellisyyttä :D

Kuvia hienosti tehdystä autotallista:

[link]http://www.galskap.nu/ext/2426.html[/link]

WRX dragster

EDIT: small article on
[link]http://www.urbanracer.com/articles/anmviewer.asp?a=1163[/link]

Lada Samara vs. Subaru Impreza

ARMAN, is this you?
[link]http://www.riemurasia.net/kaatopaikka/go.php?id=1580[/link]

Uusi Batmobiili radalla

Uusi Batmobiili radalla

http://www.moviewallpapers.net/module.php?section=tumbler

american idol

ok i hate the show and never watch it, and hate evreyone that does, lol
but here is the korian guy that sung "she bangs"

lol pretty funny...

[link]http://members.iinet.net.au/~tucats/American%20Idol%203%20William%20Hung%20%20-%20She%20Bang.wmv[/link]

enjoy.

Guide to the Nurburgring (Sudschleife included!)

[link]http://www.nurburgring.org.uk/[/link]

I did a quick search and didn't see the site mentioned so hopefully this isn't a repost.

I stumbled upon this site while looking to see if anyone has ever cataloged all the graffiti on the Nordschleife. While this place doesn't have anything like that, it's got some cool stuff, including a satellite photo of the Ring with bend names that can be used as a wallpaper

Check out the Insurance link on the site if you want to see what used to be a beautiful black F360

Simply, but nice AUDI commercial

Simply, but nice AUDI commercial

http://www.mojoflix.com/Video/Cool-Audi-Ad.html

Drink shit

[link]http://www.youtube.com/watch?v=6vlEavUH9ng[/link]

he is my idol

Audi S1 stage driving at Gardermoen Norway+new vid

Audi S1 stage driving at Gardermoen Norway+new vid\'\'

great sound and video


http://www.jordfald.com/AudiS1.wmv


the same car from rudskogen. win incar as well
http://www.audisentrum.no/filmer/Audi%20S1%20lang%20stream.wmv
[img]http://www.audipassion.com/univers_audi/audi_sport/pikes_peak/14.jpg[/img]

Stock Honda Integra Type R \'98 0-230 km/h clear speedoview

Stock Honda Integra Type R \'98 0-230 km/h clear speedoview

http://home.arcor.de/robert.feiertag/robert.feiertag/autos/videos/integra%200-240kmh.avi

5 min video on track (incar and outcar)

Video with many Porsches and BMW's on track also one F355 Belinetta and some other cars. Sometimes filmed in a Viper, but he must learn to drive, i think he's gone more than 4 times of track...

[link]http://racemovie.mine.nu/movies/daviper/Gellerasen_040430.mpg[/link]

BTW: takes longgggg to download.

Nice spacerunner.

[link]http://www.shockreco.com.au/images/mitsubishi-rvr.jpg[/link]

History

From: Lynda-Jane Dalton

The following excerpts are actual answers given on history tests and in
Sunday school quizzes by children between 5th and 6th grade ages in
Ohio. They were collected over a period of three years by two teachers.
Read carefully for grammar, misplaced modifiers, and of course,
spelling!

Ancient Egypt was old. It was inhabited by gypsies and mummies who all
wrote in hydraulics. They lived in the Sarah Dessert. The climate of the
Sarah is such that all the inhabitants have to live elsewhere.

Moses led the Hebrew slaves to the Red Sea where they made unleavened
bread, which is bread made without any ingredients. Moses went up on
Mount Cyanide to get the ten commandos. He died before he ever reached
Canada but the commandos made it.

Solomon had three hundred wives and seven hundred porcupines. He was a
actual hysterical figure as well as being in the bible. It sounds Like
he was sort of busy too.

The Greeks were a highly sculptured people, and without them we wouldn\'t
have history. The Greeks also had myths. A myth is a young female moth.

Socrates was a famous old Greek teacher who went around giving people
advice. They killed him. He later died from an overdose of wedlock which
is apparently poisonous. After his death, his career suffered a dramatic
decline.

In the first Olympic games, Greeks ran races, jumped, hurled biscuits,
and threw the java. The games were messier then than they show on TV
now.

Julius Caesar extinguished himself on the battlefields of Gaul. The Ides
of March murdered him because they thought he was going to be made king.
Dying, he gasped out \"Same to you, Brutus.\"

Joan of Arc was burnt to a steak and was canonized by Bernard Shaw for
reasons I don\'t really understand. The English and French still have
problems.

Queen Elizabeth was the \"Virgin Queen,\" As a queen she was a success.
When she exposed herself before her troops they all shouted \"hurrah!\"
and that was the end of the fighting for a long while.

It was an age of great inventions and discoveries. Gutenberg invented
removable type and the Bible. Another important invention was the
circulation of blood.

Sir Walter Raleigh is a historical figure because he invented cigarettes
and started smoking.

Sir Francis Drake circumcised the world with a 100 foot clipper which
was very dangerous to all his men.

The greatest writer of the Renaissance was William Shakespeare. He was
born in the year 1564, supposedly on his birthday. He never made much
money and is famous only because of his plays. He wrote tragedies,
comedies, and ysterectomies, all in Islamic pentameter.

Writing at the same time as Shakespeare was Miguel Cervantes. He wrote
Donkey Hote. The next great author was John Milton. Milton wrote
Paradise Lost. Since then no one ever found it.

Delegates from the original 13 states formed the Contented Congress.
Thomas Jefferson, a Virgin, and Benjamin Franklin were two singers of
the Declaration of Independence. Franklin discovered electricity by
Rubbing two cats backward and also declared, \"A horse divided against
itself cannot stand.\" He was a naturalist for sure. Franklin died in
1790 and is still dead.

Abraham Lincoln became America\'s greatest Precedent. Lincoln\'s mother
died in infancy, and he was born in a log cabin which he built with his
own hands.. Abraham Lincoln freed the slaves by signing the Emasculation
Proclamation.

On the night of April 14, 1865, Lincoln went to the theater and got shot
in his seat by one of the actors in a moving picture show. They believe
the assinator was John Wilkes Booth, a supposingly insane actor. This
ruined Booth\'s career.

Johann Bach wrote a great many musical compositions and had a large
number of children. In between he practiced on an old spinster which he
kept up in his attic. Bach died from 1750 to the present. Bach was the
most famous composer in the world and so was Handel. Handel was half
German, half Italian, and half English. He was very large.

Bethoven wrote music even though he was deaf. He was so deaf that he
wrote loud music and became the father of rock and roll. He took long
walks in the forest even when everyone was calling for him. Beethoven
expired in 1827 and later died for this.

The nineteenth century was a time of a great many thoughts and
inventions. People stopped reproducing by hand and started reproducing
by machine. The invention of the steamboat caused a network of rivers to
spring up.

Cyrus McCormick invented the McCormick raper, which did the work of a
hundred men.

Louis Pasteur discovered a cure for rabbits but I don\'t know why.

Charles Darwin was a naturalist. He wrote the Organ of the Species. It
was very long. People got upset about it and had trials to see if it was
really true. He sort of said God\'s days were not just 24 hours but
without watches who knew anyhow? I don\'t get it.

Madman Curie discovered radio. She was the first woman to do what she
did. Other women have become scientists since her but they didn\'t get to
find radios because they were already taken.

Karl Marx was one of the Marx Brothers. The other three were in the
movies. Karl made speeches and started revolutions. Someone in the
family had to have a job, I guess.

Nice looking turbo

No relation to the seller, I just think the color is pretty sweet:

[link]http://sacramento.craigslist.org/car/243011171.html[/link]

8705 Local Miles
6-Speed Manual
415 HP, 3.6L 6 cylinder

One of the rarest 2002 turbos in existence, this car is painted in metallic Minerva Blue, which was a special order color in the late 70's and early 80's. This car features polished burl walnut trim over a Graphite Grey, full leather interior. Everything is original on this flawless car and it has never seen a wet road since it left the factory. This car really turns heads whether it is parked or being driven and is ready to be shown at any concourse event.

This 996 turbo was a special factory order that took the factory nearly 6 months to assemble after a 18 month waiting list. Besides all of the standard turbo features, this car includes a list of options, such as DVD navigation, 6 CD changer, Bose sound system, supple leather front seats, full light wood interior, factory quad exhaust, etc. Car Cover is included...

Why bother with an ordinary, new Porsche 911S that is slower and will depreciate in value, when you can have a one-of-a-kind 996 turbo for less money.

Contact Dave 916-220-7701

[img]http://i10.tinypic.com/43qj78i.jpg[/img] [img]http://i17.tinypic.com/2j10r5u.jpg[/img] [img]http://i16.tinypic.com/47sj7nm.jpg[/img] [img]http://i12.tinypic.com/2qio1t1.jpg[/img]

rata-auton perä gallup

onko näin , mitenkä se sitten käy yhteen ton alla olevan väitteen kanssa "hakee pitävämpää pyörää"

mielipiteitä parhaasta lukkoratkaisusta "jäykkään" taka-akseliin asfaltti rata käyttöön esim.nascarissa käytetty [link]http://www.detroitlocker.com/DL.htm[/link] tai itselläkin käytössä oleva [link]http://reiderracing.com/truetrac.htm [/link] vai joku muu?

Torsen-tyyppiset lukot, kuten quaife atb, lienee syytä unohtaa rwd-autossa?

[quote]Torsen-tyyppiset lukot, kuten quaife atb, lienee syytä unohtaa rwd-autossa?[/quote]

Juuri näin, etuvetoisissa yliveto kylläkin tuo Quaife, muutaman noita trokannut tutuille ja kovasti ovat tykänneet varsinkin radalla.

tällanen löyty .The TRACTECH solution--Detroit Truetrac
This new design uses gears to split the load from side to side. Compared to clutch-type setups, the Truetrac claims a fifty percent increase in torque capacity, which means it should be capable of dealing with heady power levels in street cars. This parallel axis helical planetary gear differential design has been under constant evolution for the past twenty years, and can provide instantaneous splitting of torque when called for. During "normal" street driving, the Truetrac performs like an "open" differential, but when traction loss occurs (whether the cause is wet, muddy, or icy conditions, or even if you're simply power-sliding through a turn at your favorite road course), imbalanced gear forces automatically transfer power to the wheel with the most traction. Because the Truetrac responds to torque feedback, needed traction is instantly available to provide traction at anytime and at any speed.

Unlike locker-type rears, the engagement of the Truetrac is smooth and quiet. Unlike open-type diffs, the Truetrac offers power to both rear tires. Unlike clutch-type limited slip units, there are no friction plates to wear out. Is it the best-possible solution? When compared to the other designs currently offered, it certainly offers some points that are hard to argue. How about installation?

Like any differential unit, it does require the disassembly of the rear axle. To limit potential backlash issues, it's recommended you check the backlash of the existing unit, and double-check this dimension after re-installing the differential. Normally, these measurements do not change and the installation of the Detroit Truetech is quite simple. Once installed, you'll be armed with an ultra-durable, non-clutch limited slip unit, and the performance benefits that come with it.

If you're considering an upgrade or are in the process of designing or building your project car, we'd have to recommend looking into the Truetrac. It's the latest development in a long line of legendary differential designs, and for the kind of performance driving we like to do; it may even be the best choice ever

Kyllä hyvä kitkalevylukko minusta on edelleen paras ratkaisumalli akselistotyypistä riippumatta. Kokemuksen syvällä rintaäänellä en osaa puhua, mutta aika monelta ammattilaiselta tuli konsultoitua omaa projektia varten. Silviassa Cuscon Type RS 1.5-way.

Eikös tuollainen torsen-lukko myös sladitilanteessa ala herkästi oskilloimaan edestakaisin hakiessaan pitävämpää pyörää ja aiheuttaen täten perin epäloogista käyttäytymistä? Näin ainakin voisi kuvitella.

[quote]Torsen-tyyppiset lukot, kuten quaife atb, lienee syytä unohtaa rwd-autossa?[/quote]

miksi? näytti toimivan aikahyvin ainakin kaarnan taunuksessa ,enkä itsekkään ole suurempaa vikaa löytäny

Weismann locker lie parhaita järkevän budjetin ratkaisuja.

[link]http://www.rx7club.com/showpost.php?&p=3923988&postcount=14[/link]

[link]http://www.weismann.net/[/link]

[link]http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN%2F4817451[/link]

No hyvinhän se toimii. Niin kauan kun molemmat vetävät pyörät on tiessä. Kun toinen vetävistä nousee ilmaan, siirtyy momentti sille pyörälle ja veto loppuu. Uudemmissa atb:ssa kait on joku esijännitys mut se ei ongelmaa silti poista.

Imsa Gallardo Widebody

Not bad:

[link]http://www.zrauto.ca/part_list.cfm?cmd=viewCar&modelID=503[/link]

Windows TV Commercial 1985

[link]http://www.youtube.com/watch?v=GL4hyATkQ74&mode=related&search=[/link]

Yes this is REAL, Steve Ballmer himself

+650 bhp MKI Golf video's

found this one on an other forum:
[link]http://www.team-avr.com/filmer/avr-golfen-10.58.wmv[/link]
[link]http://www.team-avr.com/filmer/avr_golf_670hk.mpg[/link]

-the first one is about the car self, at the ending on a dragstip
-second video is engine on dyno

Kovaa.com 1-vuotis synttärit

Ajattelin kanssa että eikös se lokakuun alussa startannut mutta nythän sinä ehdit organisoimaan ne synttäripippalot sitten :D

Semmosta... Joskus kannattaa mennä ajoissa nukkumaan ;)

;D

Onnee.

Kuka/ketkä olivat ensimmäisiä \"virallisia\" käyttäjiä?

Nyt kun kovaa.com on tasan vuoden ja muutamat tunninrippeet päälle vanha niin Suomenpuolen käyttäjästatistiikkalta tuli hyvä syntymäpäivälahja, tänään 3700 vierailua/kävijää

Eli kovaa.comin suomipuolen suurin kävijämäärä koskaan ja (luonnollisesti) harrastelistojen ykköseksi, ainakin täksipäiväksi:


http://www.webstats4u.com/s?tab=1&link=1&id=3469307


Tämä kävijäpiikki johtuu taas siitä, että kovaa.com on osunut hyvin GOOGLEn hakunoissa haaviin, kun ihmiset ovat hakeneet tietoa suuren bensanhinnan nousun ympäriltä

juu, pipalot kehiin rohkeasti vaan

Onnea vaan minunkin puolesta... Ja toivottavasti kävijämäärä kasvaa samaa tahtia kuin tähänkin asti. Ja tosiaan on yksi seuratuimmista foorumeista, millä ylipäätään liikuskelen.

Näköjää ja on siellä paljon muitakin, mutta on pikkasen hankala katsoa yksi kerrallaan. Täytyy tehdä tuohon jossain vaiheessa parannus

Kiitos vaan, toivottavasti tämänhetkinenkin porukka pysyy remmissä edelleen... Käytännössä homma olisi ollut paljon hankalampaa ilman muutamaa todella aktiivista käyttäjää, jotka eivä ole välittäneet sivuston lapsentaudeista ja hitaasta startista...

Ainiin joo ja pakko myöntää, että olin kuukauden etuajassa... Kovaa.com täyttää vuoden vasta 1.10.2005

Onnea, itse olen asettanut kovaa.comin kotisivupainikkeen taakse.

Onnea Kovaa.Com! Synttäribileitä tiedossa? :) Anyways, lokakuun puolesta välistä täällä pyörineenä voisin todeta, että sivusto on kasvanut monella tavalla todella paljon ensimmäisen vuotensa aikana, paljon hienoja topicceja, hyviä vääntöjä, mukavia käyttäjiä jne jne. Jo nyt ollaan todella hyvällä mallilla jopa useisiin monin verroin vanhempiin sivustoihin verrattuna. Ainakin itselleni Kovaa.Comista on tullut se \"kotiforum\" joka avataan joka kerta kun netissä pyöritään. Kiitos, Jani, sivuston synnyttämisestä, homma on ollut varmasti valtavampi kuin kukaan osaa kuvitella. Kiitokset myös kaikille aktiivisille käyttäjille. Kun Kovaa.Com juhlii 2-vuotissynttäreitään uskon, että ollaan kansainväliselläkin tasolla kova sana. Tässä on ainesta siihen. Keep up the good work!

Onnea Kovaa.comille!

Jos tuolta käyttäjätiedoista katsoo niin ainakin Kuutsi ja jusu79 rekisteröityivät ennen allakirjoittanutta.

Hil-tun
Silver-R
Isto

tsaipa..daipa..tsekko..geggo...kaunisilmatänään...hmm..nimilista...nimiä?

[quote]Hil-tun
Silver-R
Isto [/quote]

Missäs mun nimi on? häh? missä? eikös..onkos..hmmm.. unohtunut!!?!!?!prk!!?


[img]http://img220.imageshack.us/img220/5002/comp8ha.gif[/img]

Onnea (nyt vasta) 1-v. synttäreiden johdosta.
Kiitos hyvistä sivuista Janille ja muille käyttäjille.
Ei tullut kutsua synttärijuhlille, mutta kohtahan alkaa pikkujoulukausi. :)

E60 M5 vs E55 AMG

Hope this is not a repost

[link]http://home.quicknet.nl/qn/prive/wtm.rossenaar/RaceE55vsM5.wmv[/link]

BestMotoring Drift_Bible Video(627mb)

BestMotoring Drift_Bible Video(627mb)

Deleted the link, someone\'s selling these DVDs for living!

b.r. silveR

Subaru GT vs Subaru WRX racing on the highway !!!

[link]http://webracer59.free.fr/videos/duelsub.wmv[/link]
= 2,82 MB big
= 1 minute 39 seconds long
= .wmv file
= Enjoy !!!

Would you do me a favor ? Please answer in the "What do you drive or ride" forum my topic of my "3 videos of mydad's honda Prelude 2.0i '92" , i've yesterday made ? thx anyway just wanna know what you think about it

VIDEO-SLK32 AMG(Pace Car) burnout

Size:6,22mb
[link]http://www.mbslk.com/files/artikel/slk32burnout.avi[/link]

Aerodynamiska förbättringar

När det gäller att förbättra Formula 1 bilarnas aerodynamik, så använder man sig oftast av vindtunnlar samt olika typer av datasimulatorer. Ju mera aerodynamiken trycker ner bilen mot banan, desto mera grepp finns det i kurvorna. Och andra sidan så försöker man att inte onödigt öka på luftmotståndet.

Finns det några enkla knep på vilket sätt man skulle kunna förbättra aerodynamiken på hobby tävlingsbil, utan tillgång till avancerade hjälpmedel.

Street racing mustang vs 350z (Video)

Street racing mustang vs 350z (3 MB) (quicktime)
[img]http://www.gambinoproductions.com/800HPMUSTANG.mov[/img]

New Ice Driving World Record: 321 km/h

http://www.nokiantyres.com/news_en?uutinen=10056626

Video: http://www.mat.fi/news.htm
http://nokian.materials.fi/index.php?pg=15&op=444&mat=447

Pics: http://nokian.materials.fi/index.php?pg=15&op=444&mat=445

Taustakuvia

No on siellä vaihtoehtoja!!

Kuitenkin oma suosikkini autojen hakuun on:
[link]http://www.seriouswheels.com[/link]

Ja sitten näitä muita:
[link]http://www.autogaleria.pl/tapety[/link]
[link]http://www.dieselstation.com[/link]

Ei lopu ihan heti vaihtoehdot.

Taustakuvia

http://www.desktopmachine.com/

2 BTCC highlight clips

(BTCC = british touring car championship)
one of the most entertaining championships to watch as a spectator, always pushing and shoving - great racing

This is also the championship in which Jason Plato from Fifth Gear races with Seat.


Round 4 at Thruxton:

[link]http://www.motorsportmediamulti.com/jdh/jdh/BTCC_Round04_Thruxton2006_Highlights_HQ.WMV[/link]

3 BTCC races at Croft:

[link]http://www.motorsportmediamulti.com/jdh/jdh/BTCC_Round05_Croft2006_Highlights_HQ.WMV[/link]

M3 CSL video

[link]http://news.auto.cz/?article=2354[/link]

mazbe its repost, i dont now

Mitsubishi Evo 7 crashing at track

[link]http://www.gti18t.com/files/lancer_rollover_high.wmv[/link]
Yup, another crash, rolling over a few times

Putkirunkoisia autoja


[img]http://molsa.pictures.fi/kuvat/Happenings/ACS%202011/oksa.jpg/_medium.jpg[/img]

Löytyykö keneltäkään lisää kuvia/juttua tästä autosta?

Onko porukalla tietoa mistä löytyisi juttua/projekteja putkirunkoisista autoista?

Gatebilin sivuilla on muutamia

[link]http://www.gatebil.no/forum/viewtopic.php?t=9054&sid=8ae2da483bf87f4c2aaf3576eb9e9436[/link]

[link]http://www.gatebil.no/forum/viewtopic.php?t=9906&sid=8ae2da483bf87f4c2aaf3576eb9e9436[/link]

Aerodynamic vacuum \"catalysators\":

If you have sometihing like this in your own share, you can link pictures here...

Aerodynamic vacuum \"catalysators\":

[img]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/aukko3.jpg[/img]

Bigger pictures--->
[link]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/aukko1.jpg[/link]
[link]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/aukko4.jpg[/link]

Spa with a Lotus 7 type car Crash

Spa with a Lotus 7 type car Crash

http://www.jackals-forge.com/lotus/movies/Spa2005_crash2.wmv

Tires with Red Smoke

Tires with Red Smoke

http://www.kumhotireusa.com./News/Images/KUMHO-redsmoke.wmv

Rally in Portugal

This website is about rally in Portugal ... it is in portuguese but ... there is a multimedia section with pictures and some videos
Enjoy

[link]http://www.ralis.net/[/link]

Stupid Street Racer/Show-off Nearly Kills Two People

Dumbass...

[link]http://www.erborrico.com/206raba.wmv[/link]

Drifts und Sounds 2004 (MotorVision) video

Drifts und Sounds 2004 (MotorVision) video

One of the best video compilation I have ever seen!!
This video is all about drifting with the best cars around in the world! It has Mercedes-Brabus-Carlsson-SLR,BMW M5,Lotus,Aston Martin,Ferraris,Lamborgini,Porshce
and they pressing every car to the limit.

Size:39,4mb

Drifts und Sounds 2004 (MotorVision)
[link]http://www.audirs6.ch/videos/sounds_drifts_2004.zip[/link]

Awesome video of snowmobiles!!

[link]http://www.sledporn.com/images/videos/SPIII%20Web%20Teaser%20Final.wmv[/link]

Tappaja turbo -autojen hyökkäys

no ei nuo kyllä maailmaa noilla vehkeillään valtaa...vielä! supra oli ihan varteenotettava kottero...mutta hieman epäilen rekkariin raapustettuja heppoja :)

Tappaja turbo autojen hyökkäys

Parhaat Floridalaiset turboautot mitä tällähetkellä on kadulla (ainakin tarinan mukaan, tiedä näistä) :D!
[link]http://makoto.dyndns.org/membermedia/AttackoftheKillerTurboz.wmv[/link]

D:SF Sounds & Drifts of 2004

lots of nice sounds!!!

[link]http://youtube.com/watch?v=sL8D8K6dypE&mode=related&search=[/link]

This rows my boat...

[link]http://www.supercars.net/cars/1996@$Porsche%20Gemballa@$911%20GTR%20600g.html[/link]

Love this thing! Just wish I had one right now....

Bästa kompressormatade motorn – Gallup

Vilken är den bästa kompressormatade motorn enligt dig?

Personligen anser jag att Audis 5 cylindrars V10:a, som bland annat använts i ”ur guatro” är den motorn som ger ifrån sig det absolut bästa ljudet, men tekniskt sätt så finner man nog dom bästa kompressormatade motorerna inom motorcykelvärden.

Jag har hör att man även har lyckats få mellan 600 och 800 hk utan att pressa motorn allt för mycket vilket är bra om motorn skall tåla normal användning. Vid behov så går det nog att få ut mycket mera.

Detta ämne finns även under flera andra språk på kovaa.com:s sidor. Det lönar sig alltså att kolla in även dem, t.ex. för möjliga intressanta bilder. Inunder en länk till motsvarande finska ämne:

[link]http://www.kovaa.com/?page=forum&psub=view&lan=fin&thread=799[/link]

Metron liukuportaat ja kätevän veli

[link]http://www.big-boys.com/articles/escalator.html[/link]

Fatty Feels Left Out

Fatty Feels Left Out

http://fattyfeelsleftout.ytmnd.com/

Motor Shows

[link]http://www.tsuhtan.net/fiero/20031028-tokyo-motor-show[/link]
Pics , videos, etc i will add here

this is what its all about :D
http://vimeo.com/8652319

Engine picture VW-Golf 20v Turbo

Engine picture VW-Golf 20v Turbo
http://www.korjaamolle.fi/Engines/231.jpg
[img]http://www.kovaa.com/temp/Engines/231.jpg[/img]

If you have sometihing like this, you can link pictures here

Lotus Elise video

Check out this video, it's pretty good. The download speeds aren't very fast, but at least it's bearable.
The video is 30 minutes long and 319MB!

[Video] Audi TT by Turbo.fr

[link]http://www.youtube.com/watch?v=Aqk23whU2qs[/link]

Click on pic

a new HERBIE MOVIE!

a new HERBIE MOVIE!

http://www.apple.com/trailers/disney/herbie_fully_loaded/large.html

Balboni Digs Gallardo TT by American Tuner

[link]http://video.google.com/videoplay?docid=-5092461571638267824&q=gallardo[/link]

E30 M3 drifting at roundabout

[link]http://www.megaupload.com/?d=3Q77UNTE[/link]
Nice, very nice Dude in E30 M3 drifting at roundabouts, Now this is a REAL E30 M3, isn't it ARMAN Enjoy

M3 hemmo ja ex-vaimon psykopaatti mies

M3 hemmo ja ex-vaimon psykopaatti mies.

Näin voi käydä jos muijalla on ollut aikaisemmasta avioliitosta mies jota \"vanha suola janottaa\"

[img]http://www.hpjvids.com/mods/Darren/M3/int.jpg[/img]

[img]http://www.hpjvids.com/mods/Darren/M3/fuhoodwind.jpg[/img]


Enemmän kuvia ja tarinaa Englanniksi:
http://www.sembmusclecarclub.com/forums/viewtopic.php?t=2119

Jump to Mini.

[link]http://www.miniusa.com/crm/jumpgame/jumpgame.jsp[/link]

Opel Corsa Twin Engine 2.0 16V Turbo (485 KW) !!!

[link]http://www.boost-beast.de/boost-beast.de-DE/videos/drehnsteinfurth-03/boost-beast781.WMV[/link]

And

[link]http://www.boost-beast.de/boost-beast.de-DE/videos/BoostBeast01.avi[/link]

Enjoy !!!!

Pikes Peak Videos!

Here is few Pikes Peak Videos!

[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/205T16%20Pikes%20Peak.avi[/link]

[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/Amerikabilen-PerEklund_SAAB.mpg[/link]

[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/Ari_Vatanen_kör_upp_för_pike´s_peak_med_en_405_T16.mpg[/link]

[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/Audi%20S1%20Pikes%20Peak%201.mpg[/link]

[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/Audi%20S1%20Pikes%20Peak%202.mpg[/link]

[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/Audi%20S1%20Pikes%20Peak%203.mpeg[/link]

[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/Audi%20S1%20Rally%20Pikes%20Peak%20.mpeg[/link]

Sound of the audo (MP3)
[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/Audi_S1_Pikes-Peak_sound.mp3[/link]

[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/one_run_up_the_mountain.mpg[/link]

[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/pike.mpeg[/link]

[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/pikes.mpeg[/link]

[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/pikes3.mpeg[/link]

[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/slide1.mpa[/link]

[link]http://koni.no-ip.biz/film/Pikes%20Peak/Toyota%20Tacoma%20Pikes%20Peak.mpeg[/link]

More \"ultimate car videos\" many directorys:
[link]http://koni.no-ip.biz/film/[/link]

Ari Vatanen at Pikes Peak - amazing

http://www.ivga.com/sprintcarmod/Pikes%20Peak%20Video/PikesPeak.mpg

MC12 , CGT & SLR

[link]http://www.dpccars.com/car-movies/04-14-06pageMaseratiMC12PorscheCarreraGTMercedesSLR.htm[/link]

awesome tool that Maserati

Track Day with Ferrari F430 & Lamborghini Gallardo

[link]http://www.youtube.com/watch?v=FJRo-CBtVmU[/link]

Site with dyno videos

Site with dyno videos

http://www.carb-n-ject.com/video.htm

308 GTS, GT40, Impreza WRX STi,

Installation av dubbelförgasarsystem

Hur installerar man ett dubbelförgasarsystem (främst för VW Golf)? Bilder finns på nätet:


[link]http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=942528&page=1[/link]

[img]http://www.plasmabunny.com/albums/bodywork/072003_004.sized.jpg[/img]

[img]http://www.badger-5.com/2001/images/complete-tbodies-small.jpg[/img]

[img]http://www.tweakit.net/ebay/4cyl_quad_throttles_no_manifold_sm.jpg[/img]

Nice Finnish cruising video

Nice finnish cruising video

http://www.cruisingnight.com/videot/intro/helsinki05.wmv

Peter Solberg\'s Subarun paha kolari video

Ei heti uskoisi, että autosta on kävelty hengissä ulos.

Todellakin.. Ralli touhu on vaarallista.. Ihme kun ei ole sattunut noille huippukuskeille mitään vaikka ovatkin aina silloin tällöin ajaneet ulos

ai per... phil jäi aika pahan näköisesti väliin.. tuon on täytyny sattua.

Peter Solberg\'s Subarun pahan kolarin incar video. Suojakaaret pettää ja noutaja oli todella lähellä:

[link]http://www.cruiseculture.net/videos/solberg_crash.wmv [/link]


Koko: 10 mb video. Kesto 1 minuutti ja 6 sekuntia

BMW E46 M3 exhaust sound

Small clips:

[link]http://www.leo.nutz.de/bmw/leo/videos/m3_exhaust.mpg[/link]

[link]http://www.leo.nutz.de/bmw/leo/videos/M3_Eisenmann_Race_Ver_1_DivX.AVI[/link]

[link]http://www.leo.nutz.de/bmw/leo/videos/M3_Andreas_Eisenmann_5_DivX.AVI[/link]

[link]http://www.leo.nutz.de/bmw/leo/videos/M3_Supersprint_DivX.AVI[/link]

Ex Vi Termini Record Pass and HKS Evo

These shouldn't be repost cause they just added them to their website.

GTR-700: 8.273 @ 167.76 mph, 3rd quickest 4WD in the world
[link]http://www.exvitermini.com/movies1104/GTR700-DragCombatFinal.avi[/link]
In car video
[link]http://www.exvitermini.com/movies1104/GTR700-Incar.avi[/link]

HKS TRB-02 EVO-8 lap record
Quickest ever lap at Tsukuba in a road car at 0:55.000
[link]http://www.exvitermini.com/movies1104/HKSTRB02.avi[/link]

They redid their site, take a look at it.
[link]http://www.exvitermini.com/[/link]

Usa Style carage

[link]http://www.6speedonline.com/forums/showthread.php?s=&threadid=15770[/link]

Autot hissillä tallin kattoon, että saa enemmän tilaa... Ihan kätevä systeemi

Best Motoring: BMW M vs Nippon FR

Best Motoring: BMW M vs Nippon FR

Tsukuba battle:

http://rapidshare.de/files/31985246/FR.wmv.html

AMS: Audi S3 vs BMW 130i vs Mazda 3 MPS

Comparison between the three most powerful hot hatches of the market:

[link]http://rapidshare.com/files/5928288/AMS_S3_130i_3MPS.wmv.html[/link]

Joulu on Rauhan aikaa

Stenustakin tuli se herkkäpuoli esiin :)

Poskiesi punainen hehku valaisee kuusen
Silmiesi tuike himmentää kynttilät
Joulun henki on täällä
ja viipyy

Olo on raukea, kulkuset soivat
Kysyt arasti
Joko pian taas naidaan?

Soljuvaa runosuolen pulputusta ;) Vaan aidosti tarttee sanoa, että tuo nimiyhteneväisyys ei edes tullut mieleen ennen kuin sanoit :)

...mutta hmm olisiko jotain hyviä valmiita lahjalista vinkkejä??

Varmasti joissain muissakin foorumeissa tätä on jo mietitty. Esimerkiksi lahjoja, luokkaan tyttöystävälle? Onko Stokkalla esimerkiksi joku hittituote, jonka ostamalla saa tyttöystävän ja oman mielen levollisekisi ja joka ei muuta koko seuraavan vuoden elämään..

Tai hmm. Hei! Vosiko joku \"sanaseppo\" kijoitella jonkun herkän runon jonka voi sitten \"copy pasteta\" joulukortin kylkeen :D

Tyyliin:

Nyt taas on aika hiljentyä, nauttia ja muistella, kun vituttaa ei oo kiva luistella. Joulu ovella on, joulun taika vallaton, miksi kuitenkin ,olin, mä levoton. Jouluna kaikilla on hyvä mieli, tortusta mustana on kieli. Lapset leikkivät, aikuiset nauravat, kuin majavat. Mitään ei parempaa, kuin joulu olla voi vain omatyttö,voi, voi, voi... Joulu on rauhan aikaa, siinä eniten siinä on taikaa, kun katselen nyt sinua, mikään ei vaivaa minua..

Miltä kuulosti, oli aika nopeesti tehty? :)Tai pitäisikö tehdä lahja itse vaikkapa käpysistä? Jos tähän ei löydy vinkkejä niin sitten pitäisi myös miettiä lahjaa sikolle ja vanhemmille APUA! :D

Stenu on ihan hyvä jannu, vaikka
sill leikkaa pannu. Vaik mun nimi on sen
runossa, vittu, ei me jannua palkittu.

Kuusen kynnäs käkevi, kaikki mun silmät
näkevi, huomaan piilovittuilun yllä, puristan
kättä lujasti nyrkkiin kyllä.

Ulkona tanssahtelevi tonttu hiippalakki päässä
vaikka sillä hymy ompi kova,on sen kalsarit umpi jäässä.
Tontun askel ompi kapia, kun ei kerennyt
pönttöhön se kakia. Ulkona kova pakkanen, ei auta
,suksi vittuun, tonttu, jumalauta. Kusi housussa tonttusen,
lämmittää hetken , tai pienen tovin yllä, ei silti kiinnosta mua,
päästää sisään paskojaa kovin, kyllä

edit:kirjoitusvirheitä

Korvessa kytevi valkean jälki
kahvin roiskeet valkoisella
pienet huopikkaan painanteet
kertovat levänneestä tontusta
työnsä keskellä hengähtäneestä
kuusen juurelle kusaisseesta

Höh, ei olisi pitänyt sanoa :)

hmm.. Hyvää Joulua :D

Emergency Landing

[link]http://www.compfused.com/filedl1/29lcxwpsmrmx/jetblue-crash-landing.wmv[/link]

mika in mclaren f1

here is a rare movie of mika hakkinen in a mclaren f1 xp5

Monterey Concorso Italiano....Enzo, Lambo's, Porsches, F1...

What an event!

I was passed on these links by a good mate. It show's the Concorso in all its glory...

- [link]http://gallery.dealerrater.com/gallery/shows.asp?galleryid=7[/link]
- [link]http://gallery.dealerrater.com/gallery/shows.asp?galleryid=8[/link]

All the pictures are pretty good quality and are exceptionally taken, well done to the dude who took them..... I have read that thread by IgotWred and all i can say man its that im very envious of you right now! You were in the presents of all those great great vehicles!

Anyways Enjoys ppl....

Wild Girl Gets a Forehead Tattoo

[link]http://www.livevideo.com/video/trigirl/B3A5588D63CC4C748BF685DB4E17A189/wild-girl-getting-forehead-tat.aspx?tx_category=1[/link]Golden Palace is shameless

Hotdog eatting contest 2007

[link]http://www.youtube.com/watch?v=_V-2NKUlzns[/link]

Corvette ZR-1 vs. Corvette C5 video

The ZR-1 has cat-back exhaust only, and the C5 had headers, exhaust, intake and a few other goodies.
Size:9,58mb

World Trade Centerin viimeiset hetket

Jälleen uusi salaliittoteoria. WTC:t räjäytettiin. Viimeisin täällä käsitelty oli se kuu-huijaus. Että Amerikkalaiset eivät olisi käyneet kuussa laisinkaan.

Tässä mahtava "dokkari" aiheesta.
http://video.google.com/videoplay?docid=9153709212181510877&q=loose+change+fin

Järjestelmällinen huijaus, tässä esimerkki UFO hoaxista

http://video.google.com/videoplay?docid=4234223718919374816&q=hoax

Tuon WTC:n kohdalla henkilökohtaisesti en pitäisi yhtään sen kummallisempana, jos jenkit olisivat itse tuon takana. Kyllä se niin kauttaaltaan läpimätä järjestelmä on... Mun järki ainakin sanoo ilman videoitakin, ettei tuollaiset tornit pienen tulipalon seurauksena mihinkään sorru ilman avittamista.

[link]http://video.google.com/videoplay?docid=-1138935117048624484&q=moon+landing[/link]

Aletaan sitten tälle linjalle :)

Ja mistäs sitä ikinä tietää...

Hyvä pätkä Hill-tunilta, kunnon hoax kamaa

Menee sivuston varsinaisen aihepiirin ohi, mutta uskomatonta iltaluettavaa.
[link]http://www.saunalahti.fi/wtc2001/wtcjutut.htm[/link]

[quote]kunnon hoax kamaa[/quote]
Hoax??

F1 season 1967 + old videos

Do not post this link in other board, thanks !

[link]http://jason.speedgeezers.com/Season-67.wmv[/link]

[link]http://perso.wanadoo.fr/jujuzerooo/[/link]

Carrera GT Kit Car

Looks decent enough from about 2 blocks away...but overall, good from far, but far from good. Besides, the motor would give you away immediately if you were driving it...

[link]http://cgi.ebay.co.uk/Porsche-Carrera-GT-Kit-Car-Replica-2004-NO-RESERVE_W0QQitemZ4596677695QQcategoryZ9860QQrdZ1QQcmdZViewItem[/link]

Video M5 E60 vs 360 Modena vs 575 Maranello vs 911 turbo

Video M5 E60 vs 360 Modena vs 575 Maranello vs 911 turbo
http://rapidshare.de/files/3996851/porsche_turbo-ferrari_575m-m5-550_m.mpg.html

Movie 2 M5 E60 vs 360 Modena
http://rapidshare.de/files/3999457/M5-Modena-dururken_kalk__.mpg.html

M6 vs. B6

[link]http://www.autoclips.net/video/download/5274[/link]

enjoy those nice beemer moments

Best motoring M5 cls 55 AMG XJR 2006 DVD rip

Best motoring M5 cls 55 AMG XJR 2006 DVD rip

[link]http://rapidshare.de/files/12374275/Best_Motoring_-_2006-01__Sugo_Batt le__M5.CLS55.M3CSL.Gallardo.997S.R34.XJR__.part01.rar.html[/link]

[link]http://rapidshare.de/files/12377867/Best_Motoring_-_2006-01__Sugo_Batt le__M5.CLS55.M3CSL.Gallardo.997S.R34.XJR__.part02.rar.html[/link]

[link]http://rapidshare.de/files/12380726/Best_Motoring_-_2006-01__Sugo_Batt le__M5.CLS55.M3CSL.Gallardo.997S.R34.XJR__.part03.rar.html[/link]

[link]http://rapidshare.de/files/12386479/Best_Motoring_-_2006-01__Sugo_Batt le__M5.CLS55.M3CSL.Gallardo.997S.R34.XJR__.part04.rar.html[/link]

[link]http://rapidshare.de/files/12388709/Best_Motoring_-_2006-01__Sugo_Batt le__M5.CLS55.M3CSL.Gallardo.997S.R34.XJR__.part05.rar.html[/link]

[link]http://rapidshare.de/files/12394444/Best_Motoring_-_2006-01__Sugo_Batt le__M5.CLS55.M3CSL.Gallardo.997S.R34.XJR__.part06.rar.html[/link]

[link]http://rapidshare.de/files/12394784/Best_Motoring_-_2006-01__Sugo_Batt le__M5.CLS55.M3CSL.Gallardo.997S.R34.XJR__.part07.rar.html[/link]

[link]http://rapidshare.de/files/12396935/Best_Motoring_-_2006-01__Sugo_Batt le__M5.CLS55.M3CSL.Gallardo.997S.R34.XJR__.part08.rar.html[/link]

[link]http://rapidshare.de/files/12396126/Best_Motoring_-_2006-01__Sugo_Batt le__M5.CLS55.M3CSL.Gallardo.997S.R34.XJR__.part09.rar.html[/link]

[img]http://img526.imageshack.us/img526/8855/07851617pi.gif[/img]

Cop vs Deer

[link]http://www.unrealhp.com/video/copvsnature.wmv[/link]

Yes I know this vid is old but I've searched the forum and found nada so here it is..

Some awesome driving by keiichi tsuchiya oldschool footage

The first video shows the young driftking more than 20 years ago.
[link]http://www.youtube.com/watch?v=D5kAV_5oAkg[/link]
And the second video show some of his best driving in the toyota levin ae86
[link]http://www.youtube.com/watch?v=isjkLtuTCmQ[/link]

Rallia kouvolassa...

[link]http://nikc.fdns.net/~nikke/video_kouvola2005-ek1.mpg [/link]

Tämä postattu jo kerran aikaisemminkin

http://www.kovaa.com/?page=forum&psub=view&lan=fin&thread=2341

Bike stunts, wrecks, fights, & a couple of tits!

14 Megs.

Its a compilation of whipeouts on bikes, boards, and all around stupid behaviour, (kinda fun)


[link]http://www.appetite4destruction.com/vids/new-a4d-600k.wmv[/link]

What do you think of these PS'ed pictures

Zonda taught me teh skillz of PS (a little bit of 'em ) and I was practicing at a picture I took a month ago..

What do you think?

Original:
[link]http://img171.imagevenue.com/img.php?image=23052_Aston_Martin_V8_Vantage_3_15_01_2007_122_121lo.JPG[/link]

PS:
[link]http://img120.imagevenue.com/img.php?image=22820_Aston_Martin_V8_Vantage_3_15_01_2007_122_89lo.jpg[/link] [link]http://img109.imagevenue.com/img.php?image=22836_Aston_Martin_V8_Vantage_3_15_01_20072_122_231lo.jpg[/link]

Even more faster 4x4 Uno

If the other Uno was somewhat hard to believe, this is not. Insane.
[link]http://www.youtube.com/watch?v=MOELWoFgs3U[/link]

Sneaky Animals

Sneaky Animals
[img]http://www.humorhour.com/pictures/h70.jpg[/img]

Funny vid of animals stealing:

http://www.davesdaily.com/videoclips/386-sneaky-animals.htm

This is how you ride a chopper!

[link]http://www.muchosucko.com/index.php?module=PostWrap&page=movies/parisandkim.html[/link]

funny as hell

check this speedoview vid out

[link]http://www.lilevo.com/newvid/3rdgear.asf[/link]
a DSM, but I don't know what car that is. but it's super fast if it's real.

\'One Quarter Mile\'

\'One Quarter Mile\'

http://windestam.com/~greg/Movie-Projects/files/movies/MP_005%20-%20OneQuarterMile.avi

Exelent video quality, unfortunately no racing

Offer: BMI m5 vs. C43 vs. Vette vs. 3200 GT vs. TT

[link]http://rapidshare.de/files/11634767/Best_Motoring_-_2000-07_AudiTT.C43AMG.BMWM5.CorvetteZ51.3200GT__91_part1__JAS_.avi.html[/link]

[link]http://rapidshare.de/files/11635429/Best_Motoring_-_2000-07_AudiTT.C43AMG.BMWM5.CorvetteZ51.3200GT__91_part2__JAS_.avi.html[/link]

The not so gay audi tt

The not so gay audi tt.
It's good for over 600 ps and 900 nm on low boost and max boost and racing fuel it's good for 825 ps.
[img]http://thumbs.vidiac.com/77762fc5-ef97-47c8-8436-985b01315bcb.jpg[/img][link]http://videos.streetfire.net/video/77762fc5-ef97-47c8-8436-985b01315bcb.htm[/link]

Paras moottori ahdettuna Gallub

Eikös suomessakin ollut kohtuu tehokas manta Porvoolaisella Valtosella? Millä se ajoi SS kisan. Oisko ollut 1000hp:n nurkilla?

Tuli mieleen pari muutakin konetta. Supra joka menee kai melkolailla samaan sarjaan Skylinen kanssa ja sitten aussien Ford Falcon XR6 turbo. Falconissa alkaa olemaan jo iskutilavuutta vähän enemmän.

Eikös Skylinessäkin ole vakiona kampura vajailla vastapainoilla joka siten väristää itsensä poikki tietyllä viritysasteella?

EDIT: sattumalta törmäsin Autospeedissä tälläiseen, todenperäisyyttä en lähde arvioimaan: \"One of Japan’s all-time best supercars is the JZ80 Toyota Supra twin-turbo. Toyota held nothing back with the design of the 3.0 litre DOHC sequential twin-turbo 2JZ-GTE engine; sure, it might have the same 206kW listed power as the Nissan RB26DETT, but the Supra engine is convincingly better overall. Anyone who argues otherwise simply hasn’t driven one!
\"

Todella hieno paketti tuo keltainen BMW. Olen kuullut huhun, että se olisi myyty tänne etelä suomeen, katuajoon?

Olisiko yhtään still kuvaa? On mullakin viedeota
Tuisku Urpialalla oli moottorina BMW-Motorsportin 1.5 litrainen turbo jollaista käytettiin mm. Brabhamin F1-autossa. Auto myytiin kauden 2001 jälkeen Helsingborgiin Jarls Bilservice AB:lle.

Tässä linkku Supersaloon kaluston esittely sivulle:
[link]http://www.geocities.com/supersaloon2000/autolista.html

[/link]
[quote]kaameata! onko Risto myynyt keltuaisen...:E on muuten suhteellisen hätäinen 2002. .Risto Virtala 8.740 / 257.49. en tiedä mikä ennätys on mutta tuossa joku aika minkä netistä löysin.. [/quote]

Tämä oli vain huhu.. Voi olla että meni vielä tuolla nopeammalla koneella. Saattaa olla että sekoitan johonkin toiseenkin vehkeeseen. 60% varmuudella kuitenkin :)

Mielenkiintoinen näkökulma, hyviä pointteja

Onhan se suora kutonen vähäisempi värinöiltään kuin vaikka vinkkeli kutonen. Mutta mahtaako tuolla olla mitään väliä moottorissa, joka on suunniteltu nimenomaan kisakäyttöä silmällä pitäen. Ei se vinkkelikutonenkaan nyt kovin pahasti tärise.

Kyllähän BMW rakentaa hienoja ahdettuja koneita tänäkin päivänä. 535d on nimenomaan ahtomisteknologisesti katsoen hieno. Saman teknologian pitäisi olla tulossa myös bensakutoseen, saas nähdä mitä se tuo tullessaan.

Eipä enää muista mitä tähän keskusteluun on tullut tuosta skylinen koneesta kirjoiteltua, eli voi tulla toistoa. Onhan se ollut varsin etevä kone omana aikanaan, mutta kehitys on kulkenut kovaa vauhtia eteenpäin sieltä 80-luvulta. Nykyisin kun ulkoisesti pienemmät ja painoltaan kolmasosan verran kevyemmät ahtamattomat moottorit antavat jo yli puoli tuhatta hevoista. Kai se ahtamisen pointti nimenomaan pitäisi olla siinä, että saada pienestä moottorista paljon tehoa.

[quote]niin,
puhutaanko siis katukäyttöön tehdyistä koneista, vai kilpa-moottoreista, itseeni on ainakin tehnyt vaikutuksen Formula 1 käytössä, Bemun M10 lohkoon perustuva kone, 80-luvulta, 1.5l 4pyttyinen Turbo kone, josta aika-ajoissa saatiin parin kierroksen ajaksi jopa 1200hv, oli aikanaan, ja nykyäänkin räjähtävää voimaa, tosin voi vain kuvitella millainen Lagi on ollut 1:llä turbolla aikoinaan,,, Gerhard Berger muistaakseni jossain haastattelussa totesi, että 6vaihteella ja 300kmh, ja sutii..

eikös Super Saloon luokan jossain autossa, ollut jonkin asteinen kehitysversio kyseisestä koneesta?[/quote]

Omallakin keittiön pöydällä on ollut ihailtavana -86 BMW F-ykkösen kampiakseli. Muutaman kerran oli jo saanut siipeensä. Kampuran nähdessä en olisi heti kuvitellut sen kuuluvan 1,5 litraiseen moottoriin, sen verran massivinen laite...

[quote]
Ja se että olisin ketään tuominnut. se ei ollut tarkoitus... vaan rupesi vähän ihmetyttämään se että keskustelu jäi isonjen 8-12 pyttyisten ja 6pyttyistenTT koneiden välille...[/quote]

Ei suinkaa.. Sitten et ole vaan lukenut kaikkia topikin aiheita. Vikaiseppas aluksi vaikkapa tämä:
http://www.kovaa.com/?page=forum&psub=view&lan=fin&thread=799&limit=100&scroll=1

Jos ei ole mitään aiheeseen liittyvää sanottavaa (teknistä) niin avatkaa uusi topikki jahkailulle

Dodge Vipereissa on upeita moottoreita, vakiona matalaviritteisiä ja silti paljon tehoa. Järkyttävästi viripotentiaalia.

[quote]Miksi allaolevan linkin autossa:

..ja jos sitten välttämättä haluaa tehdä nopean etumoottorisen auton niin on hyvin työläs tehdä teknisesti hienompaa, kuin esimerkiksi tämä linkin auto:
www.sarlinraceteam.fi/escort/auto/escort.html

ei ole venturitunneleita eikä moottoripyörän moottoria, jos auton moottori olisi huonompi?[/quote]


En nyt muista Saloonien sääntöjä, mutta ainakin moottorin sijoittelun suhteen oli kai pysyttävä alkuperäisessä konstruktiossa. Moottorinvalintaperusteita tuskin kukaan muu tietää kuin rakentaja itse, mutta kyllä omakin valinta ahdinkäyttöön olisi aina tehtaaltakin fööni kyljessä poistunut motti. Ei tarvitse sitten niin usein ostella uusia motskarin koneita :)

Mun mielestä parhaan moottorin ahdettuna tarjoaa moottoripyörien moottorit sekä muut pienemmät racemoottorit ..Koska niissä perusmoottorit ovat rakenteeltaan keveitä sekä pieniä, mutta myös äärimmilleen viritettyjä kokoonsa nähden jo vakiona. Pienuuden ja herkkyyden takia kyseiset moottorit kiertävät paljon ja jo näinkin kykenevät antamaan suhteessa voimaa enemmän, kuin joku raskaampi auton moottori, jonka laulu loppuu kun pienemmän vasta alkaa... Näiden MP moottorien mukana saisi myös vaihdelaatikon, jonka toiminnallisuus hyväksyy läppä, nappi ja nytky kaavion helpommin, kuin perinteinen auton H kaavio vaihteisto


Tässä muutama tehokas ja kevyt esimerkki viilaamattomista 4 – sylinterisistä moottoripyöränmoottoreista:BMW K 1200 S (167 hv)

Nelisylinterisen rivimoottorin iskutilavuus on 1157 cm³ ja teho 123 kW (167 hv) kierrosluvulla 10250/min. Suurin vääntö, 130 Nm, saavutetaan kierrosluvulla 8250/min. Moottorin suurimmasta väännöstä saadaan käyttöön 70 % jo kierrosluvulla 3000/min

Kahdella nokka-akselilla varustettu moottori. Sylinterimitat (iskunpituus 59 mm ja sylinterin halkaisija 79 mm) paljastavat moottorin lyhytiskuiseksi. Kevytmetallista valmistetussa, vaakatasossa kahteen osaan jaetussa kampikammiossa on kaksi tasapainotusakselia, jotka varmistavat massavoimien tasauksen ja siten moottorin värinättömän käynnin.

Jotta kampikammiosta on saatu matala, mallissa K 1200 S käytetään kuivasumppuvoitelua. Sen ansiosta öljypohjaa ei tarvita, ja moottori voidaan asentaa alemmas. Kun moottorin sylinteririvi on lisäksi kallistettu 55° eteenpäin, painopiste saadaan erittäin alas.


Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa (175 hv)

Moottori: 4-tahtinen 4-syl.,nestejäähd. DOHC
Sylinteritilavuus: 1299 cm3
Teho: 129 kW (175 hv) / 9 800 rpm
Vääntö: 140 Nm / 7 000 rpm
Polttoaineen syöttö: EFI
Vaihteisto: 6-portainenKAWASAKI ZX-12R 1200cm3 (190 hv)

4-sylinterinen nestejäähdytteinen 4-tahtimoottori, EFI, DOHC 16-venttiiliä
Kuutiotilavuus 1199 cm3
Teho (kW/hv) 140 / 190
Vääntö 134 Nm
Vaihteisto 6-portainen


Sitten jos halkaistaan “ongelma” kahtia saadaan jälleen parempi vaihtoehto eli
2 – sylinteriset vesikelkkojen todella pienet keveät ja tehokkaat moottorit.

900cc suuren porauksen mooottori (164hp)
Näitä on myynnissä tuolla;
http://www.thecrankshopvt.com/item.asp?item=900%20BB%20KIT%20800%20MXZ

Kuva:
[img]http://www.thecrankshopvt.com/images/830%20Big%20Bore%20Kit.jpg[/img]

Mitä sitten tällä pienuudella saavuttaisi niin noita 900 vesikelkan moottoreita saisi esimerkkinä vanhan ja halvan (projektin raakileen saa ebaysta halvimmillaan 1000€:lla) keskimoottorisen 914-6 tai 914-4 porsche konetilaan kaksi, joilla voisi välittää oikean ja vasemmanpuoleista takapyörää omina moottoreinaan ja ohjaamalla ”oikeaa” ja ”vasenta” puoliskoa renkaista erillään ilman mekaanista yhteyttä voisi ”sähköiset tasauspyörästöjen lukot” unohtaa, mittaamalla etu- ja taka renkaiden pyörimis nopeuksien suhteita sekä avittaa kevyt ja pieni, vanha mummon tohvelin näköinen 914 kulkine uuteen vauhtiin kahden vapaastihengittävänä 328hp voimin.

Katso 914:sen tekniikka kuva:
http://www.porschecars.wz.cz/Porsche/Wallpapers/Vorgesch_914_1024.jpg

Tästä pääsisi siihen että kun tuon 328hp ahtaa kevennetyssä 914 Porschen korissa (550-600kg kori moottoreineen) suoraveitoisena ilman perinteista H kaavio laatikkoa) voisi ahdettuna lukema olla ainakin teoriassa lähellä tuhatta hevosvoimaa (käytännössä voisi keräillä männäkappaleita seiniltä) ja koska koko systeemi olisi todella kevyt voisi koko rakennelma kestää moisen paremmin kuin ehkä jossain muussa painavemmassa rakennelmassa. Tuohon 914 Porscheen saisi rakennettua hirmuhyvän aerodynamiikankin, jos senkin kannalta ajattelee (etuluukku suljettu kotelo, ventureille, diffusorille ja takasiivelle runsaasti ”tilaa”).

Kuva lähes orkkis 914 porschesta (peinillä kylkipullukkeilla)

[img]http://www.msdsinc.com/images/914-6_front.jpg[/img]

Sitten kovasti enemmän laitettuja 914:sia porscheja (914:sta rakennettu, tosin näissä kaikissa perinteinen möhkälemoottori)


[img]http://www.scottscarrerasports.com/053f45c0.jpg[/img]
(Tämä on mm. myynnissä + kauden nopein auto kaikkissa luokissa mihin on osallistunut, linkki http://www.scottscarrerasports.com/id15.htm )

[img]http://members.rennlist.com/914_collectibles/zWild914gt2p01.jpg[/img]


[img]http://members.rennlist.com/914_collectibles/zWild914gt2p02.jpg[/img]


[img]http://members.rennlist.com/914_collectibles/zWild914gt2p03.jpg[/img]

Tässä toinen GTA3 (914:sta rakennettu)


[img]http://members.rennlist.com/914_collectibles/zWild_GT3A.jpg[/img]

GTB3

[img]http://members.rennlist.com/914_collectibles/zWild_GT3B.jpg[/img]


Lisää linkillinen täynnä 914:sia

http://members.rennlist.com/914_collectibles/Wild.htm

Eli paras moottori ahdettuna olisi tuollainen 900cc valmiskisakone vaikka niitä joutuisikin laittamaan projektiin useamman.

[quote]Eihän sulla sattuisi olemaan kuvaa siitä Lindströmmin Petterin
S2 Audista vaikka Motoparkin Supersaloon kisan aikaan? [/quote]

Mulla vai? Ei supersaloonkisasta, mutta radalle.com tapahtumasta kuvattua videomateriaalia pitäs jossain olla, jossa kys auto \"vilahtaa\". muutamaan otteeseen! Pitänee jossain vaiheessa yrittää etsiä se video.

Kylla RD26DETT on ahdetuista moottoreista lahes voittamaton. Ainakin hinta/laatusuhde on kohdallaan. Suhteellisen lahelle paasee Twin Turbo Supran pata IMHO.

Itsellani ei ole japanilaista kulkinetta, mutta kylla faktat pitaa tunnustaa. Moottoristahan tassa oli kyse alunperinkin...

Vakuutan myös puhdasmielisyyttäni moderointiasian suhteen. En osannut aavistaa, että bemaroitseva kollegani oli samanaikaisesti asialla.

Sen sijaan henkilö, joka saapuu palstalle ja ensimmäisenä viestinään alkaa negatiiviseen ja tuomitsevaan sävyyn kritisoida keskusteluja, voi olettaa saavansa vastineeksi jotain tuon suuntaista. Monet kokevat sen vittuiluna, vaikka mitään henkilökohtaista ei toki tuntemattomalle ihmiselle osoitetussa viestissä ole.

Musta paras on datsun cherrystä löytyvä 1.2 litranen kone...
Turboahdettuna todellinen peto... :)

Olen veli Hopean kanssa samoilla linjoilla... Tietenkin tähän vois vetää jonkun quad-ahdetun Bugatin koneen mukaan.. RB26DETT saa minun ääneni..

Juu on tuo vanha linkkaus..Oli täällä noin 1v sitten

[quote]Osien vuosimalli... öh... tota juu.
Et olekkaan... Netti on aina täynnä näitä mutu(minusta tuntuu ja olen kuullut) tietäjiä :) (niinkuin minä tässä nyt). Osia saa hommattua halvalla ja kalliilla.Esimerkiksi on juttuja, jotta Ferrariin maksaa osat paljon, näinhän se onkin jos ei tiedä mistä hommaa. Esim Ferrarin vähän ajettu kone ja laatikko 360 modenaan voisi olla luokkaa 15-25t€ mällivehkeestä, joka ei ole enää niin paljon ja lähentelee hinnaltaa muun merkkisten mällättyjen henkilöautojen osien hintoja. Jos osia kysyy tehtaalta (suomeen tuotuna) suoraan voi hinnat kertoa melkeimpä suoraan 3:lla ja lähes sama kaava toimii kailla muilla merkeillä autosta riippumatta.[/quote]

jkorpi:

Mista Modenan koneen ja laatikon saa tuohon hintaan? Ei niin etta sellaista tarvitsen mutta hinta-arvio tuntuu aika hatusta repaistylta.

Mielestäni hyvin oleellinen asia on moottorin kesto (siis kilowattitunnit).
Siinä tuo Skylinen motti lienee yksi parhaista (tilavuuteensa nähden ainakin).
Mutta tilavuushan auttaa, kun ei tarvi sitä litratehoa nostaa \"mahdottomaksi\", eli mielellään joku 4-5 litrainen aihio.
Esimerkiksi täällähän oli joku aika sitten linkki ahdettuihin M5 Bemareihin.

[quote] Jos SS-luokalle olisi saatu jatkoa, niin Riikosella olis varmaan ollut käsissään auto jolla olisi ihan oikeesti ajettu voitosta. Lindströmin Audille ja Sarlinin Eskolle olis saattanut tulla kiirus. [/quote]

Kyllähän SS-luokalle jatkoa on, eli ei muuta kuin Riikonen radalle.

Honda NSX - Type R incar video from Japan

Honda NSX - Type R incar video from Japan

http://www.nifty.com/motorland/ram/makers/ne_ho-nsx-rp4.ram

Turbo Kits.com

Description:
Boost Your Horsepower Acura, BMW, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota, Lexus & VW

[link]http://www.turbo-kits.com[/link]

very nice drifting video from M5board

[link]http://www.m5board.com/vbulletin/showthread.php?t=49797[/link]

Hubert Hahne - Nurburgring (7th Ago 1967)

Hubert Hahne - Nurburgring (7th Ago 1967)


http://www.youtube.com/watch?v=k1cGm_Yo9eU

Nurburgring BMW Vidoc

Its BMWized but its worth a look

[link]http://video.google.com/videoplay?docid=8883608109876930111&hl=en-GB[/link]

Audi B7 RS4 vs. Audi B7 RS4 Miltek exhaust

Audi B7 RS4 vs. Audi B7 RS4 miltek exhaus (sounds only)

[link]http://www.youtube.com/watch?v=8FLBOLfjBug[/link]


aaaaaahh[img]http://www.rs6.com/smilies/musik.gif[/img]

[img]http://www.rs6.com/smilies/rs4addict.gif[/img]

1991 Eterna GTi (turbocharged)

race on aina race :)

[img]http://www.rankmyride.com/data//1/b/4643//.large/dscf0129.jpg[/img]
[img]http://www.rankmyride.com/data//1/b/4643//.large/dscf0130.jpg[/img]

sama ilman siipeä

Lila on vähän tyttöjen väri, mutta hienolta näyttä luonnossa tämäkin :).. Ehkä olisi ollut parempi ilman tuota harmaata osaa konepellissä

[link]http://www.autoshow.permaisuri.com/Content/Autoshow.asp?AutoID=20030805035614[/link]

[img]http://www.autoshow.permaisuri.com/Content/viewimage.asp?AutoID=20030805035614&Filename=19453.jpg[/img]

[img]http://www.autoshow.permaisuri.com/Content/viewimage.asp?AutoID=20030805035614&Filename=19599.jpg[/img]

eihän sitä tiedä vaikka oliski naisen omistuksessa.... mutta kyllä tuo väri toisaalta on ihan \"siisti\" minunkin mielestä...

Dynamiitti surffausta

Just. Kaikkea sitä keksitään..

Aika rohkeasti veivaa dynamiittia muiden ihmisten läheisyydessä ennen heittoa. :(

ei pojilta ainakaan pokka lopu!
itse en lähtis finlandia talon edustalla sijaitsevalle lammelle dynyy heittelee ja surffaa !!!!
siit vois kiinnostuu turhan moni sinivuokko....

..jos ei aaltoja muuten meinaa löytä, niin näin niitä sitten löytyy

http://5x5m.com/files/dynamitesurfing/(45d01725a6e60-6)/

Most of the past VW commercails

Most of the past VW commercails

http://www.hvwc.org/movies/

360 Spin over 200km/h speed

360 Spin over 200km/h speed

http://hatzenbach.free.fr/mov/964-360.wmv

[REQUEST] Seat Leon Cupra R

Does anybody know a site with good high res pictures of Seat Leon Cupra R?

BMW E34 M5 Turbo(1033Bhp) Vs Modified Supra Video


Ready to go:
[img]http://video.racing.hu/files/1066/thumb_bmwturbo_vs_supra_video.racing.hu.gif[/img]

BMW E34 M5 Turbo(1033Bhp) Vs Modified Supra Video:
[link]http://video.racing.hu/files/1066/bmwturbo_vs_supra_video.racing.hu.wmv[/link]

BMW E34 M5 Turbo(1033Bhp) Outlook:
[img]http://img112.exs.cx/img112/8093/m5motor83qb.jpg[/img]

BMW E34 M5 Turbo(1033Bhp) Engine room:
[img]http://img112.exs.cx/img112/1747/m5motor49nr.jpg[/img]

Painon ja varttimaili ajan mukaan teho

Ääh, nuo ajan perusteella tehon laskevat on aika epätarkkoja. Paljon parempi tarkkuus saavutetaan kun käytetään auton loppunopeutta varttimaililla. Loppunopeuteen vaikuttaa alusta ja voimansiirto paljon vähemmän.

[link]http://www.wallaceracing.com/et-hp-mph.php[/link]

Painon ja varttimailiajan mukaan teho
http://www.ajdesigner.com/phphorsepower/horsepower_equation_et_method_increase_horsepower.php


Solving for vehicle power to weight ratio. (tehopainosuhde laskuri)
http://www.ajdesigner.com/phphorsepower/horsepower_equation_power_to_weight_ratio.php
...muitakin laskureita löytyy

Ninja Training Camp

Ninja Training Camp

http://video.google.com/videoplay?docid=-8947518926298275439&q=ninja

Kalis concept vol 2

[link]http://www.drtcrew.com/video/kalis2/kalis2trailer1.mpg[/link]

En oo kyllä nähnyt ekaakaan versiota, mutta mutta. Kyllä me savossa osataan. Tietäskö joku mistä sen ykkösosan löytäs (muu kuin nämä dc:t ja emulet ja ym ym)

Rally car Dacia Logan (video)

Even though the stock Logan is probably the worst car you can buy these days, I wouldn't mind taking this one for a spin!


[link]http://rapidshare.de/files/4370087/05.08.25_Vessaislogan1.wmv.html[/link]

Joulukalenteri

ei kovinkaan uskoisin

Jo perinteeksi muodostunut joulukalenteri.
[link]http://kalenteri.laatikko.org/[/link]

[link]http://www.riemurasia.net/joulukalenteri/[/link]

Ei paha toikaan

Kyllä tuota kalenteria kelpaa availla.

Näitähän löytyy.. Mitenhän suosittu ois jos joka kuvan alta tulis autonkuva :)

toi on se \"oikea\" kalenteri

isojenpoikien kalenteri... Tämä voisi olla kiinnostavampi jos se olisi vaikkapa lähi S-Marketin myyjättäristä ;)

BMW 7 Sarjalaisesta e38 huoltoopas - video

juu kiitos tosta voi olla hyötyä tohon munki koslaan

BMW 7 Sarjalaisesta e38 huoltoopas - video

http://crass.on.ru/bmw/video/7series.WMV

Dragsteri tekee \"Donitseja\" asfalttiin

Dragsteri tekee \"Donitseja\" asfalttiin

[link]http://www.bluethunderracing.co.nz/video/burnout%20car.mpg[/link]

Jos kuitenkin joku Pro-Stock tai vastaava... Dragsterin pyörittely olisikin mielenkiintoista katseltavaa, ainakin lääniä tarvittais järjettömästi!

Auto & Motorshow Turussa 21-22.4

Onkos ketään tulossa katselemaan messumeininkejä Turkuun viikonloppuna? Näyttelyssä mm. Vastaheitto.comin osasto, jossa 6 kivenkovaa kilpatason drifting-autoa, osa ennennäkemättömiä laitteita kaudelle 2007. ;) Lauantaina tapahtuman yhteydessä myös Kotamestarit-sarjan asvalttisprint, joka ajetaan messuhallin piha-alueella ja välittömässä läheisyydessä.

Meidän kerholta mennyt koko turun näyttely aivan ohi. No itse satun juuri tulemaan tuolloin turkuun sukuloimaan ja samalla sitten käväsen messuilla.

Paikalla. Bongata voi vastaheitto.com osastolta. Saa ja pitää tulla morjestamaan :)

2004 Concorso Italiano

[link]http://gallery.dealerrater.com/gallery/shows.asp?manu=&cat=&thisPage=1&galleryId=7[/link]

TVR Sagaris First pictures and even Video

Hi Guys: Check out TVR Sagaris. on [link]http://www.pistonheads.tv[/link] and get the first pictures of it on [link]http://www.pistonheads.com/tvr/default.asp?storyId=7756[/link]

Greetz

Puhelimeen Turbo Audin ääni

[quote]Joku on todellakin tehnyt jotain hyödyllistä.
Täydet pinnat sille joka on ton tehnyt.[/quote]
Eli +10 pistettä GOD-leveliä. ;-)

Kukahan tämän on väsännyt?

Joku on todellakin tehnyt jotain hyödyllistä.
Täydet pinnat sille joka on ton tehnyt.

Joo .wav linki tänne vaan

Eikös olekin :)

Kiitos Isto

Kannattaa ladata. Siinä on duunissa naapurit ihmeissän, kun puhelu saapuu

[link]http://jesi.5cyl.net/temp/mattiesko-s2.mp3[/link]

Tosiaa jos puhelimeesi saa mp3:sia :D

Laitas linkki .wav:sta, jos viitit

Pitäs tehdä joskus pienessä hiprakassa parempi versio, tuo oli ihan evo1 =)

\\o/
Syyllinen löytyy täältä...

hianost soi )

Pienenpienellä masteroinnilla tohon saa mukavasti loudnesia lisää - soundit tulee vielä vähän repivämmäksi...

Täydellistä. :)
Tämä on jo sellainen soittoääni, että pitää ostaa sellainen puhelin johon tämän äänen saa.

ei taida olla tästä foorumista :)...

FFP:stä pongattu alunpitäen jk:n jäljiltä, kun kävi linkkaamassa jonkun ffp:läisen serverin sisältöä olikohan se \"paras auton ääni\" tmv. topickiin. Toi audi ääni on siitä kovaa.comin mainos audi videolta

Aivan mykistävää :)

Ei tarvii edes olla Audi- hemmo onhan toi nyt aika piristävä muiden soittoäänien joukossa... Onhan se vähän koominenkin

Onhan tuosta tuola .wav versiokin. Ja kuuluvin äänihän tuossa on sakkaus.

Mikäs puhelin nyt täytyisi ostaa eli mihinkä saa soittoääneksi joka mp3 tai .wav vai onko vielä jotain muita mahdollisuuksia saada kyseinen ääni puhelimeen?

Mahtava! Kyllä taas nousi niskakarvat pystyyn noista vihellyksistä! Harmi etten omista mp3-puhelinta...

Jeah! :) Annan sulle tosta 10 God level pistettä, on muuten sen verran lahjakas suoritus ;D

camaro vs. enzo

there is no contest, but you do get to hear the enzo.
[link]http://www.wrxfanatics.com/index.php?act=Attach&type=post&id=215249[/link]

LeMans... in a 962 !

[link]http://www.youtube.com/watch?v=ihiVvgNjvkM[/link]

Mulsanne is crazy !!!!!!!!!!!!!!!!

Lentokenttäajot 13.8.2005 Joensuussa

[link]http://www.lentokentta.info[/link] -> ilmoittauminen sieltä tuloksia..

[link]http://www.rhead.org/kuvia/speed2005-2[/link] Kuvia

Moottoripyörien nopeusmittaus tapahtuu 13.8.2005 joensuun lentokentällä. Ilmoittautua voi osoitteessa: [link]http://www.lentokentta.info[/link]
Sieltä löytyy myös tietoja katsojille.

Tapahtuman 4.6.2005 video löytyy osoitteesta:
[link]http://www.rhead.org/movies/comment.php?dlid=24&ENGINEsessID=138a1a238ce236b7f5b1d7c7d97aaa0d[/link]

Tuned Motorcycle engines,2 videos

Tuned Motorcycle engines,2 videos

http://www.rgv.ru/files/markdentrg500.mpeg

http://www.rgv.ru/files/rg500-custom.mpg

BMW Z3M chasing a Ferrari F40 and F50

This site has some other cool vids (check out the gas station explosion!)

[link]http://www.supercars.de/site.videos.0.0.html[/link]As well as a 0-100km list

[link]http://www.supercars.de/site.topcars.detail.1.html[/link]

Kovaa.com- tidningsartikel

Det är tillåtet att fritt använda denna tidningsartikel vid en presentation av Kovaa.com

Kovaa.com, en annorlunda WEB-portal

When Too Much is NOT Enough

Web projektet Kovaa.com påbörjades för fyra år sedan i Malmgård, Helsingfors. En dag följde upphovsmannen Jani Korpi med olika fordon som passerade förbi hans hem. Förbi i en special trimmad bil gasade bl.a. en känd "Tuning-specialist" från tidningen GTI och kort därefter passerade en utländsk man med s.k. "streetfighter" drag på en snyggt fixad motorcykel. Två män från två helt skilda kulturer, två olika språk samt olika antal hjul - ändå sammanlänkade med ett gemensamt intresse för; bensin, doften av bränt gummi och stilfulla motorfordon. Skulle det kunna vara möjligt att lyckas förena dessa två världar, så att de skulle ha en möjlighet att utbyta information, kunnande och idéer? Skulle det kunna vara möjligt att riva språkmurar och kultur barriärer genom att erbjuda ett gemensamt forum, med gemensamt upplagda regler och en möjlighet för var och en att förverkliga sig själv? Kovaa.com; forumet för bil och motorcykel entusiaster var född.

Jani hade redan färdigt en god kompetens när det gällde datornätverk och kommunikation över dessa, han hade ju redan på 80-talet, långt innan Internet på allvar tog fart, en egen "burk". Burkarna var sin tids elektroniska samfund som man kunde ansluta sig till med hjälp av en dator och ett modem. Via modemet var det möjligt att kontakta "burken" där användaren sedan kunde t.ex. lägga till kommentarer till t.ex. diskussionsforum, "chatta" med andra användare, ladda ner filer och spela enkla nätverksspel. Dåtidens "Burk" koncept skiljer sig inte väsentligt från nutidens Internet värld, dock med den skillnaden att användargränssnittet baserade sig endast på text och systemen var både klumpigare och långsammare än dagens system. Dåtidens förbindelser var såpass långsamma att en enkel grafik var nödvändig för att inte hela den begränsade uppkopplingstiden skulle gå åt till att vänta. Varje "burk" hade en eller två systemadministratörer, till vars uppgift bland annat hörde att övervaka att givna spelregler följdes. Användarantalet kunde uppgå till flera tusen, vilket var en ofantlig mängd på den tiden.

Varför starta en portal för motorfordonsentusiaster? En betydligt större målgrupp skulle säkert vara husbyggare, brädesåkare, havande mödrar eller pensionärer. Ett projekt som fått sin utgång från en hobby har dock alltid en tendens att tangera något som man själv är intresserad av och som man kan någonting om. Jani hade redan som tio åring åkt både moped och mindre motorcyklar i sin hemort i Vanda. Ett avstängt vägavsnitt och ett skrotupplag i Vanda möjliggjorde att denna Jani kunde utveckla sin hobby. En vilja att vara snabbare än sina kamrater ledde i sin tur till att han blev bekant med både trimning och konstruktion av motorfordon. Cylinderlocket förminskades, förgasarutloppen filades mm, men i det stora hela förblev motorns funktionsprincip okänd. Senare, när det blev dags att gå över till lättmotorcykel så hade Jani redan fått mera erfarenhet av trimning av förbränningsmotorer, vilket även resulterade bättre slutresultat.
I och med körkortet öppnades en helt ny värld av möjligheter och det dröjde inte länge innan Jani byggde sin egen bil försedd med turbo. Med åldern växte även ett starkt självförtroende fram, vilket gjorde att det var lättare att kunna medge bristande kunskaper samt att fråga om råd. För att kunna lära andra måste man bli lärd.
Det största problemet visade sig vara att få tag på olika typer av information. Detta gällde även alla Janis kamrater och man konstaterade snabbt att den information som fanns i tidningar allt som oftast inte var tillräckligt specifik. I dagens läge är det möjligt att hitta nästan vilken typ av information som helst via Internet. Ett nytt problem har däremot uppstått, nämligen informationens ofantliga mängd. I en värld av obegränsad information måste det finnas något sätt att filtrera och skilja väsentlig och riktig information från direkt felaktig. Det är här Kovaa.com kommer in i bilden.

Tillgången på information garanterar alltså inte nödvändigtvis ett lyckat slutresultat. För att man i en förening skall kunna utnyttja varje individs bästa förmåga, så krävs det att man bygger upp ett system där man uppmuntrar kunniga medlemmar att träda fram och lära dem som vet mindre om vad som är rätt eller fel. Sanningen är ju den att utöver inlärd teoretisk kunskap så spelar praktiskt kunnande en betydande roll i dessa sammanhang.
Inom Kovaa.coms Web portal används ett system kallat "GOD-level", som strävar till att sporra erfarna och kunniga medlemmar att vara aktiva inom forumet samtidigt som forumet har en möjlighet att skapa gemensamma spelregler för användarna.

Redan tidigt i planeringsskedet tvingades Jani snabbt att inse att det inte fanns någon lämplig färdig modell på marknaden att tillgå. Det verkade även som både funktionerna och innehållet snabbt skulle överstiga tillgängliga och möjliga resurser. Dock var hela idén så unik att Jani trots allt beslöt sig för att fortsätta projektet. Han samlade ihop en yrkeskunnig grupp av människor som han lyckades övertyga om projektets förträfflighet.
Hela ryggraden i systemet; "GOD-level" började därefter noggrant planeras. Idén var att GOD-level:n skulle kunna användas för att beskriva en användares kunskaps/aktivitetsnivå samt möjligheten för användaren att påverka innehållet på Web sidorna. Ett aktivt positivt deltagande gör att GOD nivån stiger, medan den automatiskt sjunker ifall andra tvingas ingripa i en användares beteende.

Genom att registrera sig får en användare automatiskt 100 GOD poäng. Genom att vara aktiv och även följa givna spelregler så kan en användare uppnå högre nivåer, t.ex. 2000 poängs gränsen inom ungefär tre månader. Användare som tillhör den högsta nivån har rätt att avlägsna opassande meddelanden från diskussionsforumet och därmed sänka insändarens GOD nivå. Dessa kan även övervaka "Chatten" och se till att diskussionerna och insända bilder håller sig inom gränsen för saklighet. I och med att en användares poäng stiger öppnas nya diskussionsforum och andra överraskningar, som användare av lägre rang inte har en möjlighet att se. Eftersom forumets egna medlemmar fungerar som övervakare och systemadministratörer, så kan man erbjuda forumet på flera olika språk något som inte skulle vara möjligt att erbjuda om systemadministrationen sköttes centralt av ett fåtal personer.

Web sidorna fungerar för tillfället på finska, svenska, engelska, tyska, ungerska, ryska, Kinesiska, Japanska och Spanska. Översättningsarbetet är ännu under arbete vilket medför att antalet språk kommer att utökas i framtiden. Varje språkdel innehåller över 60 sidor text, vilket har medfört att översättningsarbetet har varit omfattande.
Dessa webbsidor kan man använda gratis antingen anonymt eller som registrerad användare. Som registrerad användare har man en möjlighet att använda ett eget namn t.ex. när man skriver insändare.
I framtiden är det meningen att även ansluta en webbutik för special delar till dessa sidor. I augusti 2005 var antalet besökare i medeltal 5000 personer per dygn. Av dessa var majoriteten (ca. 30%) ännu finskspråkiga användare.

Till slut skulle jag vilja tacka alla de som deltagit i uppbyggnaden av dessa sidor. Ett speciellt tack till den finska chefsplaneraren Markus Meyer med sitt team, Timo Nässi, Jan Stenberg,Seppo Fadjukoff, Antti Kiuru, Ari Karhu, Peter Laxtröm samt teknisk expertis; Göran 'Gugge' Wasenius, Magnus Sippel, Markus Martelius och Marko Holmberg.

Teknik har ensamt inget värde. Det är endast ett redskap i kommunikationen mellan individer som kan anta många olika former . Dessa sidor erbjuder en ny möjlighet för människor med samma intressen att med teknikens hjälp skapa och utnyttja nya samt etablerade kontakter över långa distanser.

Bilder som kan användas i samband med artikeln:
http://www.kovaa.com/extras/kovaacom_murcielago02_1600.jpg

Världens näst snabbaste turbo-dragster med 1200-1400hk & 4 cylindrar samt hela TIL-Racing-team gruppen
http://www.kovaa.com/gallery/media/kovaa_29.jpg

En Escort Coswort med över 800 hk från SRT-Sarlin Race Team med Lola-Formula växellåda
http://www.kovaa.com/gallery/media/kovaa_33.jpg
http://www.kovaa.com/temp/sarliininkossuyla.JPG
http://www.kovaa.com/temp/SarliininkallenkossuMessutTaka.JPG
http://www.kovaa.com/temp/SarliininkallenkossuMessutEtu.JPG

En 600-1400hk BMW Formula 1 med kompressormatad motor tillhörande Olli Virtanen.
http://www.kovaa.com/gallery/media/kovaa_31.jpg
http://www.kovaa.com/temp/VirtasenM1.jpg

En 64MB amatörfilm som presenterar en Audi S2 med 700hk kan du ladda ner härifrån:
http://www.kovaa.com/temp/Audi_S2_4WD_over_700hp_KovaaComSponsored_year_2003.avi

Audi 90, 630 BHP Incar kuvaa varttimaililta

Audi 90, 630 BHP Incar kuvaa varttimaililta :D


[link]http://rapidshare.de/files-en/560205/56/audi_film_3.WMV[/link]

Gt race car crash in rain. (must see)

[link]http://www.dpccars.com/car-movies/12-01-06page-GT-race-car-crash.htm[/link]

i dunno why they are racing in this condition


hope is not a repost

Stupid but kinda cool burnout

[link]http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=video&file=crazy_burnouts.wmv[/link]

I don't like when some cocky dude start showing off, but this one is really cool.

Playing with an Lotus Elise 111R

Playing with an Lotus Elise 111R

Four short vids of some Dutch guys playing with a Lotus Elise 111R. Some vids are shot with a photocamera so the quality of those is a bit less.

[link]http://www.gummen.org/images/artikel/MOV_Elise111R1.avi[/link]
[link]http://www.gummen.org/images/artikel/MOV_Elise111R3.avi[/link]
[link]http://www.gummen.org/images/artikel/MOV_Elise111R4.avi[/link]
[link]http://www.gummen.org/images/artikel/MOV_Elise111R1.avi[/link]

New Lotus Elise 111R (US Elise) videos


http://www.cpdserver.com/elisetalk/video/Dan/qs3.mpg

http://www.cpdserver.com/elisetalk/video/Dan/qs2.mpg

http://www.cpdserver.com/elisetalk/video/Dan/qs1.mpg

Insane track video of a 400 BHP Turbo Elise (Amatöör driver) :D
http://www.cpdserver.com/elisetalk/video/ForcedFed/forcedfed400-spin.wmv

VIDEOS SEARCH

did you guy noe that you can search for videos in altavista.com??? just go there and you can just type in Top Gear and VOILA!!!

350Z TT vs SRT 4

Awesome cars check em out

[link]http://www.srvidz.com/VIDZ/COMPS/350ZTTvsSRT4.mpg[/link]

Kumi on \"halpaa\" ja pojilla hauskaa...

[link]http://grouper.com/GlobalMedia/MediaDetails.aspx?id=646224[/link]

maailman nopein PC

Vikkelältä kuulostaa. Kovin pieneltä kuitenekin kuulostaa koneen kellotaajuus, joka oli 3Mhz, jos luin oikein?

tuhti tietokone
[link]http://www.akiba.fi/?3541[/link]

Tommosen kyllä vois tilata ;)

Dellin tuplaprosessori konetta saa halvemmalla, hyper thread tuella. Prosessorit on kellottamatta aavistuksen yli 3Ghz kappale ja hypertreading tekee XP:n kanssa tuolla tekniikalla 4 näkyvää prosessoria käyttöjärjestelmälle. Konehan olisi luonnollisesti 3Gigan tuplanopeusmuistillinen..

Pitäsi edelleen saada tuosta koneesta jonkinlaisia \"jarrutus\" arvoja

Aikas nopea on, olisi kiva tietää tuosta jonkun testisoftan tuloksia niin voisi vaikkapa verrata niitä omiin

Little Joke!

[link]http://www.shooshtime.com/clips/video.php?id=4493[/link]

Respecting the speed limit protest

Respecting the speed limit protest

http://video.google.com/videoplay?docid=-5366552067462745475&q=speed

Nut Shot Japanese Show

[link]http://www.youtube.com/watch?v=bmuxljOvBdU&mode=related&search[/link]

new Batmobile from next Batman movie

from filmforce.ign.com

[link]http://filmforce.ign.com/batman/articles/531/531521p1.html?fromint=1[/link]

The Chronic-cles of Narnia -SNL

[link]http://www.megaupload.com/?d=CNBE2S65[/link]

Even more videos about David Abad,the guy in the rallying M3

Once Ive been fortunate enough to find more videos about David Abad...the guy of the blue, orange and white M3...here we go a pair more videos

The first one is about the Catalonian rallying championship in 2005 where weve got some images about David Abad, but its not enough,,,,he has a tough rival....a guy in a blue M3

[link]http://rapidshare.de/files/8789552/RF_the_best_2005.wmv.html[/link]

However, for further descriptions about the catalan rallying championship Dani is a more proper person

On the other hand, ive got a video compilation about the visit that David made in the Basque country in last month...although I dont like the music with the rallying videos because it doesnt let hear the car´s sound, in this case its worth downloading the video

[link]http://rapidshare.de/files/8789675/MAGIC_ABAD_Y_COPIS.wmv.html[/link]

Jun evo V Hyper lemon videoclips and pics

[img]http://www.evolution.org.hk/photogallery/lemon1/slides/0003.JPG[/img]

[img]http://www.evolution.org.hk/photogallery/lemon1/slides/0004.JPG[/img]

[img]http://www.evolution.org.hk/photogallery/lemon1/slides/0016.JPG[/img]

[img]http://www.evolution.org.hk/photogallery/lemon1/slides/0006.JPG[/img]

[img]http://www.evolution.org.hk/photogallery/lemon2/slides/IMG_3563.jpg[/img]


[img]http://www.evolution.org.hk/photogallery/lemon2/slides/IMG_3606.jpg[/img]

[img]http://www.evolution.org.hk/photogallery/lemon2/slides/IMG_3605.jpg[/img]

Some Videos
[link]http://www.evolution.org.hk/photogallery/lemon2/0032.AVI[/link]
[link]http://www.evolution.org.hk/photogallery/lemon2/0033.AVI[/link]
[link]http://www.evolution.org.hk/photogallery/lemon1/0021.AVI[/link]

dutch site with lots of videos!!!

found this when searching for the carrera gt test by best motouring. by the way, can someone tell me where can i find this video?

[link]http://www.8200rpm.com/index.php?p=1&t=3&lang=nl[/link]

Kuinka tämä ukko voi olla vielä hengissä?

Kaheli ukko :)

Kuinka tämä ukko voi olla vielä hengissä?

Kaveri menee kluks kluks klaanin viitta päällä mustien paikkoihin ja tulee itse automaattisesti vainotuksi
http://www.dumpalink.com/media/1125651381/The_Amazing_Racist_Is_Back

Uträknare för kompressionsförhållande

Web baserade kalkylatorer

Endys Web Tools
(De här verktygen har gjorts av Endy. De är till för att assistera vid olika typer av konstruktionsberäkningar av motorer och får fritt användas).

Webbaserade kalkylatorer
(ENDAST för datorer med Microsoft Office XP-SP2 eller nyare)
http://www.theoldone.com/articles/How_To/Comp_%20Ratio_calc.htm

(För Datorer med äldre Microsoft Office versioner)
*Vid förfrågan, välj "Spara/Save" varefter filen sparas på datorn för användning*
http://www.theoldone.com/articles/How_To/web_calc.xls

Best Motoring Intenational: New Fuji Speedway Time Attack

They use the new Fuji Speedway for the first time so they choose some sportscars with different layouts to know how the track is:

[link]http://rapidshare.de/files/24323560/BMI_Fuji_Time_Attack.wmv.html[/link]

Mitsu Evo 8 Commercial

Mitsu Evo 8 Commercial

Size:5,3mb

[link]http://video.racing.hu/files/1023/sti_vs_m5_video.racing.hu.avi[/link]

Fast Audi, 750hp (Video)

Fast Audi, 750hp (Video)

http://www.323gtr.com/media/oz_mpeg1_web.mpg

Strange and funny chinese car

Geely is a chinese manufacturer that make vehicles rather impossible to see in west world.Firstly, because of copyright...Doesnt its front remind you of something?))))))))))


[link]http://www.geely.com/english/aoto/haoqing_bz/haoqing1_800.htm[/link]


I suggest you take a look of other of them. lol

RX7 --> F-40.

[img]http://www.prestigemotorsport.com.au/au/stock/img/7309.jpg[/img]

more info:
[link]http://www.prestigemotorsport.com.au/au/stock/details.asp?

Porsche 911 997 GT3 Cup at Tsukuba

[link]http://rapidshare.de/files/17865515/Time_attack_Porsche_GT3__997__Cup_Tsukuba.wmv.html[/link]

Nice sound!

I hope you enjoy.

Videokuvaajan unelma, jos autoja kuvaa

Videokameralle ulkokuvausimukuppiteline, kameran kiinnitystä varten. Todella kätevä, jos harrastaa nopean ajon kuvaamista! Täytyy myös luottaa imun voimaan :D:

[link]http://www.b-hague.co.uk/camera_suction_pads_vacuum_mounts.htm[/link]


[img]http://www.b-hague.co.uk/SUCTION/sSm1b.jpg[/img]

en oikein usko tuohon imun voimaan...mutta mutta paras paikka kameralle minun mielestäni on turvakaaret! jos nyt sattuu omistamaan sellaisen auton missä ne on!
kuvattiin viime kesänä motoparkissa radalle.comin päivillä kaverin volvosta, jossa kamera oli pultattu poikittaiskaareen takana (mikä lie oikea nimitys?) ja jälki oli kyllä aivan mahtavaa.
sitä samaa materaalia pitäisi vissiin tulla tv:stä ulos jossain vaiheessa, koska ne yle:n sällit halus sen meidän matskun, ihastuivat volvon kyytiin siinä määrin, että halusivat päästä ratavolvon kyytiin ja kyllähän ne jotain yrittivät itsekin kuvata, mutta ei heidän matskusta kyllä hirveitä saanut selvää. sen verta heilu kamera mutkissa...

no tollasii käytetään tääl suomessa elokuvateollisuudessa, ripustavat kameroita tai lamppuja noihin.
ja kyl tol saa vedettyä ton tuulilasin rikki :)
eli toimii ja on hyvii
jos joku haluu ostaa niin kyselee tuolt www.starlike.fi

Kyllä toi imukuppi varmaan pelittää, mutta ihan ekana en itsekään tuulilasiin kameraa tökkäis jos kaaret on autossa. Omia ajeluja on kuvattu metodilla kolmijalka sopivalla korkeudella matkustajan jalkatilassa, hanttimies painaa sitä sitten lattiaan ettei keiku mutkissa. Alussa tuli hassua kuvaa kun vaihtaessa koko ukko heilahti taakse kamera mukana =) Muuten pelitti yllättävän hyvin, mutta prkl läjähti joku metrinen (no melkeen...) ötökkä lasiin juuri kameran kohdalle heti alussa. Katsele nyt sitten sitä raatoa koko loppufilmin ajan =D

Carrera C4 vs Yamaha R1 from Clarkson's Head to Head

[url=http://www.sportbikerush.com/vids/misc/Porsche911_vs_R1.avi)http:  //www.sportbikerush.com/vids/misc/Porsche911_vs_R1.avi]Carrera C4 vs Yamaha R1 from Clarkson's Head to Head[/url]

Reebok: Terry Tate Commercials

[link]http://reebok.com.edgesuite.net/lastexit_terrys_world_dsl.wmv[/link]

[link]http://reebok.com.edgesuite.net/lastexit_draft_day_dsl.wmv[/link]

[link]http://reebok.com.edgesuite.net/lastexit_ospn_dsl.wmv[/link]

[link]http://reebok.com.edgesuite.net/lastexit_vacation_3_dsl.wmv[/link]

[link]http://reebok.com.edgesuite.net/lastexit_sensitivity_training_dsl.mov[/link]

[link]http://reebok.com.edgesuite.net/lastexit_streaker_dsl.wmv[/link]

800 hp triumph dolomite

Triumph dolomite whit yb cosworth engine +nitrous oxide.
And this will compete at totb this year with couple of other retro/classic cars.
[link]http://www.youtube.com/watch?v=vTLXFH4-rDQ[/link]
[link]http://www.youtube.com/watch?v=JvAHek9GKT8[/link]

Koittakaas arvata mikä auto on kyseessä

tht:llä oikea vastaus. Aika harvinainen peli nykyään

Koittakaas arvata mikä auto on kyseessä

[img]http://users.tkk.fi/~iisakkil/temp/kent.jpg[/img]

No joku Lotus ;)

lotus elan

Videos of F50, Murciélago, M3 and others

This site is very very very good you do have too register too download but registration is free, plus theres some amazing wallpaper.

[link]http://www.carpassion.com[/link]

The Slashbuster

The Machine you DON'T want to meet with your car.

[link]http://www.slashbuster.com/images/automobile-shredder.wmv[/link]

Meksikon rallin kohokohdat 2005 video!

Meksikon rallin kohokohdat 2005 video!

http://chipmunk.pri.ee/downloadpro/download.php?file=2

Motorcyklars utseende

Besökte nyligen en motorcykelutställning, och måste verkligen medge att t.o.m. riktigt gamla och fula motorcyklar kan förvandlas till riktiga heta objekt med hjälp av modern teknik och hårt arbete.....

[img]http://www.bongaa.com/images/preview/6244.jpg[/img]

[img]http://www.bongaa.com/images/preview/6243.jpg[/img]

Denna bilder är från:
[link]http://www.bongaa.com/fi/moottoripyorat/[/link]

Man with big c....! :).

[link]http://www.prosoundweb.com/fun/Photofun/bigcock.jpg[/link]


[img]http://www.prosoundweb.com/fun/Photofun/bigcock.jpg[/img]

This Looks Like Fun

Microcar Soccer....hopefully not a repost...but with the Top Gear stuff here, probably is?

[link]http://video.google.com/videoplay?docid=1858640896825067657&pr=goog-sl[/link]

häjy Manta

Onkos tämä se sama Manta jossa oli sekä mekaaninen ahdin että turbo?

aika erikoinen ääni tossa

Ruotsi manta. DC++ löytyy aika hyvin videoita tästä

Joo sellainen vinkuva... Mistäköhän se johtuu?

[link]http://www.hilmersson-racing.com/[/link]

aika jänniä ratkaisuja Mantassa,,

Nissan Qashqai ad.

Nissan Qashqai ad.

http://www.youtube.com/watch?v=El6OVFhipwM

Mirage vs. EVO

Aika sähäkkä laitos tuo vaalea civikki

Pari pätkää 4G63:lla varustetusta Miragesta, joka ei ole ihan hitaimmasta päästä. Kamera-autona toimii EVO...
[link]http://turbomirage.phpwebhosting.com/videos/evo_vs_mirage2.wmv[/link] [link]http://turbomirage.phpwebhosting.com/videos/evo_vs_mirage.wmv[/link]

BMW Drifting on roads !!

[link]http://media.putfile.com/Marc-Fleury-Reitnau05[/link]
...Some kind of event, enjoy !! (Streaming!)

reminder: auto.cz coverage of Geneva (pics&vids)

For those who didn't knew this site already.

Auto.cz usually makes a good report form carshows, so bookmark this site

[link]http://www.auto.cz/prilohy/zeneva_2006/[/link]

many hundreds of pictures
~20 videos (LP640, GT3, .....)
and HI-RES babe pics + compilation video

a M3 E30 powersliding (David Abad)

Although the video doesnt take too much time, I think that its worth having known who the driver is since his sideways skills are very very similar to Tiff Needell, Gabin (the lotus test driver and autocar drifting champion), any Japanese from Best Motoring or even Jean Ragotti; he just works as a sporty driving teacher in a racetrack, and he just has a stock M3, some street tyres in bad conditions, and its more than enough to get some powerslide with the car and get some fun....However, Dani does know much more about the driver since the driver is not basque, is from Catalonia

[link]http://rapidshare.de/files/8743145/David_Abad_Gernika.mpeg.html[/link]

Kehittämistä ja Testaamista farmariautoilla

Kehittämistä ja Testaamista farmariautoilla: S4 Avant vs Magnum SRT8 vs E55 AMG SW

Video:
http://rapidshare.de/files/7747681/R_D__Battlewagons.asf.html

Artikkeli(englanniksi):
http://www.roadandtrack.com/article.asp?section_id=31&article_id=2857

Porsche Carrera Cup Crash (Amazing!)

[link]http://jalopnik.com/cars/notag/most-amazing-porsche-crash-to-not-result-in-death-258843.php[/link]

Aural orgasm: C5R engine dyno

[link]http://videos.streetfire.net/hottestvideos/1/629f7857-1f01-46fa-9676-980d00ab1023.htm[/link]

The final blast at the very end of the video (3:15) is great

PS. Note the 8,200+ RPM

PPS. The actual dyno run starts at 1:45 in the video

Factory x honda nsx turbo from american touge 2

factory x honda nsx turbo from american touge 2

http://daliracing.com/v666-5/download/movies/factorx-full.mpg

Two Damn Close

Lucky f-ing bastards -

[link]http://www.consumptionjunction.com/content/detail.asp?ID=48600&type=1&page=1[/link]

360 Modena vs Aston Martin DB9 on track

[link]http://www.pistonheadstv.com/videos/190.wmv[/link]
nice little video...

Mazda RX 7 Sport Sedan!

I think that this car is a beast, a absolute animal, the sound, OOOh

[link]http://www.mymazdarotary.com/mazda_rotary_general/ivan-mikac/mikac-les-web-03.mpg[/link]

[link]http://www.mymazdarotary.com/mazda_rotary_general/ivan-mikac/mikac-les-web-01.mpg[/link]

[link]http://www.mymazdarotary.com/mazda_rotary_general/ivan-mikac/mikac-les-web-02.mpg[/link]

[img]http://www.mymazdarotary.com/mazda_rotary_general/ivan-mikac/mikac-les-web-03.jpg[/img]

A very fast Peugeot 205 Weber on the circuit (incar vid)

[link]http://freerace.free.fr/poussetavase.wmv[/link]
Damn this thing seems very fast

Enjoy.

Nice C6 vette video

[link]http://www.youtube.com/watch?v=st3CeznP7BI[/link]

Reminds me of why I want to buy one.

S2000 on Nürburgring/Nordschleife

[link]http://videos.streetfire.net/Player.aspx?fileid=19CEB0EE-4E3B-4FD4-B5E7-E238DA274470[/link]
Found another one, probably from the same driver/car enjoy

Very nice cars from Norway and Sweden (Dahlbäck etc...)

Enjoy!

[link]http://www.puddingvideos.com/v2/?relid=391[/link]

I recommend to dl first "evo.no Gatebiltreff Sept 2004" (22min clip)

Hartge Collection

here are some hartge vids... hope u like them

the Hartge H50 : [link]http://www.hartge.de/H50uk320x240.avi[/link]
the Hartge X5 5.0 : [link]http://www.hartge.de/X5uk320x240.avi[/link]
the Hartge E46 Compact 3.3 : [link]http://www.hartge.de/E46uk320x240.avi[/link]
enjoy...

site with lots of audio files and some video files

Lamborghini, Ferrari, GT40, McLaren, Aston Martin, Cobras sounds and sometimes video's.
[link]http://bigbenpage.free.fr/MOTEURS.htm[/link]

Carrera GT sound

Carrera GT sound.... unbelievable

http://www.car-vids.com/?x=114

http://www.car-vids.com/?x=118

NSX GT1 turbo for '95 Lemans (competed against McLaren F1GTR

[link]http://www.youtube.com/watch?v=Fi8JPNUACaE[/link]

Auto sanastoa

Ei ihan kaikkea käsin kuitenkaan... :) käsin ehkä 2% noista

ootko ihan ite keränny noi tohon?!? Ja käsin kirjottanu tietysti :)

A/C air conditioning
A/F air/fuel ratio
A/T automatic transmission or transaxle
A/T automatic transmission
AAV anti-afterburn valve (Mazda)
ABS antilock brake system
ABSV air bypass solenoid valve (Mazda)
AC air cleaner
AC alternating current
ACTS air charge temperature sensor (Ford)
AERA Automotive Engine Rebuilders Assn.
AFM air flow meter
AFS air flow sensor (Mitsubishi)
AIR secondary air injection
AIR Air Injection Reaction (GM)
AIS Air Injection System (Chrysler)
AIS automatic idle speed motor (Chrysler)
ALCL assembly line communications link (GM)
ALDL assembly line data link (GM)
API American Petroleum Institute
APS absolute pressure sensor (GM)
APS atmospheric pressure sensor (Mazda)
ASD automatic shutdown relay (Chrysler)
ASDM airbag system diagnostic module (Chrysler)
ASE Automotive Service Excellence
ATC after top center
ATDC after top dead center
ATF automatic transmission fluid
ATMC Automotive Training Managers Council
ATS air temperature sensor (Chrysler)
AWD all-wheel drive
B+ battery positive voltage
BARO barometric pressure
BARO barometric pressure sensor (GM)
BAT battery
BCM body control module (GM)
BHP brake horsepower
BID Breakerless Inductive Discharge (AMC)
BMAP barometric/manifold absolute pressure sensor (Ford)
BP backpressure sensor (Ford)
BPS barometric pressure sensor (Ford & Nissan)
BPT back-pressure transducer
BTC before top center
BTDC before top dead center
Btu British thermal units
C Celsius
C3 Computer Command Control system (GM)
C3I Computer Controlled Coil Ignition (GM)
C4 Computer Controlled Catalytic Converter system (GM)
CAAT Council of Advanced Automotive Trainers
CAC charge air cooler
CAFE corporate average fuel economy
CALPAK calibration pack
CANP canister purge solenoid valve (Ford)
CARB California Air Resources Board
CAS Clean Air System (Chrysler)
CAS crank angle sensor
CC catalytic converter
CC cubic centimeters
CCC Computer Command Control system (GM)
CCD computer controlled dwell (Ford)
CCEI Coolant Controlled Idle Enrichment (Chrysler)
CCEV Coolant Controlled Engine Vacuum Switch (Chrysler)
CCOT clutch cycling orifice tube
CCP controlled canister purge (GM)
CCV canister control valve
CDI Capacitor Discharge Ignition (AMC)
CEAB cold engine air bleed
CEC Crankcase Emission Control System (Honda)
CECU central electronic control unit (Nissan)
CER cold enrichment rod (Ford)
CESS cold engine sensor switch
CFC Chlorofluorocarbons
CFI continuous fuel injection
CFI Cross Fire Injection (Chevrolet)
cfm cubic feet per minute
CID cylinder identification sensor (Ford)
CID cubic inch displacement
CIS Continuous Injection System (Bosch)
CKP crankshaft position sensor
CKP REF crankshaft reference
CL closed loop
CMP camshaft position sensor
CMP REF camshaft reference
CMP camshaft position sensor (GM)
CO carbon monoxide
CO2 carbon dioxide
COP Coil On Plug ignition
CP canister purge (GM)
CP crankshaft position sensor (Ford)
CPI Central Port Injection (GM)
CPP clutch pedal position
CPU central processing unit
CSC Coolant Spark Control (Ford)
CSSA Cold Start Spark Advance (Ford)
CSSA Cold Start Spark Advance (Ford)
CSSH Cold Start Spark Hold (Ford)
CTAV Cold Temperature Actuated Vacuum (Ford)
CTO Coolant Temperature Override Switch (AMC)
CTOX continuous trap oxidizer
CTP closed throttle position
CTS charge temperature switch (Chrysler)
CTS coolant temperature sensor (GM)
CTVS choke thermal vacuum switch
CVCC Compound Vortex Controlled Combustion system (Honda)
CVR control vacuum regulator (Ford)
dB decibels
DC direct current
DEFI Digital Electronic Fuel Injection (Cadillac)
DEPS digital engine position sensor
DERM diagnostic energy reserve module (GM)
DFCO decel fuel cut-off mode
DFI direct fuel injection
DFS deceleration fuel shutoff (Ford)
DIS Distributorless Ignition System (Ford)
DIS Direct Ignition System (GM)
DLC data link connector
DLC data link connector (GM)
DOHC dual overhead cams
DOT Department of Transportation
DRBII Diagnostic Readout Box (Chrysler)
DRCV distributor retard control valve
DSSA Dual Signal Spark Advance (Ford)
DTC diagnostic trouble code
DTM diagnostic test mode
DVDSV differential vacuum delay and separator valve
DVDV distributor vacuum delay valve
DVOM digital volt ohm meter
EACV electronic air control valve (Honda)
EBCM electronic brake control module
EBCM electronic brake control module (GM)
EBM electronic body module (GM)
EBTCM electronic brake traction control module
EC engine control
ECA electronic control assembly
ECCS Electronic Concentrated Control System (Nissan)
ECL engine coolant level
ECM engine control module
ECM electronic control module (GM)
ECS Evaporation Control System (Chrysler)
ECT engine coolant temperature
ECT engine coolant temperature (Ford & GM)
ECU electronic control unit (Ford, Honda & Toyota)
EDIS Electronic Distributorless Ignition System (Ford)
EEC Evaporative Emission Controls (Ford)
EEC Electronic Engine Control (Ford)
EECS Evaporative Emissions Control system (GM)
EEPROM elecrically erasable programmable read only memory
EEPROM electronically erasable programmable read only memory chip
EFC electronic fuel control
EFC electronic feedback carburetor (Chrysler)
EFCA electronic fuel control assembly (Ford)
EFE early fuel evaporation
EFE Early Fuel Evaporation system (GM)
EFI electronic fuel injection
EGO exhaust gas oxygen sensor (Ford)
EGR exhaust gas recirculation
EGRPS EGR valve position sensor (Mazda)
EGR-SV EGR solenoid valve (Mazda)
EGRT EGR temperature
EGRTV EGR thermo valve (Chrysler)
EI electronic ignition
EI electronic ignition (GM)
ELB Electronic Lean Burn (Chrysler)
EM engine modification
EMI electromagnetic interference
EOS exhaust oxygen sensor
EPA Environmental Protection Agency
EPOS EGR valve position sensor (Ford)
EPROM erasable programmable read only memory
EPROM erasable programmable read only memory chip
ESA Electronic Spark Advance (Chrysler)
ESC Electronic Spark Control (GM)
ESS Electronic Spark Selection (Cadillac)
EST Electronic Spark Timing (GM)
EVAP evaporative emission system
EVP EGR valve position sensor (Ford)
EVRV electronic vacuum regulator valve for EGR (GM)
F Fahrenheit
FBC feedback carburetor system (Ford & Mitsubishi)
FBCA feedback carburetor actuator (Ford)
FC fan control
FCA fuel control assembly (Chrysler)
FCS fuel control solenoid (Ford)
FDC fuel deceleration valve (Ford)
FEEPROM flash electrically erasable programmable read only memory
FF flexible fuel
FI fuel injection
FLS fluid level sensor (GM)
FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards
FP fuel pump
FPROM flash erasable programmable read only memory
FT fuel trim
ft.lb. foot pound
FTP federal test procedure
FUBAR F--ked Up Beyond All Repair
FWD front-wheel drive
gal gallon
GCM governor control module
GEN generator
GND ground
GND ground
GPM grams per mile
H20 water
HAIS Heated Air Intake System (Chrysler)
HC hydocarbon
HEGO heated exhaust gas oxygen sensor
HEI High Energy Ignition (GM)
Hg mercury
HO2S heated oxygen sensor
HO2S1 upstream heated oxygen sensor
HO2S2 up or downstream heated oxygen sensor
HO2S3 downstream heated oxygen sensor
hp horsepower
HVAC heating ventilation and air conditioning system
HVS high voltage switch
I/M inspection/maintenance
I/P instrument panel
IA intake air
IAC idle air control
IAC idle air control (GM)
IAT intake air temperature
IAT inlet air temperature sensor (Ford)
IATS intake air temperature sensor (Mazda)
IC ignition control circuit
IC integrated circuit
ICM ignition control module
ICS idle control solenoid (GM)
ID inside diameter
IFI indirect fuel injection
IFS inertia fuel shutoff
IGN ignition
IIIBDFI If it isn\'t broke don\'t fix it
IM240 inspection/maintenance 240 program
IPC instrument panel cluster
ISC idle speed control
ISC idle speed control (GM)
ISC idle speed control (GM)
ISO International Standards Organization
ITCS Ignition Timing Control System (Honda)
ITS idle tracking switch (Ford)
JAS Jet Air System (Mitsubishi)
kHz kilohertz
KISS Keep It Simple Stupid!
Km kilometers
KOEC key on, engine cranking
KOEO key on, engine off
KOER key on, engine running
kPa kilopascals
KS knock sensor
KS knock sensor
KSM knock sensor module
KV kilovolts
L liters
lb. ft. pound feet
LCD liquid crystal display
LED light emitting diode
LT long term fuel trim
MACS Mobile Air Conditioning Society
MAF mass airflow sensor
MAF mass airflow sensor
MAMA Midwest Automotive Media Assn.
MAP manifold absolute pressure sensor
MAP manifold absolute pressure
MAP Motorist Assurance Program
MAT manifold air temperature
MC mixture control
MCS mixture control solenoid (GM)
MCT manifold charge temperature (Ford)
MCU Microprocessor Controlled Unit (Ford)
MDP manifold differential pressure
MFI multiport fuel injection
MFI multiport fuel injection
MIL malfunction indicator lamp
MIL malfunction indicator lamp
MISAR Microprocessed Sensing and Automatic Regulation (GM)
mm millimeters
MPFI multi point fuel injection
MPG miles per gallon
MPH miles per hour
MPH miles per hour
MPI multi port injection
ms millisecond
MSDS material safety data sheet
MST manifold surface temperature
mV millivolts
MVZ manifold vacuum zone
NACAT National Assn. of College Automotive Teachers
NATEF National Automotive Technician\'s Education Foundation
NHTSA National Highway Traffic Safety Administration
Nm Newton meters
NOX oxides of nitrogen
NVRAM nonvolatile randon access memory
O2S oxygen sensor
OBD onboard diagnostics
OBD I onboard diagnostics generation one
OBD II onboard diagnostics, second generation
OBD onboard diagnostics
OC oxidation catalyst
OC oxidation converter (GM)
OD outside diameter
ODM output device monitor
OE original equipment
OEM original equipment manufacture
OHC overhead cam
OL open loop
ORC oxidation reduction catalyst (GM)
OS oxygen sensor
OSAC Orifice Spark Advance Control (Chrysler)
OSC oxygen sensor storage
P/B power brakes
P/N part number
PA pressure air (Honda)
PAFS Pulse Air Feeder System (Chrysler)
PAIR pulsed secondary air injection
PAIR Pulsed Secondary Air Injection system (GM)
PCM powertrain control module
PCM powertrain control module (supercedes ECM)
PCV positive crankcase ventilation
PECV power enrichment control valve
PERA Production Engine Rebuilders Assn.
PFI port fuel injection (GM)
PGM-FI Programmed Gas Management Fuel Injection (Honda)
PIP profile ignition pickup (Ford)
PNP park/neutral switch
PPM parts per million
PROM program read only memory
PROM program read only memory computer chip
PS power steering
PSA pressure switch assembly
PSI pounds per square inch
PSP power steering pressure
pt. pint
PTOX periodic trap oxidizer
PVA ported vacuum advance
PVS ported vacuum switch
PVS ported vacuum switch
QS9000 Quality assurance standard for OEM part suppliers
Qt. quart
RABS Rear wheel Antilock Brake System (Ford)
RAM random access memory
RFI radio frequency interference
RM relay module
ROM read only memory
RPM revolutions per minute
RPM revolutions per minute
RPO regular production option
RWAL Rear Wheel Antilock brake system (GM)
RWD rear-wheel drive
SAE Society of Automotive Engineers
SAP accelerator pedal
SAVM spark advance vacuum modulator
SC supecharger
SCB supercharger bypass
SCC Spark Control Computer (Chrysler)
SDI Saab Direct Ignition
SDM sensing diagnostic mode
SES service engine soon indicator (GM)
SFI sequential fuel injection
SFI Sequential Fuel Injection (GM)
SIR Supplemental Inflatable Restraint (air bag)
SMPI Sequential Multiport Fuel Injection (Chrysler)
SOHC single overhead cam
SPOUT Spark Output signal (Ford)
SRDV spark retard delay valve
SRI service reminder indicator
SRS Supplemental Restraint System (air bag)
SRT system readiness test
SS speed sensor (Honda)
SSI Solid State Ignition (Ford)
ST short term fuel trim
STS Service Technicians Society
TA temperature air (Honda)
TABPV throttle air bypass valve (Ford)
TAC thermostatic air cleaner (GM)
TACH tachometer
TAD Thermactor air diverter valve (Ford)
TAV temperature actuated vacuum
TB throttle body
TBI throtle body injection
TBI throttle body injection
TC turbocharger
TCC torque converter clutch
TCC torque converter clutch (GM)
TCCS Toyota Computer Controlled System
TCM transmission or transaxle control module
TCS Transmission Controlled Spark (GM)
TDC top dead center
TFP throttle fluid pressure
TIC thermal ignition control (Chrysler)
TIV Thermactor idle vacuum valve (Ford)
TKS throttle kicker solenoid (Ford)
TP throttle position
TP throttle position sensor (Ford)
TPI Tuned Port Injection (Chevrolet)
TPP throttle position potentiometer
TPS throttle position sensor
TPS throttle position sensor
TPT throttle position transducer (Chrysler)
TRS Transmission Regulated Spark (Ford)
TSP throttle solenoid positioner (Ford)
TV throttle valve
TWC three way caalyst
TWC+OC three way + oxidation catalytic converter
TVS thermal vacuum switch
TVS thermal vacuum switch (GM)
TVV thermal vacuum valve
TVV thermal vacuum valve (GM)
V volts
VAC volts alternating current
VAF volume airflow
VAF vane airflow sensor
VCC viscous converter clutch (GM)
VCM vehicle control module
VDC volts direct current
VDV vacuum delay valve
VIN vehicle identification number
WOT wide open throttle
WOT wide open throttle switch (GM)
WOT wide open throttle
VR voltage regulator
VS vehicle sensor
VSS vehicle speed sensor
VSS vehicle speed sensor
WSS wheel speed sensor
WU-TWC warm up three way catalytic converter

Hi wheel

Hi wheel

http://rapidshare.de/files/7128023/bad-parking-spo_331.wmv.html

Mazda rx7 20b 3 roottorisella vankel moottorilla (2000 cc)

Mazda rx7 20b 3 roottorisella vankel moottorilla (2000 cc)


http://www.garabedianracing.com/filmer/Abiexmix.zip
http://www.garabedianracing.com/filmer/rx7_20b.zip
http://www.garabedianracing.com/filmer/rx720.zip
http://www.garabedianracing.com/filmer/rx7.zip
http://www.garabedianracing.com/filmer/abiex_rx7.zip

Tässä ruotsalainen hienosti viimeistelty vankel moottori:


[img]http://www.zatzy.com/attachment.php?attachmentid=3416&stc=1[/img]

[img]http://www.zatzy.com/attachment.php?attachmentid=3417&stc=1[/img]

[img]http://www.zatzy.com/attachment.php?attachmentid=3418&stc=1[/img]

[img]http://www.zatzy.com/attachment.php?attachmentid=3419&stc=1[/img]

http://www.zatzy.com

Extreme Wheel Chair Tricks

Some pretty hard plants aswell :

[link]http://video.google.nl/videoplay?docid=8355346054508427732[/link]

Respect for this guy!

Bugatti vid of launch...and...0-210khm! Christ!

I hope this is not a repost! This vid is better than the Top Gear one, in terms of seeing the car in action IMO. Not quite full on track actin at the end, but my god it is fast!

[link]http://videos.streetfire.net/Player.aspx?fileid=5EA99E1D-0568-4069-840B-9C4697F9A297[/link]

Really nice WRC- rally crash video

Really nice WRC- rally crash video :)
[link]http://www.rally4u.net/vidarch/crash/wmv/wrc_czsk.wmv[/link]

Nice background music also!! --->
\"et su maka tzy tzu tzu kassit maahan microfoons taatsie maalik tolaaju teelav tzuusis...!\"

Hot MB SLR pictures:

Hot MB SLR pictures:

[link]http://www.sportbilen.se/forum/bildforum/thumbnails.php?album=137 [/link]

Uusi entistä monipuolisempi tuning-peli?

Elikkäs markkinoille puskee taas uutta tuning peliä, ja tällä kertaa se on nimeltään Juiced. Pelivideo on silmiähivelevä vaikkei kovinkaan paljon peliä näytä. Hintaa kertyisi 49.95€ PC-versiolle ja X-Box ja PS2 saavat hinnakseen 62.95€ ( [link]http://www.playerone.fi/[/link] ). Itse olen ajatellut pelin hankkia ja hankittuani kirjoitan jopa jotain faktoja pelistä kovaa.com käyttäjille.

[quote]...säästyisi monta rasvaista talli-iltaa[/quote]
Eikös se rakentaminen juuri ole harrastuksen suola?

Nyt on peli plakkarissa!! Perusidea on tietysti sama kun muissakin tänän tyylisissä peleissä, kuten NFSU sarja ja Street racing Syndicate. Pelissä on muutama paljonkin parempi ominaisuus kun NFSU2:ssa sillä Juicedissa voi heti alussa mm. tummentaa lasit tummimpaan mahdolliseen asentoon ja madaltaa autoa heti alustan ostettuaan niin paljon kun haluaa eli auto ei madallu samalla kun ostaa uuusia osia vaan sitä voi myös kontrolloida. Esim. minun ensimmäiseen autooni Honda CRX:ään tarjotaan vain 3 erillaista korisarjaa, mutta siipiä on varmasti jokaiseen makuun. Maalaus on uudenlaista ja omaperäisten värien tekeminen on nyt todella helppoa, sillä maalit sekoitetaan kolmesta mahdollisesta kerroksesta (pohjaväri, metälliväri, kameleonttiväri). Ohjaukseen on totuteltava hetken , mutta sen kun hallitsee niin voi oikeasti ruveta kisaamaan. Eli aloittelijoille vinkiksi, harjoittele arcade modessa ennen kun aloitat ura moodin!!!

Hyvältä näyttää! Kumpa oikeastikkin saisi yhtä helposti rakennettua ja viritettyä autoja kuin pelissäkin, niin säästyisi monta rasvaista talli-iltaa

Täytyy testatan kun kerkeis vaan jossain välissä..

aikas mehukas peli...

Vaikuttaa mielenkiintoiselta :)

BMW M6 in Poland

Short but very well produced video of some dudes in an M6.

[link]http://www.youtube.com/watch?v=VyNeK5nU124[/link]

High Octane Detonate teaser.

HIGH OCTANE DETONATE (HIGH OCTANE SCANDINAVIA )

[img]http://www.highoctane.co.nz/site_resources/library/DETONATECOVERNZ-300.jpg[/img]

[link]http://movies.highoctane.co.nz/ho-detonate-high-preview.wmv[/link] (27MB)

Their jokes seem still but the cars tested in Norway are cool.

Kuinka lauhduttaa tehokasta vankkelia

[img]http://www.rotaryeng.net/turbo-four-rotor.jpg[/img]

Alla hyvä selvitys miten lämpö jakaantuu Vankel-moottorissa (enlanniksi)

http://www.rotaryeng.net/how-to-cool12.html

http://www.rotaryeng.net/

Me messing around in Parking lot...

Well since everyone has been bitching about people doing burnouts and what not I would upload a few videos I had on my Computer.

[link]http://rapidshare.de/files/1638707/Zack_Really_Smokin.avi.html[/link]
[link]http://rapidshare.de/files/1647539/Zack_in_Parkinglot.avi.html[/link]
[link]http://home.comcast.net/~mn12ford/Zack_Smokin.avi[/link]


Also here are a few of a buddies Golf messing around at lunch. Notice the 2 annoying guys in the back seat, they were impressed with 115mph like they never been above 100 before.

[link]http://rapidshare.de/files/1647706/Baby_Blue.avi.html[/link]
[link]http://rapidshare.de/files/1647781/The_Real_Shane_115_MPH.avi.html[/link]

AMS review the Seat Ibiza Cupra TDI

[link]http://rapidshare.de/files/5053160/Auto_Motor_und_Sport_-_Seat_Ibiza_Cupra_TDI.avi.html[/link]

My brother has just ordered the new Seat Ibiza Cupra TDI. The dealer told us that it will arrive in a month and a half... so expect more than two at least .

It will be red (rojo passion), with the Seat Sport optional brakes (4-pot callipers!), cruise control and one or two more options... a part from the standard equipment: sport seats, 17in alloy wheels, clima, cd player...

Here are some pics... but be sure there will be a photosession as soon as it arrives to our garage!

[link]http://img181.imageshack.us/my.php?image=seatibizacupra180pn.jpg[/link][link]http://img181.imageshack.us/my.php?image=seatibizacupra1927zl.jpg[/link][link]http://img181.imageshack.us/my.php?image=seatibizacupra197du.jpg[/link][link]http://img181.imageshack.us/my.php?image=seatibizacupra1914wd.jpg[/link]

The engine is a 1.9 TDI, with 160hp (which are 170-180hp actually, according to Seat Sport engineers -my brother worked at Seat Sport some months ago-)... and 330nm or torque, which is not bad at all! The weight is about 1100kg, which is not as low as I would like... but well, it's still ok.

I drove it in the last Barcelona Motorshow... and it was absolutely brilliant, seriously. Forget it's a diesel... it goes as fast as the petrol Cupra!

760 KPH run...

[link]http://www.teamvesco.com/LSR_RR_MM.mpg[/link]
well, it's one of those cars for the highest top speed wich they test in the dessert. also one like these is posted before here but this is NOT the same (unless there is another post with this vid) it's a quite good quality video with incar and outside filmed enjoy !!

C32 Donut clip...

anyways went to a mercedes meet at toronto and here's a clip of a c32 doing a donut...

[link]http://rapidshare.de/files/1787468/C32_donut.wmv.html[/link]

press the free button at the bottom and wait around a minute...then you'll be able to click the link to download the video...

sweet BM battle, best of Japanese sports cars

[link]http://stream.jexoticar.com/jexoticar/dbestmotoring_05_99-1.wmv[/link]


now someone please post it as a mpeg file

Nurburgring - Crash of the land-motorsport Porsche ONBOARD !

Hi,


I have found some onboard footage of the bad crash at the latest VLN-race.

All three top team (all porsches) crashed at almost the same time, due to an oil track. All three teams had to retire, these Porsche were severly damaged The crash took already place during the second lap of the race

The car you will be "sitting in" is the Land Motorsport Porsche GT3 RSR

Buckle up !!! [link]http://20832.com/renn.tv/Alles_klar_Alter_Teil_2.wmv[/link]

CHeers

Audi S4 (22 psi) vs Supra T78 (18 psi)

[link]http://www.viegeo.com/2jzftp/Supra/SupravsAudi.wmv[/link]

Best of group b rallycars

The f1 cars whit mudguards.
Only engine sound no music.
[link]http://www.toljadneki.hu/download/videok/2005/egyeb_05/toljadneki_best_of_group_b.wmv[/link]

911 turbo and supra beaten by......

A mk1 golf gti

i wonder what engine its got in it?

[link]http://videos.streetfire.net/hottestvideos/1/AE06027E-C239-4EEE-893C-E34565CD1C6A.htm[/link]

SRT-4(449whp 457ft-lbs) vs. ZO6(438 whp)

Didn't put this in American Muscle forum since the SRT-4 isn't really muscle, but move it if you have to.
[link]http://aftermath-gaming.net/cgi-bin/webapp/cgi-bin/index.cgi?action=redirectd&cat=videos&id=1[/link]

2004 SRT-4
AGP T3/T4 50 trim .63 A/R turbo kit
Big Spearco FMIC
BDJ's 3" CAI
JLM 3" DP with cutout
Rage Ported Intake manifold
Full Fuel system with 750cc injectors
E-manage / E-01
449whp 457ft-lbs
1/4mi: 12.05 @ 120.05mph

2002 Z-06
Cartek Stage 2 Heads/Cam
Cartek ported intake manifold
Haltech Intake
TPI Headers
B&B exhaust - no cats
4.10 gears
Tuned by Cartek

Ludacris drives SLR

Hey guys, i donno if this is a Re-Post (sorry if it is ), but here is a clip of Ludacris driving the mighty SLR! enjoy:

[link]http://www.virgeweb.com/rage2/slr/ludacris_slr.wmv[/link]

Kuinka käydä suihkussa. Nainen/Mies.

http://www.metacafe.com/watch/412867/how_to_shower_men_women

Street Race - Evo VIII


[link]http://bmw.e-net.cz/bmwklub/EVO%20VIII_27.12.2004.AVI[/link]

Honda NSX-R (NA1) Nurburgring Time Attack

Of course the great Gan San is driving the car:

[link]http://www.youtube.com/watch?v=bYIB3vyyL3g[/link]

Gan San testing the car before the time attack:

[link]http://www.youtube.com/watch?v=woIGTOVlyjA[/link]

RARE rallying video of a Alpine A110

RARE rallying video of a Alpine A110

http://gordinix.free.fr/videos/Alpine%20A110.WMV

Another Alpine video

http://www.leibi.net/~megane/rapkiller/renault-alpine.avi

5 gear

Fifth gear is back
On their website, this link [link]http://fifthgear.five.tv/jsp/5gmain.jsp?lnk=900[/link] you can see some manufacturer videos.
Enjoy

Raju kolari radalla EG Civicillä (incar)

Ilmeisesti nopean selailun perusteella olisi selvinnyt hengissä ainakin, katselen huomenissa tarkemmin kun silmät ei ihan näin ristissä toivottavasti ole...

EDIT: Vapaa suomennos, saa korjata jos asiavirheitä löytyy (viimeksi yo-kirjoituksissa ruotsia käyttänyt...):
Kaveri oli pyörtynyt puoleksi minuutiksi tällin jälkeen muttei kärsinyt särkyjä kummempia vammoja. Hidastuvuutta oli ollut hetkellisesti se 60G. Pelastushenkilökuntaa kehuivat ripeästä ja ammattitaitoisesta toiminnasta. Huonossa tapauksessa tuosta olisi voinut seurata mm. kallon tai niskan murtumia, vasemman kropan puoliskon täydellinen murskautuminen, sisäistä verenvuotoa, aivovaurioita, invalidisoituminen tai hengen lähtö.

kaverilla käynyt hyvä tuuri!

Raju kolari radalla Subaru Imprezalla (incar). Sarjakuvamaista kauhunhuutoa

http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/En-liten-incident/TraffAMCO.mpg

miten se tolleen lähti? melkein suoralla?

Tämä auto on EG Civic Vtec moottorilla, selvisi näin jälkikäteen Muokkasin otsikon Subaru Imprezasta Civikiksi

Lähti vesiliirtoon vauhtia oli mittarissa tuollahetkellä 160 km/h. Väittävät, että törmäyshetkellä olisi ollut 60G:tä sivuttaiskiihtyvyyttä. Suurin sivuttaiskiihtyvuus mistä ihminen on selvinnyt hengissa on 120G ja se oli jossain INDY auto onnettomuudessa.

Joo taju näytti vähintään lähtevän. Kuskilla ainakin veti täysin rennoksi.Koitan kalastaa jostain netistä, jos löytäisin mitä tuolle kuskille lopulta sattui

Lisää infoa löytyy Norjan tai Ruotsinkieliseltä saitilta (itse en pysty kääntämään tuota tekstiä enää tänne kun kielitaito ei riitä)

http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=18011

Ei paljoa vauhti hidastunut märällä nurmikolla. Isku tuli ikävästi sivusuunnasta.

Käviköhän kuskille hassusti? Vauhtia tais olla paljon, eikä pää näyttäny enää olevan pystyssä törmäyksen jälkeen...

650hp E30 \"M3\" vs Stock E46 M3 motoparkissa

http://www.carfreaks.net/video/cf-turbo_vs_na-motopark04-xvid.avi

aika hyvin jätättää takasuoralla ;)

Audi S6 5.2 - S Power tour - highway test

swedish guys test the new S6 on the highway

[link]http://videos.streetfire.net/hottestvideos/3/4e0c517b-cb53-46d9-84b7-986201000ebe.htm[/link]

Subaru duck call BoV

[link]http://www.hpfactoryltd.com/videos/wrxduck.wmv[/link]

Suomen Drifting Ry

Alussa on se ongelma että saa oikeasti muitakin kiinnostumaan aiheesta kuin vaan muutaman suomalaisen driftaajan. Itse driftaus on sen tähden molemmissa tapauksissan jonkun suuremman tapahtuman sivutuotteena. En usko, että suomessa pariinvuoteen pelkällä driftaamisella saisi tapahtumaa järjestettyä.

Niitä päivämääriä ei ole tarkoituksella laitettu samoille päiville. Niitä vaan automaattisesti tulee kun päiviä on 17 ja suomen kesä on lyhyt.

Periaatteessa se on ihan hyvä, että on kilpailua

[quote]uliselväksi se, että kovaa.com banneria ei saa näkymään noilla sivustoilla tai tapahtumissa[/quote]
No sitten ei auta kuin sponssata tarpeeksi moneen autoon tarrat, niin eiköhän sitä näkyvyyttä tule silläkin tavalla ;)

[quote]RADALLE.comilla olisi tulossa tälle vuodelle lanseeraukseen 2006 virallinen AKK:n alainen Drifting Sarja. Aloitus 6.5.2006 [/quote]
Minkäslaiset on pelisäännöt?

Yleisöä laji kerää varmaan hyvin, kun dfirtaamista näkee kahdessa eri tapahtumassa.

Juu tarroja kehiin. :)

Pari arvosteltavaa mutkaa ja.. ei voi paljastaa vielä kun ilmeisesti tuo naattori tekee jonkinlaisen mielipide gallupin kuljettajien kesken ja se saattaa vielä muokata lopullisia sääntöjä.. En tule hoitamaan tuota drifting puolta siihen on joku oma hemmo. Voihan se olla, että jos hyvin käy niin D1 oikeudetkin vielä tulee suomeen

Perustajajäsenistössä ainakin on tuttuja naamoja, toivottavasti onnistuvat laajentamaan harrastajakuntaa niin, että saataisiin kovatasoisempaa kilpailua maahan.

Niin monta, kuin kenttää riittää järjestää niitä lajeja samaanaikaan

[quote]Alussa on se ongelma että saa oikeasti muitakin kiinnostumaan aiheesta kuin vaan muutaman suomalaisen driftaajan. Itse driftaus on sen tähden molemmissa tapauksissan jonkun suuremman tapahtuman sivutuotteena.
[/quote]

Kuinka monta \"lajia\" mahtuu yhteen tapahtumaan, ilman sekaannusta ja liikaa odottelua?

Lemperin Jani ja on jollain tavalla touhussa mukana sekä X-treme. Janilla on hieno auto ja näyttävät ajolinjat

Oli messuilla juttua Miikkaelin ja hänen vaimokkeensa (x-treme pyörittäjät) kanssa, että tuliselväksi se, että kovaa.com banneria ei saa näkymään noilla sivustoilla tai tapahtumissa, koska kovaa.com liitetään suoraan radalle.comiin ja ilmeisesti radalle.comin drifting tapahtumiin

Saapa nähdä mitä tästä tulee:

RADALLE.comilla olisi tulossa tälle vuodelle lanseeraukseen 2006 virallinen AKK:n alainen Drifting Sarja. Aloitus 6.5.2006

http://www.radalle.com/uutiset/?cmd=uutinen&id=93

http://www.drifting.fi
Näköjään tällainenkin yhdistys on perustettu.
Sivusto ainakin näyttää olevan aika alkutekijöissään...
Saa nähdä mitä tuleman pitää

Tuo on kyllä vähän valitettava tilanne, kun kaksi sarjaa kilpailee samoista vähistä osallistujista lajin kannalta näinkin kehittymättömässä vaiheessa. Vielä kun päivämäärätkin ovat pääasiassa tismalleen samat X-tremen ja Radalle.comin drifting-kilpailuilla... En halua olla puolueellinen kumpaankaan suuntaan, mutta driftingin suurena ystävänä tilanne on ikävä seurata. Toivottavasti laji pääsee tästä yli ja saa kasvupohjaa maassa niin kilpailijoiden kuin yleisönkin määrien osalta.

Beavis: "Lightning is cool! Hehe, hehe... heh"

CLICK THE SMILIE

95 MB video of Subaru Impreza on track

incar on circuit
[link]http://www.hjemme.no/haavard/gatebil_vaaler_subaru_impreza_incar_www.evo.no.wmv[/link]

Peugeot 908 practicing at Paul Ricard

Peugeot 908 practicing at Paul Ricard

This thing sounds even more 'diesel-like' than the audi:

http://www.youtube.com/watch?v=Be1tiFYROR8

F1 Video

Dijon 1979
Villeneuve and Arnoux
[link]http://www.formula1news.it/video/dijon79.zip[/link]

Villeneuve
[link]http://www.formula1news.it/video/gvilldeath.zip[/link]

Zolder 1982

Mugen Civic Type R: Suzuka Time Attack

When Gan San tested the Carrera GT at Suzuka he did a time of 2:28.42, let's see what this Civic is capable of:

[link]http://www.youtube.com/watch?v=26SxWa7u3Q8[/link]

BMW 2-Wheel Drift

[link]http://driftingvideoclips.com/BMW_2_Wheel_Drift-1.wmv[/link]

(2.3Mb)

Mikä auto rötösherroilla?

Tällaisella kulkineella olivat meidän hallilla viime yönä vieraileet murtoveikot olleet liikenteessä:

Akseliväli 2305mm (+/- 5mm)
Raideväli 1380mm
Takaveto, kapea rengastus

Ideoita, mikä kottero voisi osua raameihin?

Vanhempi Hiace vois olla...Vietiinkö paljonkin?

Eipä oikeastaan, mutta tuhojaan tekivät ikkunalle ja mm. naapurihallin piharoskiksillekin. Jotain oikein vimpan päälle ääliöitä liikenteessä... Jos olisi oltu oikeasti ryöstelymielellä liikenteessä niin Hiace olisi vahva vaihtoehto. Renkaan jälki vaan on niin kaponen, että tuli mieleen Starlet, vanha 323 tai muu iänkaikkinen takatuupparikikkare...

When I saw this I immediately thought of Jabba

The parallels are astounding don't you think?

[link]http://www.videoronk.com/video.php?select=google&id=7365591671819854890&title=Lamborghini[/link] Roadster Vs Ferrari 355

Gatebil Norway 2005 (3 isoa videota)

Gatebil Norway 2005 (3 isoa videota)

E-K Racing
http://www.mrt-invest.no/film/Gatebil_2005_Jul_By_E_K_Racing.mpeg (213.15MB)

Vakavasti otettavaa suorituskykyä:
http://goodgame.no/~klumpen/gatebil/Serious-performance@Gatebiljuli.avi
(161.31MB)

Osennin työnäyte:
http://www.pvv.org/~olekvi/Gatebil.Juli.05.ow.avi (293.21MB)

Lisää Gatebil videoita
http://supraguy.raanecrewet.com/Filer/Filmer/Gatebil%20sept.%20fredag%2005%20by%20Supraguy.avi [n154mb]

mumfordin linkki

ahaa, ok... Siitä ei ole aavistusta ainakana vielä. Millä nimellä tuo systeemi kulkee? \"mumford\"? :)

niilähinnä toi poikittainen tuki kiinnostais

joo paljon kiitoksia ,loisto linkki toi selvitti paljon !!!

juu lontooksi mumford linkage

Aika hässäkkä toi mumford-linkki mutta paras poikittaistuenta jäykälle akselille.

Katsoppas sivu 5 tästä pdf:stä niin roll centerin sijainti selviää. Kerrottakoon lyhyesti että se on noiden akseleista lähtevien pitkien tukivarsien virtuaalisten jatkeiden leikkauspisteessä.

[link]http://www.fordcapri.co.nz/acrobat/Articles/mallocksuspension.pdf[/link]

onko kellään tietoa miten tollasen systeemin \"rollcenter\" määritellään?tai noi tankojen ja nivelsysteemien suhteet[link]http://www.bevenyoung.com.au/mumford.html[/link] [img]http://susprog.com/images/Susp23.jpg[/img]

Tuolta löytyy vastaus minkä mukaan voisi lähteä hakemaan oikeaa suuntaa

Katso linkistä seloste:

http://www.afcoracing.com/tech_pages/4link.shtml

[img]http://www.afcoracing.com/tech_pages/images/angle.gif[/img]

[img]http://www.afcoracing.com/tech_pages/images/ill2a.gif[/img]

RALLY VIDS

[link]http://www.rallyalbum.hu/video.htm[/link]

i don't think this is a repost so enjoy.

Toyota tbo "ainainen projekti"

tollanen 924 porschen koppa johon sitte jonkun muun merkkisiä osia kiinni

juu kyllä

jos hyvän haluaa ni ite on tehtävä :)

Onkos tht saannut projektiin uusia viilauksia?

kuulostaa hyvältä! mutta joko on fotoja? :)

pieni takaisku käyräosastoon, ilmeisesti kardaanin tasapainotus epäonnistunut jotenkin , kun ilmeni aikamoista värinää jotenka jätettiin se tehomittaus tälläkertaa väliin turvallisuus syistä, muuten kyllä promminpäivityksellä ja ennakonmuutoksilla rupes pelittämään jokseenkin lupaavan oloisesti :) ,jotenka hyvillämielin uuteenkauteen !

jaahas, joko näkyy valoa tunnelin päässä omassa projektissas!?

[img]http://kotisivu.mtv3.fi/THTRACING/IMG_0101.JPG[/img] uudet iskarin paikat lähes valmiit.

juu ja sivuthan sijaitsee nykyään osoitteessa [link]http://www.thtracing.com[/link] uusi projekti etenee etanan lailla :( mutta kuvia tulossa ehkä jonain kauniinapäivänä?

Jahas, ja käyrää kehiin sitten vaan niin nähdään mihin pitää pyrkiä! :)

siis mikäli ei ole luokiteltu isompaa ! lähinnähän toi on niinku rekvisiittaa?luulisin ku ei oo tota tuulitunnelii.ehkä se vähä sitä nostetta pienentää?

[link]http://www.thtracing.com[/link]

Joo, lisää kuvia vaan kun vauhtiin on päästy... Kuka sulle on tehnyt pakosarjan? (vai ite?) Ei ihan ensikertalaisen sarjalta vaikuta

jaahas projektit etenee ,huomenna eli maanantaina jarrupenkkiin säätelemään , saas nähä miten hieman muokattu ahdin vaikuttaa, tavoitteena pistää kampoihin silverin lukemille ;)

Kymppituumainenko tuo on..? Eipähän ainakaan puske, jos edessäkin käytät tuon levyistä pyörää.

Ei ilmeisesti siis tehostajaa :)

sama miäs

Pikkasen tilannetta pukkaa :D. Siisti projekti sulla, sikäli vielä onnellisessa jamassa, että näyttäisi vähemmän oleva vielä projekti vaiheessa

juu miettiny olen ,mutta ei oo taloudellisia resursseja kyseiseen kilpaluokkaan ,,,, eikä myöskään sopivaa kalustoa :)

ryminätiikeri puhuu asiaa :)!

Haluaisitko nähdä DTM autoja?

Haluaisitko nähdä DTM autoja:

Tässäpä sitä, melkein 5 minuuttia DTM kilpailutoimintaa. Aika pitkä video, mutta on silti downloudaamisen arvoinen!

168,3MB!

http://rds.yahoo.com/S=96781308/K=DTM/v=2/SID=w/l=VDI/SIG=11j6lse32/EXP=1111635178/*-http%3A//141.45.179.75/av/dtm.avi

omasta mielestä dtm on yksi parhaimmista rata-auto sarjoista...harm vaan kun urheilukanava ei saanutkaan oikeuksia...

Motors TV E60 M5 Feature video

Hurry up because the video it will not be up for long!!
Size:6mb
[link]http://homepage.ntlworld.com/jmwilde/M5-MotorsTV.wmv[/link]

Hot chick with nise p....! :)

[link]http://dev.null.cz/~buki/pic/Hot_chick_with_nice_pussy.jpg[/link]


[img]http://dev.null.cz/~buki/pic/Hot_chick_with_nice_pussy.jpg[/img]

Skydiver Close Call

Holy smokes

[link]http://www.break.com/movies/skydiving_near_miss.html[/link]

A flaming red Mazda RX-7 video !!!

[link]http://home.comcast.net/~ahaun/RedRx7Flame.mpg[/link]
Flaming exhaust video of a red RX-7 !!

Enjoy and Happy Halloween

Million Dollar wheels

Sorry if a repost or wrong section, was going to maybee put in a car gallery sec or car chat but they are just wheel's, (did not see that section) SO i put it in picture's.

[img]http://www.cafetrends.com/gallery/files/4/7/7/bling_bling_03.jpg[/img]
[img]http://www.cafetrends.com/gallery/files/4/7/7/bling_bling_01.jpg[/img]
[img]http://www.cafetrends.com/gallery/files/4/7/7/bling_bling_02.jpg[/img]
[img]http://www.cafetrends.com/gallery/files/4/7/7/bling_bling_04.jpg[/img]

kierroskone!

Alla Olevat kuvat kuvaavat männän lauhdutuskanavien reikiä. Monessa nykypäivän ahdetussa autossa on öljyn ruiskutus männän lakeen. Tässä männänjäähdytyksessä on menty jo vähän pidemmälle. Männän alapinta on täynnä öljyreikiä ja \"väli\"- kiertokangesta tulee öljyn suihkutusputket reikiin

[quote] The \"spikes\" on the piston rods are hollow tubes that go into the holes you can see on the bottom of the pistons (left picture) and inject oil into the inside of the piston which keeps the top of the piston from overheating. Some high-performance auto engines have a similar feature where an oil squirter nozzle squirts oil onto the bottom of the piston [/quote]

[img]http://www.bath.ac.uk/~ccsshb/12cyl/pistons.jpg[/img]

[img]http://www.bath.ac.uk/~ccsshb/12cyl/pistonrods.jpg[/img]

Tuolla saaattaa tulla jo niin kova puristuspaine, että kaasariin voi heittää suoraan puita ja jäteöljyä

[quote]Maximum power: 108,920 hp at 102 rpm
Maximum torque: 5,608,312 lb/ft at 102rpm [/quote]

kyllähän tosta muutama \"heppa\" lähtee...

tai sitten ei.. mutta ainakin kokoa löytyy..:)

[link]http://www.bath.ac.uk/~ccsshb/12cyl/ [/link]

Best Motoring: Integra Type R Last Battle

Sadly, Honda is no longer making this car.

Colt Ralliart-version R vs Golf R32 vs ITR DC2 vs ITR DC5:

[link]http://rapidshare.de/files/33548923/ITR_Last_Battle.avi.html[/link]

Best EVER rallye vid - watch it! gr. B greatest moments!

This is the best video I've ever seen about rallying - the BEST. Period. The 14 minutes of bandwidth most well-spend of my life!

[link]http://video.google.com/videoplay?docid=7030574400245086347[/link]

BTW - do you know the song of this vid?

*edit*

Credits to ARMAN - the DL link...

[link]http://rapidshare.de/files/15479012/AllAboutRallying001.wmv.html[/link]

"2007 Lexus LF-A Gets a Workout on the Nurburgring"

[link]http://www.edmunds.com/insideline/do/Features/articleId=105484[/link]

hope this isn't a repost, looks new to me, and sounds nice too

Midnight Cruising 2006, 23.9. Lappeenranta

Tervetuloa Midnight Cruising 2006 Car Show:n, LPR, La 23.9.2006. Paikalla taas rakennettuja autoja ja pyöriä ympäri Suomen. Ovet auki 18.30 ja 24.00 Show Cruising kaupungin läpi..
Tapahtumasta lisää http://Www.midnightcruisers.fi

Paikalle etsitään vielä Show kalustoa yms. Joten mikäli omistat erikoisen kulkupelin ilmoittaudu sivuilla...
Terv. Jani

edit: korjasin websivun linkin toimivaksi

Escort MKII power by Cosworth on track

Escort MKII power by Cosworth on track

http://www.rsownersclub.co.uk/video/mk2.wmv

Lots of wheelspin

Mercedes-Benz SLK videos and files

[link]http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=196[/link]
looks like some files and some videos

Drifting around guitarrplayer!

[link]http://www.racemovie.mine.nu/movies/boost/dannej_vs_victor_by_b00st.avi[/link]

Old Volvo 240 drifting around a guy in the middle of the road. And BTW watch the curb

Cop Choke Slams Kid

Cop Choke Slams Kid

http://www.linkslegais.com.br/redir.php?cd=1803

enzo crash

[link]http://cbs2.com/video/?id=36333@kcbs.dayport.com[/link]

Drifting from Slovenian

More clips from Slovenija
http://tv.isg.si/site/ftpaccess/domzalcan/reklamca.mpg (28mb)
http://tv.isg.si/site/ftpaccess/domzalcan/drift.mpg (35mb)
http://www.mobisux.com/media/blue-gti/logatec06_04.mpg (81mb)

[link]http://www.mobisux.com/tabla/files/Mobikrog%20Part%20II.wmv[/link]
113mb

more drifting from slovenian

http://www2.mobisux.com/tabla/files/mobikrog_the_movie.wmv (185mb)
http://www.si-gamer.net/the_drift_machines_trailer_imgdes.avi (95mb)

Australialainen BMW M6 esittely

Australialainen BMW M6 esittely

[link]http://tinyurl.com/6qnwu[/link]

Best motoring clips

few bmi clips

[link]http://www.7p7.org/bil?D=D[/link]
[link]http://fastpasses.com/2656-16.html[/link]
[link]http://atn74.free.fr/dl.html[/link]

Sisäjohdotuksien vaihevärikartta

Sisäjohdotuksien vaihevärikartta on avuksi jos viimeisimmistä asennuksista on vuosia. Uuden standardin mukaan muunmuassa kolmivaihekytkennöissä musta ja ruskea on vaihtanut EU direktiivin myötä paikkaa suhteessa L1, L2, L3 seen
http://www.draka.fi/drakankcables/NavTopic/Uutiset/AsennuskaapeleidenVarijarjestelma.pdf


500hp evo tech in Proton Satria, sprint race incar vid

[link]http://www.kotamestaritrallisprint.com/galleria/kerava2005/incar-tasanko2005.mpg[/link]
20M video from an incar camera. car takes 3.7s 0-100km/h, it was once tested in a finnish Mag VM(World of Speed). enjoy..

Ajanottolaitteisto Symbian G60 Puhelimeen

Ensi viikon aikana saan isommat suuttimet. Nykyisillä cossu sierran suuttimilla ei pitkälle pötkitä (aluksi pienemmillä, niin helpompaa opetella ruiskun säädön salat). Kilometrejä on kertynyt n. 1000km. Joten ensi viikon aikana pääsisi nostelemaan ahtoja 1barin paremmalle puolelle ;) Jos kelit antaa myöten.

Allaolevasta verkkokaupasta löytyy 32 kanvaista BT GPS donglea:
http://www.halvathinnat.fi/catalog/advanced_search_result.php?keywords=GPS&x=0&y=0

Tämä vai http://www.halvathinnat.fi/catalog/product_info.php?products_id=1072
Onko tuo parempi kuin racechrononon kauppaama http://www.racechrono.com/gps/?lang=fi

Ajanottolaitteisto Symbian G60 PuhelimeenRaceChrono on GPS-pohjainen ajanottoon sekä suorituskyvyn mittaukseen kehitetty sovellus Nokia Series 60 -älypuhelimille. Sitä voidaan käyttää ajanottoon lähes millä tahansa radalla sekä kalustolla. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi moottori- ja polkupyörien, autojen, moottorikelkkojen, mönkijöiden sekä vesijettien kierrosaikojen ja suorituskyvyn mittaamiseen.
[img]http://www.racechrono.com/images/bigpic_gsm1.jpg[/img]
[img]http://www.racechrono.com/images/bigpic_gsm2.jpg[/img]
[img]http://www.racechrono.com/images/bigpic_gsm3.jpg[/img]

Tuossa yllä näyttäisi olevan ahveniston rataprofiili

http://www.racechrono.com/?lang=fi
Tuolta saa ladattua ohjelman.

Tuetut puhelimet: Nokia 3230, 6260, 6620, 6670, 7610, 6630, 6680, 6681, 6682, N70, N72 and N90.
Nokia 3250, 5500 Sport, E50, E60, E61, E61i, E62, E65, E70, E90, N71, N73, N75, N76, N77, N80, N91, N92, N93, N93i, N95, 5700 XPressMusic, 6110 Navigator, 6120 Classic, 6120, 6121, 6290, Samsung SGH-i400, Samsung SGH-i520, LG KS10.

Puhelimet joita ei tueta: Nokia 6600.

Ok. Pitänee laittaa tuo tilaukseen, kun rupean tarvitsemaan tuollaisia.

Tuo racechrononon kauppaama on parempi. En huomannut tuota olevan niillä kaupan

hieno peli ! mistäs tollasen sais hommattua? koekäyttöön ?

[quote]Ok. Pitänee laittaa tuo tilaukseen, kun rupean tarvitsemaan tuollaisia.[/quote]

Onko BMW kisakunnossa?

No nyt on ohjelmisto ladattu omalla kännylle. Ja valmiita ratoja oli Nurnburgring, Motopark, Kolmpera (motocross rata??), Kemora, Goltland Ring, Alastaro, Akaa (motocross rata??), Ahvenisto. Suomen radoista näyttäs puuttuvan Jurvan rata.
Vielä vaan pitäsi hommata se gepsi itelle niin pääsis kokeilemaan.

A Peugot 206 that will smoke a Veyron off the line

0-200km/h = 2 seconds

15000hp of thrust
55litres of fuel /second

[img]http://news.caradisiac.com/IMG/jpg/78-2.jpg[/img]
[img]http://news.caradisiac.com/IMG/jpg/299.jpg[/img]

Videos

[link]http://www.dailymotion.com/rocket13/video/x72xo_206-rocket-car-15000-cv[/link]
[link]http://www.dailymotion.com/rocket13/++206/video/x7glk_206-rocket-car[/link]

RC Developments' 930hp Evo VI-bilder

[link]http://superstreetonline.com/featuredvehicles/130_0410_evo/[/link]
[img]http://superstreetonline.com/featuredvehicles/130_0410_evo_06_z.jpg[/img]
[img]http://superstreetonline.com/featuredvehicles/130_0410_evo_04_z.jpg[/img]
[img]http://superstreetonline.com/featuredvehicles/130_0410_evo_03_z.jpg[/img]

BMW 1 series convertible in action

BMW 1 series convertible in action

http://www.2addicts.com/1seriescabrio.mpg

Bugatti Veyron video (found on google)

Heres a pretty quick, but short clip of the Veyron. It shows the car starting and some agressive driving on what looks to be an old airfield or something.

[link]http://video.google.com/videoplay?docid=8153669995635983380&q=veyron&pl=true[/link]

Alfa Romeo V8 engine...

Hemi V8?.. Ferrari V8?... BMW V8?.. Niahh.. This is the real thing, Alfa Romeo V8 inside the GTV8 Stradale model!

[link]http://www.youtube.com/watch?v=oBoZQ0nCfj0[/link]

S3 vs. R32

[link]http://rapidshare.com/files/3964370/S3_vs_R32.wmv.html[/link]

Sorry for the rapidshare link, I hope no problems will occur.

Gumball 3000, 2005 kuvia ja videoita

Gumball 3000, 2005 kuvia ja videoita

Vuosittain ajettavassa urheiluautojen hurjastelusta on tullut maailmalla perinne. Tässä muutamia kuvagallerioita joista selviää mitä tämänvuoden 2005 \"kumipallo\" sessiossa tapahtui, tai lähinnä millaisia autoja osallistui:

http://rainbowdiablo.com/nuke/modules.php?set_albumName=album09&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_album.php&page=1

http://xoomer.virgilio.it/terryliotta/Gumball_Taormina_1/

http://www.ffoto.wz.cz/3000.html

http://www.team144.com/

http://www.gt3000.com/

http://www.v-sol.co.uk/gumball3000/


Videot

http://www.tutelary.org/gb/

Teaser of de Jaguar C-XF

[link]http://www.youtube.com/watch?v=j_a6ZhQ7K8c&eurl=[/link]

90th Indy 500 five last laps

90th Indy 500 five last laps

Great race!!

http://rapidshare.de/files/21807295/Indy_500.avi.html

Bernie and Schumi.


[img]http://students.turkuai.fi/~mjlahden/Health_Sport7.jpg[/img]

(NEW)xiaoxiaomovie must see

[link]http://www.pconline.com.cn/pcedu/carton/xp/10306/flash/030605xiaoxiao.swf[/link]

BMW 1 series convertible in action

BMW 1 series convertible in action

http://www.2addicts.com/1seriescabrio.mpg

Tetris Master

[link]http://www.lookatentertainment.com/v/v-53.htm[/link]

SITCA - Exponor

Last weekend (18 / 19 March) on Exponor near Porto, it happened the Salão Internacional de Tuning e Car Audio [link]http://www.sitca.com.pt/[/link]
It was nice. Nothing of course compare like Essen or Sema but it was nice. You can see if you like some photos on this sites [link]http://www.unlimitedtuning.org/[/link] and [link]http://www.tuning.online.pt/[/link]
I have some but ... the camera isn't very good and the photograph is even worse so ... and i also have a video but not only it isn't ready as also the camera is medium quality and the cameran is bad and to get worse it was the first time that i use it. When i get some free time i will edit the vid and post it
Like i said before, it was nice, like Essen or Sema but in a small version. Some very good projects and others not bad. For me the best was the girls and the drift show by a, i think, a irish team call Pro Drift.
So .. those my 6 euros that i paid were well spend? Yes.

Have fun all

Jos kovalevy hajoaa

Pitää vielä etsiä tuolta koneen kamojen laatikosta, kunhan pääsen koululta kämpälle. Ne osioivat ton kiintolevyn kasaamisen yhteydessä liikkeessä, en siis ole ikinä joutunut pähkäilemään tuon tyyppisen levyn formatointia.

Kyllä toi mun levy siis boottaa edelleen, se vaan huutaa windowsissa message-boxina Disk Erroria jostain osoitteesta ja kaatuu 15+ kertaa päivässä, sekä käy minusta poikkeuksellisen lämpimänä...

Huom. kyse ei ole kovalevyjen ajureista vaan ohjaimen ajurista..
Ne sata kovalevyt rokkaa ohjaimessa, kuin ohjaimessa.

Ne emolevyyn intekroidun sata ohjeimen ajurit tulee yleensä emolevyn mukana CD levyllä. Ongelma tuossa on se että ne ajurit CD:ltä pitää kopioida korpulle ennen uuden käyttiksen asennusta. Asennus ei osaa hakea CD:ltä niitä SATA ohjaimen ajureita

Kyllä niitä paikkoja pitäisi olla vähintään kaksi???

Onko sulla sata ohjain koneessa? Ohjaimen buutissa on yleensä formatointi mukana

Tullut kyselyitä mitä tehdä jos kovalevy ei enää buuttaa. Tässä muutama ohje kuinka yrittää pelastaa Windows kovalevyn sisältöä ilman suurempaa savottaa

Netistä löytyy hajonneen kovalevy koneen verkkokortin aktivoivia boottaavia korppuja:

http://www.nu2.nu/bootdisk/network/

Boottaat sellaiselta ja mounttaat netissä olevan toisen koneen vaikkapa läppärin hajonneeseen koneeseen tyyliin:

mount //134.141.23.1/share s:/

Tarvittaessa mountista lisää ohjeita sivulla:

http://www.mkssoftware.com/docs/man1/mount.1.asp

Tuo 134.141.23.1 on läppärin ip osoite ja sen näet läppäristä menemällä dos kehotteeseen (Dos kehotteen saa auki painamalla windowsissa \"käynnistä\" valikkoa siette \"suorita\" valikkoon ja siihen kirjoittamalla \"cmd\") ja kirjoittamalla ipconfig /all
tuo share on hakemisto jonka olet luonnut läppäriin ja jonka hakemiston päällä olet painanut oikeaa hiirennäppäinta ja sieltä \"jakaminen ja tietoturva\" välilehteä (XPssä) sekä sen jälkeen jakanut sen


nyt sinulla pitäisi päästä c: asemalle, joka on hajonnut kovalevy sekä s: asemalle, joka on mountattu toinen kone. Sitten vaan kopiot tiedostot mitkä on pelastettavissa tuonne s: levylle

edit: dos -kehote

Onko onko sata ohjaimessa paikkaa toiselle sata levylle?

Aah, no nyt minäkin ymmärrän :) Pitää alkaa metsästämään noita ajureita. Täytyy myös aloittaa laajamittaiset etsinnät toisesta kiintolevyn töpselistä.

Emolevyllä minusta ei ollut kuin yksi töpselin paikka siinä nurkilla, mihin tuo kiintolevyn piuha menee. Tuohon ei ole mitään hienoa patenttia, jolla sitä sais jaettua?

Lähinnä tuohon levyyn täytyy olla ajurit olemassa jos siihen meinaa laittaa myöhemmin uuden käyttiksen. Windowssi osaa ottaa ne Sata ajurit vain korpulta käyttiksen asennnusvaiheessa. Muistitikku ei kelpaa.

Muistaakseni XP:n asennuksessa alussa piti painella F6 näppäintä jotta pystyt syöttämään nuo sata ajurit

Eipä ole toista konetta hollilla... Mietin vaan saako sen uuden kovalevyn jotenkin siihen rinnalle niin, että ryönää voisi windowsin asennuksen jälkeen siirtää vanhalta levyltä uudelle.

Pitäiskö tollaisen SATA-levyn formatointi onnistua ihan normaalisti? Ja tosiaan ensivilkaisulta näyttäisi olevan vain yhdelle SATA-levylle paikka tuolla emolevyllä. Väännä vaikka rautalangasta, oon enemmän rälläköintimiehiä kuin modernin IT-tekniikan taitaja...

Juu kyllä sen saa, pitää vaan formatoida se uusi kovalevy oikeaan formaattiin ennenkuin siirtelee uutta dataa sinne.

hmm. :) Ehkä parastapa olisi sellainen, että laittaisi ensiksi sen uuden kovalevyn sen vanhan tilalle ja sitten asentaisi uuden xp:n siihen uuteen kovalevyyn. Siirtäisi samalla kädenliikkeellä kun asentaa uuden primäryksi vanhan levyn secondaryksi ja siirtelee ehjältä käyttöjärjestelmä pohjalta pelastettavissa olevat tiedostot ehjälle kovalle

Siinä tapauksessa homma on vieläkin helpompi, jos vain on toinen kone jonne tuuppaa tärkeän datan turvaan. Ei tarvitse draivereita noille netti ajureille sun muille.

Tietysti, jos ostan uuden sata-lavyn niin siinä mukana varmaan tulee myös nuo ajurit... Doh, pitäis vissiin nukkua välillä kunnon yöunet kun ei lanttu leikkaa :) Mutta tuosta kahden levyn rinnakkain asentamisesta ei siis ole mitään havaintoa? Pitääkö siis alkaa kymmenille DVD-levyille tallettamaan sitä dataa?

Drifting, Racing ja Drag racing

Under kovaa.com:s Drifting, Racing ja Drag racing -del så kan du skriva in meddelanden som berör ifrågavarande områden och om det inte kommer några svar inom rimlig tid, så lönar det sig att skriva samma meddelande på motsvarande plats under de engelskspråkiga sidorna. De engelskspråkiga diskussionerna syns för alla språk.

Om du inte själv behärskar engelska så kan du t.ex. be någon annan användare om hjälp för att göra den engelskspråkiga översättningen. För översättningen så kan du t.ex. erbjuda 10 GOD poäng. Poängen kan ges genom användarens informations fönster, förutsatt att du är inloggad på kovaa.com:s sidor. Det är endast möjligt att ge 10 GOD poäng per dygn.

http://www.kovaa.com/?page=users&psub=view&sort=GOD&order=1&limit=100&id=1

JAM 2004 *updated pics

Slam City
[link]http://www.appetite4destruction.com/junk/videos/a4d-slamcity-04.wmv[/link]
(click the pic or right-click/save as...)


BMX Metro
[link]http://www.appetite4destruction.com/junk/videos/a4d-metro-jam.wmv[/link]
(click the pic or right-click/save as...)EDIT: sorry for the pix, i could see 'em cuz they were in my cache.

Video M5 E60 vs 360 Modena vs 575 Maranello vs 911 turbo

Video M5 E60 vs 360 Modena vs 575 Maranello vs 911 turbo
http://rapidshare.de/files/3996851/porsche_turbo-ferrari_575m-m5-550_m.mpg.html

Movie 2 M5 E60 vs 360 Modena
http://rapidshare.de/files/3999457/M5-Modena-dururken_kalk__.mpg.html

Drag race: Mine's Skyline vs Formula Nippon car

The Skyline has amazing traction off the line:

[link]http://rapidshare.de/files/33359134/Drag.avi.html[/link]

DTM ja F3

DTM ja F3

http://sbs.dtm.garnierstreamingmedia.com/player/

Duck Design

Nice paint mods..

[link]http://www.duck-design.com[/link]


[img]http://www.duck-design.com/images/zoom/CHEVROLET/chevy_corvette_cartoon_car4.jpg[/img]

Stunting with bikes

[link]http://eris.gnarf.org/~sege/christianpfeiffer-bechyne2003-short.wmv[/link]
pretty nice video.

Best Motoring: AWD Battle

Gallardo, 911 C4, EVO IX, Impreza STI, all the cars are all wheel drive....but , wait, Tsuchiya drives his own NSX-R. Is he going to be able to beat the AWD machinery?

[link]http://rapidshare.de/files/23378490/AWD_Battle.avi.html[/link]

TURBO CHARGING vs NORMALLY ASPIRATED

Why turbocharging?
People just can not understand why a good carbureted motor with a header, cams, big carbs, a little port work, and even a shot of nitrous if needed, will not keep up with a stock engined turbo bike.
Besides, its cheaper to do it the
carbureted way... right?
When it comes time to get the most horsepower, when you want the most reliable combination, and when you want to have the most drivable bike... turbo charging wins hands down every time! That’s all :D
Good link to specialist:
[link]http://www.mrturbo.com/[/link]

R&T Battlewagons: S4 Avant vs Magnum SRT8 vs E55 AMG SW

R&T Battlewagons: S4 Avant vs Magnum SRT8 vs E55 AMG SW

Video:
http://rapidshare.de/files/7747681/R_D__Battlewagons.asf.html

Article:
http://www.roadandtrack.com/article.asp?section_id=31&article_id=2857

8200 rpm vid collection

This site has a great collection of vids.. check them out..

[link]http://www.8200rpm.com/index.php?p=1&t=3&lang=en[/link]

Apologies in advance if its been posted before

Casino Las Vegas Exotic Cars & Veyron

Casino Las Vegas Exotic Cars & Veyron
http://rapidshare.de/files/8231173/Casino_Las_Vegas___Veyron.rar.html

Some winter fun pictures, E46 M3 meets E30 M3

[link]http://www.carfreaks.net/gallery/generationgap[/link]

[img]http://www.carfreaks.net/albums/generationgap/intro.jpg[/img]

F1 car airborn and nearly killed the camera man

Awsome movie

[link]http://www.superbike.co.uk/content/movies/crash_suzuka_voorprogramma.mpeg[/link]

Old man parking a fiat - hillarious

Hope this isn't a stan

[link]http://www.youtube.com/watch?v=RoNfljg5ifw[/link]

F1 - 2009

1. Kimi
2. Nico
3. Massa
4. Vettel
5. Button
6. Heikki

voeh..

1. Kimi
2. Massa
3. Webber
4. Button
5. Barrichello
6. Rosberg

Tinppa - 38p +6
Isto - 37p +5
Rymstiger - 35p +4
Kuutsi - 22p +3
Heinonen - 15p +3
jkorpi - 7p

1. Mark Webber Red Bull
2. Sebastian Vettel Red Bull
3. Felipe Massa Ferrari
4. Nico Rosberg Williams
5. Jenson Button Brawn GP
6. Rubens Barrichello Brawn GP

Hamilton
Räikkönen
Webber
Glock
Kubica
Vettel

1. Vettel
2. Button
3. Hamilton
4. Räikkönen
5. Webber
6. Alonso

:P

Ja viimeinen kisa:


1. Sebastian Vettel
2. Mark Webber
3. Jenson Button
4. Rubens Barrichello
5. Nick Heidfeld
6. Kamui Kobayashi


Isto - 63p +3
Rymstiger - 63p +5
Tinppa - 55p
Kuutsi - 54p +4
Heinonen - 17p
jkorpi - 11p


Iston kans päästiin sitten tasapisteisiin. :) HYVÄ ME!

1. Rosberg
2. Barrichello
3. Kimi
4. Button
5. Vettel
6. Trulli

Button
Vettel
Barrichello
Webber
Hamilton
Räikkönen

Hamilton
Räikkönen
Glock
Kovalainen
Vettel

Totta kai. :) Josko tänä vuonna muistaisi veikata joka kerta.

En tiedä onko noi miinuspisteet hyviä?
Voisi tulla taktikointia, että kaikilla olisi suunnilleen saman näköisiä rivejä kun ei uskalla ottaa riskiä epätodennäköisyyden vuoksi.
Mielummin voisi antaa lisäpisteitä, jos nousee esim. lähtöruudukossa yli kymmenen sijaa kärkikuusikkoon?

täh toki veikataan?
mites olis bonus pisteitä? jos vaikka, ennenkautta veikkaisi mestaria etukäteen? ja oikein veikanneelle vaikka 5p lisää osallistujan lopputulokseen?

on muuten veikee homma toi felipen numero 3.
monta kertaa on ollut pisteissä huonommalla kuskilla (kimi) tallin keskinäisessä numerojaossa, pienempi numero (2)? aika kova luotto vissiin Ferrarin johdolla Räikköseen

Euroopan GP:n tulokset

1. Rubens Barrichello Brawn 1.35.51,289
2. Lewis Hamilton McLaren + 2,358
3. Kimi Räikkönen Ferrari + 15,994
4. Heikki Kovalainen McLaren + 20,032
5. Nico Rosberg Williams + 20,870
6. Fernando Alonso Renault + 27,744
Isto - 44p +3
Tinppa - 43p +3
Rymstiger - 43p +5
Kuutsi - 33p +7
Heinonen - 17p
jkorpi - 7p

Nyt tulee ajoissa -->

1.Button
2.Hamilton
3.Heidfeld
4.Trulli
5.Glock
6.Webber

Viime vuoden voittajalle vanha systeemi on varmasti ihan jees! ;-)

pöh, laitetaan kers tai painot, ja kierrokset 18.000 niin rupee normalisoitumaan tilanteet.

Kai tänäkin vuonna pistetään veikkaukset pystyyn?

1.barricello
2.vettel
3.glock
4.kubica
5.button
6.hamilton

TV:ssä nyt jääkiekkoa ja Lordia..

Eurovision Song Contest 2006- Iceland\'s Silvia Night Goes Crazy

\"En nouse lavalle noiden suomalaisten mörköjen kanssa\" etc .... :D

http://www.youtube.com/watch?v=snG2V-PtpB8


Kroatian kuvankauniilla edustajalla taas on pornahtava menneisyys... Kuvat netistä:
edit. poistin sen hydrauliikkavideon sekä saman pätkän kuvat. ei varmaankaan kuulu tänne

Jumaliste!! piste-ennätyshän sieltä tulikin (television tietojen mukaan)!!

Suomi johtaa kirkkaasti! Tässä alhaalla linkki josta näkee kertoimet jos suomi vie koko potin.. Yhden live vedonlyöntipaikan ovet ovat vielä auki, mutta ihan tukossa (tuskin ottavat kuitenkaan enää veikkauskia vastaan) Lordin kertoimet ovat 10:nen. Oisitte uskoneet ja hankkineet rakennusrahat Lordilla :)

Täältä näkee lähes kaikki tarvittavat:
http://www.oddschecker.com/betting/mode/o/card/specials-eurovisionsongcontest/odds/2090382x/sid/877334/mbid/16260884

Sehän alkoi hyvin ;) Pisteitä tippuu Lordille oikein urakalla...Hyvä Suomi

[quote]Eikös joku maa nyt yritä saada lordi pois euro(p)liisuista, kuulemma harjoittaa satanismiä tai jotain vastaavaa. xD[/quote]
Juu, kolme kreikkalaista jotain hellenisti-hihhulijärjestöä :) Eivät ole tainneet kamalasti perehtyä muutamien nimeltämainitsemattomien kirkonpolttoheavyä soittelevien yhtyeiden tuotantoon...

[link]http://www.adressit.com/ansku69[/link]

\"7 Päivää lehti boikottiin
Putaansuun useista pyynnöistä huolimatta lehti meni ja julkaisi kuvan.
Osoittaa lehden ala arvoista toimintaa, sekä yksityisyyden kunnioittamatta jättämistä...\"


[link]http://www.seiska.fi/tilausjaasiointi/palaute/_a27401/laheta+palautetta+lehden+toimituksellisesta+sisallosta/[/link] [link]http://www.bmgfinland.com/lordiforum/viewtopic.php?t=2520[/link] [link]http://www.seiska.fi/kahvihuone/keskustelut/julkkisjuorut/[/link]

Nyt on ainakin yksi tavoite hoidettuna Lordilta. Finaalipaikka varmistui.

Aivan mahtavaa. Hevillä ei todellakaan hävitä!

Euroviisut on niin tylsä ja mitäänsanomaton musiikkitapahtuma, ja Suomessa mentaliteetti ton kanssa on aina ollut niin päin hittoa, että toivon todellakin Lordin menestyvän. Pelkästään siksi, että Tomi Metsäpetoa sun muita veisaajia tuonne vaatineiden musiikillisesti ylikonservatiivisten yksilöiden todistettaisiin olevan väärässä.


[img]http://i.afterdawn.com/lordimummo.jpg[/img]

[quote] Minusta Lordi on musiikillisestikin oikein mainio orkesteri, hassut heput jammailevat ihan leppoisan rokkimusiikin merkeissä. :)[/quote]

Juu totta... Sen lisäksi että erottuvat massasta piristävästi edukseen niin musiikki on ihan kuunneltavaa.

Mielummin lätkä kulta kuin viisuvoitto.no helvetin hieno suoritus tuokin:)

[quote]en olis uskonu et se bändi pääsis minnekään, saati sitten euroviisuihin. kai se sitte on iha hyvä bändi.[/quote]

Noi kisat on kyllä tasoltaan heti sen \"ei minkään\" jälkeen seuraavat muutenkin... Tosin kaikki kohu on tehnyt Lordille tuosta melkoisen lottovoiton. Euroopan mittakaavassa varmasti kaikki genreen hiukankin suuntautuneet ovat poppoosta kuulleet joten levyjä varmasti myydään. Minusta Lordi on musiikillisestikin oikein mainio orkesteri, hassut heput jammailevat ihan leppoisan rokkimusiikin merkeissä. :)

Tuo Islannin edustaja oli jonkinlainen koomikko ja tekemässä rooliperformanssia.

Ja Lordi voitti!!!!!! En kyllä ikinä olisi voinut uskoa... No johan tuo oli aikakin ;)

Hyvin päättyi ottelu Suomelle nolla - kolme..

Entäs Euroviisut sitten? Semifinaalit ovat menossa ja Lordi soittaa 16:sta. Tällä hetkellä menee veisaaja nro. 9... Mitäs meinaatte mitä tuossa tulee tapahtumaan?

Onko pitkävetoa pelattu? Veikkaan että Lordi vie koko potin jos pääsee finaaliin. Tuo Lordin musiikki ja ulkonäkö vaatii monilta sellaisen totuttelu ajan ennen kuin alkaa kuulostamaan hyvältä. Luulisin, että joka maalta paitsi kreikalta tulee lordista säälipisteitä hyvästä yrityksestä jota kautta sitten Viisutaan lopulta siitä ykköspaikasta.

Nyt olisi mahdollisuus ottaa uhkapelaamalla pieni riski ja hankkia harratelurahaa kesän rientoihin :)

Tässä uusi coveri:
http://www.youtube.com/watch?v=ffbMdlE6G7A

[link]http://www.votelordi.org/kaanna_seiska.html[/link]
Yritystä löytyy ;-)

No tulipahan edes jostain kultaa. Kun kiekkoleijonat tupeksi oman mahdollisuutensa

Täältä voi lukea Irlantilaisten mielipiteitä, sekä katsoa kilpailuvedon kappaleesta jolla ykköspaikka saavutettiin(jos jäi näkemättä):

http://tcal.net/archives/2006/04/28/lordi-eurovision-2006/

http://tcal.net/archives/2006/05/19/lordi-at-eurovision-semi-final/

Diffusor tunnels & rear wing pictures

If you have sometihing like this in your own share, you can link pictures here

Diffusor tunnels & rear wig pictures
[img]http://aerodyn.org/Annexes/Racing/Images/indyrear.gif[/img]Diffusor tunnels & rear wigs pictures:
Good information about effects:
http://www.aerodyn.org
[link]http://www.aerodyn.org[/link]Pictures:
[img]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/taka2.jpg[/img]
[img]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/taka3.jpg[/img]
[img]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/taka1.jpg[/img]
[img]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/taka5.jpg[/img]
[img]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/taka11.jpg[/img]
HI resolution picture -->
[link]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/Aut31018.jpg[/link]
HI resolution picture -->
[link]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/taka7.jpg[/link]
[img]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/taka10.jpg[/img]
HI resolution picture -->
[link]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/taka9.jpg[/link]
[img]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/taka12.jpg[/img]
[img]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/taka13.jpg[/img]
HI resolution picture -->
[link]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/taka8.jpg[/link]
[img]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/Med_0042.jpg[/img]
[img]http://www.korjaamolle.fi/Aerodynamix/Med_0041.jpg[/img]


Nejä mainiota opetusta

Neljä mainiota opetusta


NELJÄ OPETUSTA:

Varis istui puussa mitään tekemättä koko päivän. Pieni jänis näki variksen ja kysyi siltä:
- Voisinko minäkin istuskella paikallani koko päivän mitään tekemättä?
Varis vastasi:
- Varmasti voit!
Joten niinpä jänis istui maassa koko päivän paikallaan mitään tekemättä.
Yhtäkkiä kettu hypähtää paikalle ja syö jäniksen.

Kertomuksen opetus:
Jos aiot istua koko päivän tekemättä mitään, sinun pitää
istua hyvin korkealla pallilla.

*******************************************************

Kalkkuna jutteli härän kanssa:
- Haluaisin lentää puun latvaan, mutta minä en jaksa lentää niin korkealle.
Härkä sanoi:
- Mikset popsi minun kikaleitani, ne ovat täynnä kuitua ja antavat sinulle energiaa. Kalkkuna alkoi heti niitä napsimaan. Se sai pian voimaa lentää alimmalle oksalle. Pian muutaman päivän popsimisen jälkeen se oli valmis lentämään puun latvaan. Sieltä sen kuitenkin näki maajussi, joka heti ampui kalkkunan alas puusta.

Kertomuksen opetus:
Paskan jauhaminen voi saada sinut korkealle, muttei pidä sinua siellä kauaa.

*******************************************************

Pikku lintu lensi etelään talveksi. Oli jo kylmä ja linnun siivet kangistuivat ja se putosi maahan pellolle. Kun se makasi siellä, paikalle tuli lehmä joka pudotti läjän sontaa sen päälle. Lanta oli pehmoista ja lämmintä ja virvoitti pikkulinnun. Lintu nautiskeli ihanasta lämmöstä onnellisena ja alkoi ilosta visertää. Ohikulkeva kissa
kuuli viserryksen ja lähti tutkimaan mistä ääni tulee. Se löysi linnun, kaivoi sen esiin lannasta ja napsi suuhunsa!

Kertomuksen opetus:
A) Eivät kaikki ole vihollisiasi, jotka heittävät paskaa niskaasi.
B) Eivät kaikki, jotka kaivavat sinut ylös paskasta ole ystäviäsi.
C) Kun on lämmin ja hyvä olla, on parasta pitää turpa kiinni!

*******************************************************

Oli ja eleli kerran eräällä peräseinäjokelaisella maatilalla kissa ja hevonen, jotka olivat hyviä ystäviä. Päivästä toiseen he leikkivät yhdessä, kunnes erään kerran hevonen tipahti suonsilmäkkeeseen ja alkoi vajota.

Kauhuissaan hevonen huusi kissalle, jotta tämä menisi hakemaan tilan isännän apuun. Kissa lähti juoksemaan kohti päärakennusta, ja etsi isäntää joka puolelta, mutta turhaan. Tämä kun oli lähtenyt traktorilla käymään kylällä. Kissan valtasi paniikki, kunnes hän huomasi isännän uuden ja >kiiltävän Z3 BMW:n. Kissa haki avaimet, hyppäsi autoon ja hurautti tuhatta ja sataa hevosen luo. Sidottuaan hinausköyden kiinni takapuskuriin, se heitti toisen pään hevoselle, joka tarttui siihen lujasti. Bemari käyntiin, ykköstä silmään ja pikkuhiljaa hevonen pääsi kuin pääsikin ylös suosta.

Ja niin hevosesta ja kissasta tuli oikein sydänystävät!

Pari viikkoa sen jälkeen, leikin tiimellyksessä yhtäkkiä kissa tipahti mutakuoppaan, jäi kiinni ja alkoi vajota. Kissa huusi \"apua hevonen, pelasta minut!\" Hevonen tuli kiitolaukkaa paikalle, asteli kuopan päälle ja kehotti kissaa tarttumaan \"siihen\", mikä roikkui jalkojen välissä.

Kissa teki työtä käskettyä ja hevonen nosti kissan ylös kuopasta.

Tarinan opetus?
Kun on varustus kuin hevosella, ei tarvitse bemaria poimiakseen misuja kyytiin...

Jaa, mitäs tähän voisi enää lisätä. Totta \"joka\" sana

Lamborghinis and Ferraris

Lamborghinis and Ferraris

http://beyondthequarter.com/rampageforall.wmv

General pick lock keys for cars

These set´s are for new cars:

http://www.zieh-fix.com/English/index-e.html

General pick lock keys for cars:

[link]http://www.lockpicks.com/[/link]

Teknik

Under kovaa.com:s Teknik-del så kan du skriva in meddelanden som berör bilteknik. Om du vill så kan du skriva samma meddelande på motsvarande plats under de engelskspråkiga sidorna. De engelskspråkiga diskussionerna syns för alla språk.

Om du inte själv behärskar engelska så kan du t.ex. be någon annan användare om hjälp för att göra en engelsk språkig översättning. För översättningen så kan du t.ex. erbjuda 10 GOD poäng. Poängen kan ges genom att välja användarens namn och överföra poängen via informationsfönstret, detta förutsatt att du är inloggad på kovaa.com:s sidor. Det är endast möjligt att ge 10 GOD poäng per dygn.

[link]http://www.kovaa.com/?page=users&psub=view&sort=GOD&order=1&limit=100&id=1[/link]

Mazda 626 HT turbo-projekt

Här är ett drygt 10 år gammalt ”street car” projekt som blivit på hälft.
[link]http://www.kovaa.com/?page=gallery&psub=view&cat=pic&thread=22[/link]

Konstruktören använder sig av alias namnet ”jkorpi” på den finskspråkiga sidan.

Detta är en översatt text

TV:ssä nyt jääkiekkoa ja Lordia..

40 vuotta se kestikin!!!! Kaikkienaikojen pisteennätys viisuissa? Kannatti valvoa!!

Ja Lordi voitti!!!!!! En kyllä ikinä olisi voinut uskoa... No johan tuo oli aikakin ;)

[quote]en olis uskonu et se bändi pääsis minnekään, saati sitten euroviisuihin. kai se sitte on iha hyvä bändi.[/quote]

Noi kisat on kyllä tasoltaan heti sen \"ei minkään\" jälkeen seuraavat muutenkin... Tosin kaikki kohu on tehnyt Lordille tuosta melkoisen lottovoiton. Euroopan mittakaavassa varmasti kaikki genreen hiukankin suuntautuneet ovat poppoosta kuulleet joten levyjä varmasti myydään. Minusta Lordi on musiikillisestikin oikein mainio orkesteri, hassut heput jammailevat ihan leppoisan rokkimusiikin merkeissä. :)

Tässä uusi coveri:
http://www.youtube.com/watch?v=ffbMdlE6G7A

en olis uskonu et se bändi pääsis minnekään, saati sitten euroviisuihin. kai se sitte on iha hyvä bändi.

Eurovision Song Contest 2006- Iceland\'s Silvia Night Goes Crazy

\"En nouse lavalle noiden suomalaisten mörköjen kanssa\" etc .... :D

http://www.youtube.com/watch?v=snG2V-PtpB8


Kroatian kuvankauniilla edustajalla taas on pornahtava menneisyys... Kuvat netistä:
edit. poistin sen hydrauliikkavideon sekä saman pätkän kuvat. ei varmaankaan kuulu tänne

Lordi sai ainakin kunnon aplodit. Ja olihan ne näköjään saaneet kolehdinkin kasaan pyroshowta varten.

No tulipahan edes jostain kultaa. Kun kiekkoleijonat tupeksi oman mahdollisuutensa

Täältä voi lukea Irlantilaisten mielipiteitä, sekä katsoa kilpailuvedon kappaleesta jolla ykköspaikka saavutettiin(jos jäi näkemättä):

http://tcal.net/archives/2006/04/28/lordi-eurovision-2006/

http://tcal.net/archives/2006/05/19/lordi-at-eurovision-semi-final/

EI PERHANA... Suomi johtaa vieläkin :)

Sehän alkoi hyvin ;) Pisteitä tippuu Lordille oikein urakalla...Hyvä Suomi

[link]http://www.votelordi.org/kaanna_seiska.html[/link]
Yritystä löytyy ;-)

Eikös joku maa nyt yritä saada lordi pois euro(p)liisuista, kuulemma harjoittaa satanismiä tai jotain vastaavaa. xD

Mitähän ensi vuodelta voi odottaa, jos heavyllä voitetaan viisut=)
Kiss army & heavy hemmot ollu ahkeria.

Tuo Islannin edustaja oli jonkinlainen koomikko ja tekemässä rooliperformanssia.

Oli niillä ainakin pyrotekniikkaa! :D

Aivan mahtavaa. Hevillä ei todellakaan hävitä!

[quote]Eikös joku maa nyt yritä saada lordi pois euro(p)liisuista, kuulemma harjoittaa satanismiä tai jotain vastaavaa. xD[/quote]
Juu, kolme kreikkalaista jotain hellenisti-hihhulijärjestöä :) Eivät ole tainneet kamalasti perehtyä muutamien nimeltämainitsemattomien kirkonpolttoheavyä soittelevien yhtyeiden tuotantoon...

[link]http://video.google.com/videoplay?docid=-4817725079113296814[/link]

eiku...

[link]http://video.google.com/videoplay?docid=8576567677038063896&q=lordi[/link]

Mitä suomalaiset tekevät eri lämpötiloissa verrattuna siihen,
mitä muualla maailmalla tapahtuu:

+15 °C:
Espanjalaiset käyttävät pipoa, hanskoja ja toppatakkeja.
Suomalaiset ottavat aurinkoa.

+10 °C:
Ranskalaiset yrittävät turhaan saada keskuslämmityksen päälle.
Suomalaiset istuttavat kukkia.

+5 °C:
Italialaiset autot eivät käynnisty.
Suomalaiset ajelevat avoautoilla.

0 °C:
Puhdas vesi jäätyy.
Vantaanjoen vesi muuttuu vähän paksummaksi.

-5 °C:
Kaliforniassa löydetään ensimmäiset kylmään kuolleet.
Suomalaisten juhannusjuhlat loppuvat.

-10 °C :
Skotlantilaiset laittavat lämmön päälle kodeissaan.
Suomalaiset alkavat käyttää pitkähihaista paitaa.

-20 °C :
Ruotsalaiset pysyttelevät sisätiloissa.
Suomalaiset grillaavat viimeiset makkarat ennen talvea.

-30 °C :
Puolet kreikkalaisista jäätyy kuoliaaksi.
Suomalaiset alkavat kuivata pyykkiä sisällä.

-40 °C :
Valejoulupukit muuttavat etelään.
Suomen armeijan talviharjoitus perutaan liian lämpimän sään takia.

-50 °C :
Tanskalaisilta putoavat hampaat suusta.
Suomalaiset vuokraavat videoelokuvia ja pysyttelevät sisällä.

-60 °C :
Jääkarhut evakuoivat Pohjoisnavan.
Suomen armeijan talviharjoitus alkaa ja keravan 7 a ja b luokan hiihtotunti siirretään sisälle, koska jääkarhut alkavat verottamaan liiaksi oppilasmääriä

-70 °C :
Siperialaiset muuttavat Moskovaan.
Suomalaisilta palaa pinna kun kossua ei voi enää säilyttää ulkona.

-273 °C :
Suomalaiset sanovat toisilleen: \\\"Alkaa oleen viileetä!\\\"

-300 °C :
himskutti jäätyy.
Suomi voittaa Euroviisut

Suomi johtaa kirkkaasti! Tässä alhaalla linkki josta näkee kertoimet jos suomi vie koko potin.. Yhden live vedonlyöntipaikan ovet ovat vielä auki, mutta ihan tukossa (tuskin ottavat kuitenkaan enää veikkauskia vastaan) Lordin kertoimet ovat 10:nen. Oisitte uskoneet ja hankkineet rakennusrahat Lordilla :)

Täältä näkee lähes kaikki tarvittavat:
http://www.oddschecker.com/betting/mode/o/card/specials-eurovisionsongcontest/odds/2090382x/sid/877334/mbid/16260884

Top speed of special cars

[link]http://need4speedx.free.fr/TopSpeed_300kmh.wmv[/link]
It's NOT the one with the SLR, Murc., Enzo, CGT, Bentley but another one, also german. But you see some of them also in this vid. definetly worth a download

The White Beast (700+ HP)

A video of some asian kid's supra from its beginning up until now.

[link]http://flathat.woodstream.net/ColumbusRacing/Hua/whitebeast.wmv[/link]

303km/h in bmw 850i

on german autobahn, quite an old video
[link]http://youtube.com/watch?v=aNALdondd7Y[/link]

Moottorin osien rasituskuvia

Tässä on linkki, jos haluaa havainnoida miten moottorien eri osaset rasittuu käytössä

http://www.vrvis.at/scivis/IASTED2004/

Used parts for Porsche


http://www.911pcar.com/Porsche_Parts/porsche_parts_engines_996.htm

\"Ultimate\" car pictures

\"Ultimate\" car pictures


http://tanetane92.web.infoseek.co.jp/20050116tas2.html

http://tanetane92.web.infoseek.co.jp/gallery.html

http://home.hetnet.nl/~masosi/

http://www.kitcar.com.pl/english/f40.htm

VID AUTOMOTO audi A6 Vs citroen C6

from 08-jan AUTOMOTO..for the french the citroen C6 is better than Audi A6 mmmmmmmmmmmmm

[link]http://www.megaupload.com/?d=4H5L6QDU[/link]

Essen Motorshow 2004!

[link]http://www.teamrwd.com/fi/plugins/coppermine_menu/thumbnails.php?album=62&page=1[/link]

[link]http://vortex3.rely.net/gallery/gallery2.php?mode=album&album=/Events/Industry/Essen/2004&start=0[/link]

Bahrain motor show video

Video from Bahrain motor show with plenty of beautifull super cars. This is the first part of the video only showing the cars. Who knows where the second part can be found with cars dragracing?
[link]http://saaheer.com/B95K/BF1lowQ.wmv[/link]

Rod Millen drift with Mazda RX8

Rod Millen drift with Mazda RX8
http://www.everythingdrift.com/videos/driftbuffet8-21-05/rodmillen2.mpg

2.7mb (mpg)

New motorcycles

Here somebody have collect some new bikes.
[link]http://www.bikepics.com/members/2006models/ [/link]

Carrera GT & 6 Series vids

BMW 6 Series [link]http://www.missouri.edu/~jrjx93/Top%20Gear%20-%20BMW%206%20Series.wmv[/link]

Carrera GT [link]http://www.missouri.edu/~jrjx93/TopGear_CarreraGT.wmv[/link]

Have fun

RS 6.

[link]http://www.nrojb.nl/Tribute-to-Audi-RS6.wmv[/link]

Google talk, ilmainen ip-puheluiden soitto-ohjelma

Google talk, ilmainen ip-puheluiden(nettipuheluiden) soitto-ohjelma. Voit soittaa tällä kaveriesi kesken, ilmaiseksi... :D

http://www.google.com/talk/

650 hp rx7

This is nice

[link]http://x2.putfile.com/videos/b1-4120282077.wmv[/link]

Chät?

aijai.. sätissä ollaa,

chättiin nyt.... :)

j00, :DD

Firman kone ei päästä, tätä se tietoturva on. :(

Sano terveisiä. :)

Nitrous oxide systems

Nitrous oxide (N2O) consists of two parts nitrogen and one part oxygen (36% oxygen in weight). When nitrous oxide is compressed in a combustion chamber, it breaks apart and oxygen is released. The power boost is created by the ability to burn more fuel using the extra oxygen. This brings us to the fact that nitrous oxide itself does not burn, but we must also get sufficiently more fuel to the combustion chamber.

You should understand that pressurized nitrous oxide is liquid and when it is released through a nozzle it boils and turns into a gas. As nitrogen boils, its temperature falls to about -52 degrees centigrade which in turn effectively cools the inlet manifold also increasing engine power at the same time. Nitrogen also acts as a buffer agains cylinder pressure, which makes the combustion process more even.

One good feature of a nitrous oxide system is that it can be installed in a completely standard engine. Using nitrous oxide naturally is harder e.g. on the pistons and connecting rods. However, by selecting a correct package, for example, about 50 hp for a 4-cylinder and 75-100 hp for a 6-cylinder engine the extra power should not break anything. A nitrous oxide system can be installed both in a carburator and fuel injection engine.

In practice, a nitrous oxide system is installed thus that when the button is pressed, the system is active for a preset time, e.g. max. 15 seconds. Nitrous oxide should only be used at full throttle and over 2500 rpms.

Possibly the best feature of nitrous oxide is the fact that it does not increase fuel consumption in normal motoring at all. However, when speed is required, you press the button and receive tens of extra kilowatts just like magic.


Nitrous oxide system overview

[link]http://library.thinkquest.org/TQ0313006/NOS%20bottle.jpg[/link]

There are three different kinds of nitrous oxide systems: dry, wet, and port systems. Let us start with Port, which is the most common and best alternative for modern cars:

Port:
The basic idea is really simple: There is a separate nozzle called Fogger Nozzle in each cylinder inside the inlet manifold. There are separate fuel and nitrous oxide hoses to each nozzle. Inside the nozzle, fuel and nitrous oxide are combined and sprayed in the inlet manifold as fine fog.

There are two solenoid valves in the system, one of which controls the nitrous oxide and the other controls fuel. A hose goes from the nitrous oxide valve through a filter and a main valve to the nitrous oxide tank usually located in the car boot. The main valve is closed when nitrous oxide is not used at all. Fuel is taken to the fuel valve straight from the car’s fuel system via a T connector. The correct fuel mixture in relation with the nozzle sizes is adjusted with a pressure regulator.

Wet:
The Wet system is almost identical to the port system, but in this system there is usually one nozzle just before the throttle valve.

In engines with carburators, a nozzle plate installed between the carburator and the inlet manifold can be used instead of the Fogger Nozzles.

Dry:
Finally the Dry system which contains only nitrous oxide nozzles – either before the throttle valve or in each inlet pipe. The extra fuel is delivered either by increasing fuel pressure or by increasing the time for which the nozzles are open when nitrous oxide is pushed into the inlet manifold. This naturally requires changing/managing the fuel injector/carburator.


Safety issues:

Nitrous oxide is not explosive by itself, but as it contains a lot of oxygen it is explosive in high temperatures.

If you are about to install a nitrous oxide system, follow the supplied instructions carefully. At least the instructions provided by the NOS company are well illustrated and clear and you should not have any difficulties following them.

Making your own solutions is always very dangerous because, for example, normal fuel hoses are not strong enough to be used in a nitrous oxide system. All hoses and connections must withstand the required (up to 70 bar) pressure and be totally free of grease.


If you have information or an interesting link on this subject, you can share it with people from other language groups via the English topic: [link]http://www.kovaa.com/?page=search&query=nosinfotopic§ion=forum[/link]

This topic has been translated from the Finnish forum of Kovaa.com along with other best picks.

Kikkailua Saabilla

[quote] [link]http://carfreaks.b0nk.net/saab.asf[/link]
Siinä lisää :D[/quote]
Edit. Toi taitaakin olla sama kuin tua minkä laitoit viimeisenä, mutta tää tulee ainakin nopeammin...
Edit.2 Mää en vaan osaa!

Tässä uusi Stuntti video noilta saabeilta :D!:

http://media.putfile.com/saab-performance-team-7MB

Kikkailua Saabilla

http://www.saabphotos.com/gallery/albums/album135/saabperformanceteam7MB.wmv

Saab 9000:lla kahdella renkaalla
http://www.saabphotos.com/gallery/albums/album135/Perfoteam_in_Japan.wmv

Tässä vanhempi video

http://www.saabturboclub.biz/data/video2/saab.asf

[link]http://carfreaks.b0nk.net/saab.asf[/link]
Siinä lisää :D

Crash clip vid i made

[link]http://www.youtube.com/watch?v=H3ppCkuYOKg[/link]

I think most of you will recognize the clips i used. After all most of them are scattered around here

Supermoto vs carrera GT3

Supermoto vs carrera GT3

http://need4speedx.free.fr/1g8l/PorscheGT3_vs_Supermotard_www.need4speed.ws.wmv

Lotus Catherham and Ferrari Enzo on Circuit

[link]http://www.clashproduction.com/CIRCUIT.wmv[/link]
humm enzo, unfortunetly you almost can't hear the enzo because of the wind, but it's worth showing enjoy

Nice skoda.

[link]http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1632869[/link]

TOP SPEED in Brazil -> Pantera, F355, EB110, RS2

Detomaso Pantera, Audi RS2, Ferrari F355 Spider, Bugatti EB110
Filmed in Brazil by FullPower Magazine

[link]http://www.revistafullpower.com.br/images/downloads/FullPower%20Clipe.zip[/link]

see ya!

Used parts for Porsche


http://www.911pcar.com/Porsche_Parts/porsche_parts_engines_996.htm

Evo 5 donuts

A streaming vid of some Evo 5's going sideways on snow..

[link]http://www.putfile.com/media.php?n=net-evo-vid[/link]

Supercharged BMW M3 E36 vs Porsche, Ferraris and Lambo

The BMW has 476 HP. Awsome race

vs 996 Turbo
[link]http://www.enigma247.co.uk/videos/turbo.mpg[/link]

vs F360
[link]http://www.enigma247.co.uk/videos/modena.mpg[/link]

vs F355
[link]http://www.enigma247.co.uk/videos/f355.mpg[/link]

vs Diablo VT Roadster
[link]http://www.enigma247.co.uk/videos/diablo.mpg[/link]

Alfa Romeo 147 GTA vs hatches...

From Best Motoring. Alfa 147 GTA vs hot hatches...

[link]http://www.youtube.com/watch?v=BRqRYNsr67Q&search=alfa%20147[/link]

If only the Alfa was manual...

celican keskus lukot

autakkee jollaki on ollu hälyttimet tossa 87 vm 2.0gt-i celicassa ja nyt kun ostin auton niin keskus lukot ei toimi voisko joku neuvä keskus lukituksen johtojen värit niin vois testailla et saako noi ees enä'än toimiin

Loaded m3 csl from the green hell.

Here are some new videoclips of the loaded csl on the old ring.
[link]http://www.loaded.se/download.asp?file=1ZFS353716478PS5I7G.WMV[/link]
[link]http://www.loaded.se/media/Z0U6V537047534U1HEY.WMV[/link]

Ferrari F50, two 355s, & a 360 race on the street

[link]http://racegarden.com/video-show.html?video_id=53[/link]

njoy

Poliisiauto ajaa seinänläpi

Poliisi ajaa seinänläpi jahdatessaan rosvoa

http://www.dumpalink.com/media/1122542104

Photo of the Year Sure

[img]http://www.supercars.net/pitlane/avatars/73509.gif[/img]
+ = ..... [img]images/smiles/wanker.gif[/img] ,

Sisäjohdotuksien vaihevärikartta

Sisäjohdotuksien vaihevärikartta on avuksi jos viimeisimmistä asennuksista on vuosia. Uuden standardin mukaan muunmuassa kolmivaihekytkennöissä musta ja ruskea on vaihtanut EU direktiivin myötä paikkaa suhteessa L1, L2, L3 seen
http://www.draka.fi/drakankcables/NavTopic/Uutiset/AsennuskaapeleidenVarijarjestelma.pdf


BMW E36M3GT Drifts and Burnout

My first video made today, a nice impression of the car and some 2nd gear drifts and a rolling burnout. My favo parking wasn't empty so we couldn't get powerslide circles on camera, maybe next weekend.

Yesterday i did a 0 - 270km/u (rev limiter in 5th gear) but it was to dark for the camera, will do that again on a sundaymorning or so.

[img]http://sjaro.speed.planet.nl/crap/M3GTburn.jpg[/img]

[link]http://home.planet.nl/~sjaro/BMW_E36M3GT_Knot.wmv[/link]

Mitsubishi EVO IX (Video)

Mitsubishi EVO IX (Video)

[link]http://www.rbrally.com/Download/EVO9_Nurb.wmv[/link]

Oikea hiiren näppäin ja \"Save As\".

Kinoshita-san repäsi aika hyvän ajan vanhalla Nürburgringillä, taitaa olla seuraavakin Evo ihan kelpo peli =) Siihenhän oli haettu pientä diffuusorintynkääkin takapuskuriin.

522ci TT Big Block Chevy

Listen to this beast! Wait until about 1:45 in and listen to the 2000hp monster.

[link]http://videos.streetfire.net/video/6024e70a-9390-4ae9-8470-980a00f132ff.htm[/link]

Hope its not a repost

Welcome to Las Vegas

Corner of Sahara and Vegas Blvd.

members.shaw.ca/fivelitermustang/holdinitdown.wmv

Up In Red Smoke

I guess this will be the new drift tire of choice...for those that want a little flash...tires that will smoke red:

[link]http://www.kumhotireusa.com./News/Images/KUMHO-redsmoke.wmv[/link]

Race car accident

Race car accident

http://rapidshare.de/files/3218478/da_se.mpg.html

I´d like to read only my emails


[img]http://img.photobucket.com/albums/v166/bigbozman/spam.gif[/img]

Joulukalenteri

isojenpoikien kalenteri... Tämä voisi olla kiinnostavampi jos se olisi vaikkapa lähi S-Marketin myyjättäristä ;)

Näitähän löytyy.. Mitenhän suosittu ois jos joka kuvan alta tulis autonkuva :)

Kyllä tuota kalenteria kelpaa availla.

[link]http://www.riemurasia.net/joulukalenteri/[/link]

Ei paha toikaan

Jo perinteeksi muodostunut joulukalenteri.
[link]http://kalenteri.laatikko.org/[/link]

toi on se \"oikea\" kalenteri

ei kovinkaan uskoisin

Drift Challenge Slovenia

Drift Challenge Slovenia

http://www.autoclips.net/detail.php?id_video=1521

monte carlo 06

Vähän tökkii ajatuksena että nykyisin vaikka ajat ulos ja keskeytät, niin silti voit saada pisteitä. N-ryhmässä tuo oli vielä huvittavampaa kun oli mahdollista saada pisteitä jo ajamalla vain ekan siirtymän.

Voittaja veikkauksia?
Itse veikkaisin 1.grönholm 2.loeb 3.hirvonen

garde jäi vikalla pätkällä puoli minuuttia loebille
tulosseurantaa esim. wrc.com,bfgoodrich sivuilla.
Tässä virolaisten nappaama wrc.comin ralliradion osote [link]www.zone.ee/wrcmasters/netradio.html[/link]

1. Loeb
2. Solberg
3. Grönholm

Virolaisten saitilta kuuntelin radiota ja seurailin tuloksia. Vähän radio pätkäisi silloin tällöin, eikä ne juontajatkaan niin kovin loistavia olleet, mutta vikan pätkän tulokset sieltä näppärästi tuli.

Millä nettisivulla on tuo liveseuranta?

Toi on kyllä totta. Jatkaa pitäisi saada, mutta palkintopallisijoitusta tai edes pisteitä ei minustakaan ansaitse, jollei pysty ajamaan virheettä lähdöstä maaliin.

EK 2/18:
1. Loeb..............Citroen
2. Panizzi...........Skoda........+30,9s
3. Grönholm.......Ford...........+34,0s
4. Galli...............Mitsubishi...+39,4s
5. Atkinson.........Subaru.......+1min 12,7s
6. Gardemeister..Peugeot.....+1min 46,3s

Hyvin on eri merkkisiä autoja sekaisin, niin tehtaan kuin privaattiteamienkin toimesta. Ekan pätkän pohjat Loeb 25s marginaalilla, tokalla Grönholmille niukat parin sekunnin pohjat.[quote]Omaa vauhtiaan ojaan... ;)[/quote]
xD

1.Loeb 2. Panizzi 3. Gröholm

WRC-Live-seurannan mukaan olis Loeb vetässyt vikalla reilusti ohi Gardemeisterista... Mutta Bosse sentään ykkösenä maalissa!

Ei tunnu että citikka olisi pois mm-sarjasta. Menee loeb taas omaa vauhtiaan

EK 6/18:
1. Grönholm.......Ford
2. Atkinson.........Subaru.......+1min 23,7s
3. Gardemeister..Peugeot.....+1min 27,1s
4. Panizzi...........Skoda........+1min 34,6s
5. Stohl..............Peugeot.....+1min 39,1s
6. Duval.............Skoda........+2min 5,5s

Sijat 2-5 täysin auki vielä ilman ajovirheitä tai teknisiä ongelmiakin, Hirvonen yhdeksäntenä melkein 4min kärjestä. Pääseehän se Loebkin jatkamaan kisaa ja mahdollisuuksia pisteillekin saattaa olla, viitisen minuuttia teksti-tv:n mukaan aikasakkoa tulee.

Olihan mulla oikeat nimet, mutta väärä järjestys.

Loeb
Grönholm
Gardemeister

Omaa vauhtiaan ojaan... ;) Grönholm johtaa.

Loeb on jo kolmantena, enää yksi EK ajamatta. Eroa toisena olevaan Gardemeisteriin vain 6,2s. Grönholmilla selvä johtoasema 1min 38,8s erolla Gardeen. Hirvonenkin on paria pistettä tuomassa...

Ai niin perhana tuo Solbergi, mutta pysyn edelleen kannassa veikkaan että Solbergiltä menee kakkosen ja nelosen kipinät sekaisin tai jotain muuta miksi ei pääsisi maaliin saakka.

Saattaa loeb ottaa Hirvosen kiinni

History of video game console

History of video game console

http://www.pistolwimp.com/media/55853/

Crazy bus

[link]http://www.crazyrussian.com/02/entry_957.php#body[/link]
Jollain on ollut liikaa aikaa.

ei paha homma ollenkaan

[quote]
Jollain on ollut liikaa aikaa.[/quote]

ja rahaa..


Motor Shows

[link]http://www.tsuhtan.net/fiero/20031028-tokyo-motor-show[/link]
Pics , videos, etc i will add here

Good collection of Movies and TV Shows

alot to waste your time on

[link]http://www.peekvid.com[/link]

5 min' video: INCAR Mugen S2000 vs two 360 CS's on track !!!

[link]http://www.teamgt.it/varano04/360rossi.wmv[/link]
OMFG !!! checking this wonderfull video with 360 Challenge stradale's on the circuit being chased by a Mugen S2000.

PERFECT quality & sound !!!

Enjoy.

Turbo BMW 325 E30 - 550hp

Turbo BMW 325 E30 - 550hp

Kiva video BMW:stä. 325 E30 Turbolla:

http://www.ticco.com/film/Ticco_BMW_Turbo.mpg

Lisä infoa, kuvia jne osoitteesta:

http://www.ticco.com

olisko ollut jo muutaman kerran esillä? vai onko video uusi?
http://www.kovaa.com/?page=forum&psub=view&lan=fin&thread=1439

http://www.kovaa.com/?page=forum&psub=view&lan=fin&thread=1430

Quadbike round Nürburgring

[link]http://20832.com/videos/Zakspeed_Quad_Experience.zip[/link]

Evo: M5 Touring vs RS4

Evo: M5 Touring vs RS4

[link]http://www.evo.co.uk/videos/planetevovideos/208922/battle_of_the_super estates.html[/link]

Cayman S Offical Porsche Promo Vid

[link]http://www.porsche.com/usa/models/cayman/cayman-s/gallery/?gtabindex=2[/link]

Cool commercial.

Tuning - Rallye Golf 1.8T

Tuning - Rallye Golf 1.8T
http://www.cartechnikcenter.at/pages/galerie_tun_GolfIIG60Rallye.html

[img]http://www.cartechnikcenter.at/images/galerie/tuning/GolfIIG60Rallye/normal/021.jpg[/img]

Howto upgrade Rallye 1,8T from syncro to 4motion

Ford XR6 Turbo 1163hp

Nizpro Turbocharging's XR6 4.0-litre turbo engine crank out over one thousand horsepower on their in-house engine dyno.

[link]http://www.fullboost.com.au/content/media/video/fullBOOST_nizpro_1163hp.avi[/link]

Wierd Clip.

ok wtf.

[link]http://standup.ebaumsworld.com/richguzzi-video.html[/link]

i watched this juz now (hopefully its not a repost. n i was thinking, are these people really hypnotized? lol to do something like that they must of!

lol and that black woman was sooo into it! lol i with that blondie would be like her, instead of going crazy when it got in her hair ^.^

Däck till bilen

Hittills har jag i min egen bil främst slitit på billighetsdäck (Barum och Tyfoon) men nu är riktiga däck på väg, Toyo Proxes T1-R. Förväntningarna är ganska höga, får se hur det går. Tyfoon däcken har varit rätt tysta och inte så känsliga för körspår i vägbanan, men ytterligare positiva kommentarer är det svårt att komma på. Utom att det ryker ordentligt när man ger gas.

Bugatti Veyron vs Carrera GT vs R1

[link]http://www.myvideo.de/watch/751055[/link]

pay attention at minute 03:50

sory, edited, this is the full vid!

Todella Hieno Demo PC:lle (Win XP)

Ei liity peleihin millään tavalla.

Puhutaan vähän vastaavasta, kuin pelin alkudemo, mutta ilman sitä peliä.

Eli erinäiset ryhmät kisaavat keskenään kuka tekee hienoimman visuaalisen vaikutuksen yleisöön koodaustaidoillaan.

jooO,, amigalla tuli kateltua aina uusimpia demoja..:)

Nyt menee hieman yli.. Eli siis mitä tarkoitat tolla demolla? Sehän voi tarkoittaa esim. pelin alkudemoa enne peliä tai esim. pelattavaa peliä, mikä ei ole kumminkaan koko versio. Puhutaanko nyt kummastakaan näistä?

[quote]Ei liity peleihin millään tavalla.

Puhutaan vähän vastaavasta, kuin pelin alkudemo, mutta ilman sitä peliä.

Eli erinäiset ryhmät kisaavat keskenään kuka tekee hienoimman visuaalisen vaikutuksen yleisöön koodaustaidoillaan. [/quote]

tämä selvä. Eli enemmänkin puhutaan mielestäni yleisellä tasoilla animaatioista kun demoista.

Itse en ole kyllä koskaan nähnyt ainuttakaan tuollaista tänä päivänä tai 15 vuotta sitten, eli paha vertailla :) Lähimmäs osuu varmaan joku vizulation winampissa, tai jotain.

Tuli mieleen kokeilla, että mitenköhän demot on muuttuneet sitten vanhojen modeemiaikojen (15vuodessa) ja kävin latailemassa 2007 versioita niistä :) :

http://www.trackmania.org/fr-041_debris.zip

Ylläoleva rulettaa :)!. Tukee moniydinprossujakin laskentaa.

Omalla kannettavalla ei pahemmin pätki, vaikka ei ole moniydintä.

Ja täältä pystyt lataamaan lisää demoja:

http://www.pouet.net/party.php?which=450&when=2007

Fastest revolver gunman in Australia

Fastest revolver gunman in Australia

6 shots.... reload... 6 shots.... hit targets... 2.99 seconds

[link]http://www.m90.org/gallery/video/fastshooter.wmv[/link]

Pictures and videos about the honda NSX-R

[link]http://www.honda.co.jp/NSX/nsx-r/gallery/index.html[/link]

Pictures from roadtrip to germany: mostly bmws

Pictures from roadtrip to germany: mostly bmws

http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=353420

Mercedes-Benz CL55 AMG:n burnis

Mercedes-Benz CL55 AMG:n burnis video... Aika suppea esitys

http://www.bavarianspeed.com/gallery/video/amg.wmv

Alfa 8C competizione

nice little video from Komotar's work's homepage
paste the linky in your media player
[link]mms://wmedia.siol.net/siol/avtomoto/reportaza/alfa_8C_PR.wmv[/link]

its such a beautiful car

Some Video's of Civic's drag racing

on the street

Very fast tho have to give them that.

[link]http://www.k20a.org/vid_utah_pacman.wmv[/link]

[link]http://www.k20a.org/upload/kontra.WMV[/link]

Moto show Pictures 2007 -Finland

Moto show Pictures 2007 -Finland:Jassu : http://kuvat.net/albumi/index.php?cat=3
Urheilukuvat : http://www.urheilukuvat.net/main.ph....Id=9824
basic: http://antin.kekkerit.com/mp2007/
jarru: http://www.jarru.net/Coppermine/thumbnails.php?album=52
Kanitus: http://galleria.busanistit.org/mp2007kani
Jalase: http://s146.photobucket.com/albums/r277/jalase/
Mopoilija-70: http://kuvia.1g.fi/kuvat/Tapahtumat+2007/Mp_2007/
MadeInFinland: http://kuvablogi.com/blog/3533/8/
Hannula: http://www.iki.fi/hannula/mp07.html
ek@: http://www.moottoripyora.org/kuva-albumit/thumbnails.php?album=562
Jafo: http://kotisivu.dnainternet.net/tornjark/
tumeetti: http://www.ruuti.com/mp07
Simu: http://simun.kuvat.fi/kuvat/MP07/
NgkR: http://www.motot.net/galleria/showgallery.php/cat/14082

BMW E36 M3 doing 9.47 at 400 m's

[link]http://www.puh.org/~sundis/hammarstrom_m3_9.47_242_bysundis_widedivx.avi[/link]
hehehe, this is fast

Tribute to Dennis Bergkamp (28 Great Goals)

Sad to see him go, in my own top 3 players, our biggest hero in Holland because in France at the 98 Worldcup against Argentina, what a goal

[link]http://video.google.ca/videoplay?docid=-6910067752039551621[/link]

Thank you Dennis

Saleen S7 varttimaililla!

mukavastihan toi näytti poistuvan

Eipä toi kauaa viivytelly

paljonkohan ollut vartin aika?

Vaikaan matalaa 10iä

jaa- a :D

Saleen S7 varttimaililla!

Koska S7:t on harvinaisia päätin postata tämän videon

Tässä linkki:

[link]http://www.wwwdezignz.com/mike/S7-06.AVI[/link]


Burnis:

[link]http://www.wwwdezignz.com/mike/s7-03.avi[/link]

Bygge av laddluftkylare

Alltså, hur bygger man ett avgasrör för turbobruk själv. Vilka saker bör man beakta? Hur räknar man ut rätta längder och diametrar för rören? Hur gör man för att beakta den tilltänkta effekten när det kommer till formgivning och övriga mått av laddluftkylaren?

Vet du om eller har du hört om något billigt sätt att bygga en laddluftkylare? Eller känner du till något sätt att förbättra en standard modell T.ex. någon form av bakslagsventil-lösning, planerade luftfickor, gasspjäll på avloppsgrenröret eller dylika, även helt huvudlösa lösningar intresserar.

Om du har länkar till bilder på egna projekt så lägg gärna till dem under den här rubriken.

Samma diskussion finns på kovaa.com:s sidor under flera språk. Det lönar sig alltså att gå och kolla in även dem, t.ex. för intressanta bilder. Inunder finns en länk till motsvarande rubrik på finska:

[link]http://www.kovaa.com/?page=forum&psub=view&lan=fin&thread=1228&[/link]

For the S1 phanatics

Actually, I dont know how he is, but it seems that he is Carlos Sainz or so, he goes sideways in a S1 on snow, and he is not concerned about the cars performances


[link]http://www.audisentrum.no/henrik/div.wmv[/link]

Site with lots of Toyota Supra videos !!!

[link]http://www.redsuns.fr.st/[/link]
So... Enjoy !!! !!!

toimittaja alasti silverstonen ympäri?

Kuutsi:Enlannin kieliset mega copy pastet ei kuulu suomi foorumiin.
Kannattaa tehdä tälle oma topicki lontoon puolelle jos siltä tuntuu

[link]http://www.mclaren.com/bobmckenzie/index.htm[/link]

Äänestä joutuuko Bob McKenzie hölköttelemään alasti silverstonen ympäri..:P

Two years after a kilted Irish priest ran out on to the track and caused havoc at the British Grand Prix, a naked Scot jogged out in front of 100,000 fans on Sunday, but on this occasion, the marshals not only restrained from removing him from the track but actually paid him to continue! The man, Daily Express journalist Bob McKenzie, was in fact running for charity because of a statement made at the start of the 2004 season when he declared that he\'d run naked around Silverstone if the Mercedes-powered team won a race that year.When Finland\'s Kimi Raikkonen won the Belgian Grand Prix, team boss Ron Dennis demanded the Scot honour his word. \"I\'m not completely heartless,\" Dennis had declared. \"He\'s allowed to wear his trainers\". A smiling Dennis was at the start line at Silverstone, two hours before the start of the race, brandishing a green flag to wave the reporter on his way. Wearing no more than body paint in McLaren\'s colours, and a traditional sporran to cover his modesty, McKenzie was as good as his word.
After several shortcuts across the grass, he crossed the finish line to kiss the asphalt in relief with a time of 36 minutes. \"I\'ve honoured the challenge,\" said McKenzie, whose effort raised thousands of pounds for a childrens\' charity. \"Even on the way round, marshals were coming up and giving money. I was hoping that they would arrest me but they kept saying \'Go on, go on.\'\"

Ari Vatanen - Manx-ralli 1983

Ari Vatanen ja Harry Terryman Manx-rallissa vuonna 1983.
Autona Opel Manta 400.
[link]http://nl.youtube.com/watch?v=PwvIRuCLbyg[/link]

Toi on sellanen video jossa on meno todella kohdallaan.. huhuh..=P

1:39 Oh dear God

Olihan aika menoa!

R8, CLK 63 AMG "Black", E92 M3, 997 GT2 @ Ring

[link]http://www.youtube.com/watch?v=BXghDK737r0[/link]

Mistä takakylkien pullukeaihiot?

Heh, unohdin mainita täällä, että M3:n levikkeet on jo tiedusteltuna :) M-Sportilla on sellaista ratamallin levikettä, joka levittää 75mm per puoli, melko passelit. Hiukan pitää lyhentää että istuu, mutta se on pientä.

[quote]Samanlaista leveämpää ratasarjaa on myös Porttikivellä. Ja luulisin että hiukan edullisemminkin.[/quote]
Siis samaa kuin M-Sportilla vai vielä leveämpää?

Äääh, mitenkä ei aikasemmin tullut mieleen. Onhan escossakin aika pulleet takakyljet... Ja varmaan tossa wrc lookissa voi olla vakiotakin leveämmät.
[img]http://www.gatebil.no/images_lib/reportasjebilder/hafs_04.jpg[/img]

Se on taas sitten eri asia että mistä noita voi kysellä ;)

Ja tosiaan onhan leveet takakyljet myös rs500 sierroissakin. Ja leveät onkin

[img]http://www.siipicossu.com/rs500_11.jpg[/img]

Ja tollasiahan J:kin kauppaa tuolla myyntipuolella...

Silvia huutaa levitystä, mutta mistä mahtaisi löytyä jonkinmoiset takakylkien/lokasuojien levitysosat aihioksi? Kun jotain about keskenään symmetrisiä osia olisi kiva kehittää, ettei ihan tyhjästä tarvis lähteä keksimään, ja hommia on kyllä muutenkin ihan riittävästi ennen kauden avauskisaa tiedossa.

Esimerkiksi GTi:ssä esiintyneen Honda Legendin tapaisista osista vois saada jotain aikaiseksi, ne olivat Zakspeedin MK2 Escortista. Jos joku tuntee tuon Legend-kaverin, vois kysyä josko niistä olisi vaikkapa muotit olemassa... :)

Skyline R32 GT-R on hiukan esikuvana ollut muotoilusuunnitelmissa, jos jollain on moisen härvelin takaloksut ylimääräisenä niin saa tarjota. :D Viskelkäähän ideoilla muutenkin, mitään hirmukalliita osia ei viitsis ostella kun saavat maistaa laikkakonetta joka tapauksessa reilulla kädellä.

Mitenkäs olisi E30 M3:sen levitykset? Nehän on hieman siihen suuntaan mitä haet...
[img]http://www.streettuningcar.net/pic/1/E30-17.jpg[/img]
Ja ei ole edes hirveän kalliita.
Niitä myy esim Porttikivi Racing. Tuossa linkki ralli.netin myynti-ilmoitukseen:
http://www.ralli.net/modules.php?name=markkinat&file=detail&cat=15&de=20349

Ja toinen paikka mikä myy noita on M-Sport. http://www.m-sport.fi/E30M3.htm

Kolmas paikka on Streettuningcar. http://www.streettuningcar.net/shop.php?prod=11

Ja Porttikivi Racingilta löytyy tuota myös \"ratamallina\". Eli hiukan leveämpi malli...

Samanlaista leveämpää ratasarjaa on myös Porttikivellä. Ja luulisin että hiukan edullisemminkin.

Jani: Ongelma tuossa on se, että ennen toukokuun vikaa viikonloppua pitäis tehdä vähän muutakin vielä. :) Olisin muutoin mallintanut levikkeet 3D-mallinnuksella, tehnyt koordinaattilevyt joihin mittatikkuja riittävän moneen mittapisteeseen, täytetään muotoilusavella (tai uretaanilla, pienillä kivillä, kananpaskalla tai mistä nyt kukin tykkää...), hiotaan mittatikkujen tasalle joka paikasta, viimeistellään yksityiskohdat, otetaan lasikuitumuotti ja tehdään valmis tuote. Sitten sama toiselle puolelle. Mutta tosiaan valmiiksi keskenään täysin symmetrisistä kappaleista muokkaamalla säästyy työtunteja vino pino. M-Sportilta sain mittoja tuosta M3:n levikkeestä, joten melko hyvä käsitys sen vaatimasta työmäärästä on olemassa. Hiukan lyhentämistä, jyrkentämistä ja takaa alaspäin jatkamista.

Kaarien levitys pajalle.comin tyyliin: http://pajalle.com/howto.php?id=003&lang=fi

SilveR: Duunaa tasallaatuisesta taivuttelemattomasta pahvista mallailulevikkeet ja ja sitten, kun löydät itseäsi miellyttävät muodot niin laikkaa käteen ja levität pellin mallailemallesi tasolle. Ainoa vika tässä on se että jos tekee ekaa kertaa, lopputulos voi olla hirvittävä. Akinaattori on levittänyt yhden mersun näin (ovet mukaanlukien) ja siitä tuli ainakin todella hieno.

Ongelma noissa muiden automerkkejen \"valmislevikkeissä\" yleensä on se ,että ne ei istu koskaan korin muuhun muotoskaalaan tai linjoihin \"heittämällä\".

Muistaakseni samoja pitäisi olla.

Problem with a fuel operated interior heater?

My car is a T4 2.5tdi -00 with automatic air conditioner and has a Hydronic D3W Z installed.

When the fuel operated interior heater is switched on, the heater’s fan starts. The HE indicator is lit in the temperature adjustment switch and the heater’s water pump starts pumping. However, the heater itself doesn’t start and its fuel pump doesn’t tick.

Where should I start troubleshooting?

Tiesittekö että...

tiesin! ;)
ihan hyvä parannus

..Gallerian puolelle löytyy tallainenkin näkymä?:
http://www.kovaa.com/?page=gallery&psub=view&cat=msc&view=new&mode=2

En tiennyt, mutta nyt on hyvä tietää. ;)

mutta tolla näkymällä ei pysty lisäämään aiheita

making of a bmw e46

quite interesting hopefully it hasn´t been posted yet

From: [link]http://www.mldownloader.de/Making_of_an_E46.wmv[/link]
Size: 48.9 MB (51.249.685 bytes)

language german :]

KOVAA.com sponsored cars (videos)

Direct fast link to

Testing and Incar viedo. Over 700hp \"S2\" Audi. Lot´s of flames... (63Mb):
http://www.kovaa.com/temp/Audi_S2_4WD_over_700hp_KovaaComSponsored_year_2003.avi

Picture enclosed with to the Audi video topic

[link]http://www.kovaa.com/temp/Kiihdytyspg.mpg[/link]

KOVAA.com sponsored cars (videos)

@Kimi
[img]http://www2.radalle.com/imanager/?kat=3&cmd=4&kuva_id=3062[/img]
Testing and Incar viedo. Over 700hp "S2" Audi. Lot´s of flames... (63Mb):
[link]http://www.kovaa.com/temp/Audi_S2_4WD_over_700hp_KovaaComSponsored_year_2003.avi[/link]Race Video. Kalle´s 600-800hp? Escort Cosworth and over 700hp Audi:
[link]http://www.radalle.com/galleria_video/20030614_RADALLE_COM_[135MB]_SuperSaloon_START_ahvenisto.wmv[/link]


Jorma Pulkinen is interviewing Race drivers (in Finnish!), you can see some details from cars also:
[link]http://www.radalle.com/galleria_video/20030614_RADALLE_COM_[176MB]_SuperSaloon_JPulkkinen_Interview.wmv[/link]


BMW M1 with Turbo Formula 1 engine:
[link]http://www.radalle.com/galleria_video/20030608_RADALLE_COM_[11.0MB]_BMW_M1_Turbo_F1_Engine.wmv[/link]

edit: audivideo

BMW (over 700hp) with same horsepower series, but unsponsored:

http://videos.streetfire.net/category/Audi/0/3e6f74c7-a59d-46c9-b3fd-988d010721dd.htm

UFO Videos

UFO Videos

[link]http://www.vesmirnilide.cz/klipy/001.mpe[/link]
[link]http://www.vesmirnilide.cz/klipy/002.mpe[/link]
[link]http://www.vesmirnilide.cz/klipy/003.mpe[/link]
[link]http://www.vesmirnilide.cz/klipy/004.mpe[/link]
[link]http://www.vesmirnilide.cz/klipy/005.mpe[/link]
[link]http://www.vesmirnilide.cz/klipy/006.mpe[/link]
[link]http://www.vesmirnilide.cz/klipy/007.mpe[/link]
[link]http://www.vesmirnilide.cz/klipy/008.mpe[/link]
[link]http://www.vesmirnilide.cz/klipy/009.mpe[/link]
[link]http://www.vesmirnilide.cz/klipy/010.mpe[/link]
[link]http://www.vesmirnilide.cz/klipy/011.mpe[/link]

911 GT3 RS

911 GT3 RS

http://www.porsche.com/all/911gt3rs/usa/page1.htm

Tuned Renault R5 drags with Subaru Impreza the 400m + more

[link]http://franckygtt.free.fr/R5vsSubaruImpreza2.mpg[/link]
= R5 drags with a Subaru Impreza 400 meters at daytime. good quality.

+

[link]http://franckygtt.free.fr/gtt%20vs%20sub.MPG[/link]
= Renault GTT dragraces with a gray Subaru.

Enjoy !!!

0-386mph in 3,58 sec! Slammin Sammy

0-386mph in 3,58 sec! Slammin Sammy - bannend in USA

See the video of the legendary Sammy Miller and his rocket dragster here on a run in zandvoort.

http://www.youtube.com/watch?v=vlVVH8ecm5c

Kuvia urheiluautoista

Kuvia urheiluautoista

http://supercarfreak.net/gallery/album420?page=1

F1 parade in London

This might be the same one in the video vault, but I am not sure. But here it is for all of us w/o access.
[link]http://www.apqn23.dsl.pipex.com/993rs/movies/F1P.wmv[/link]

The first hover car

The first hover car
http://www.consumptionjunction.com/content/detail.asp?ID=58235&type=1&page=1

RUF CTR vs Ferrari F40

RUF CTR vs Ferrari F40

Two myths head to head:

http://rapidshare.de/files/23053240/CTRvsF40.wmv.html